گام به گام درس هفتم زبان انگلیسی هفتم

 My Address  

 معنی متن صفحه 38 (conversation) 

 

* Listen to the students talking about going to a friend’s house. 

 

Omid: Ali’s not well. I’m going to visit him today. Are you coming with me?

 

امید: علی حالش خوب نیست. من قصد دارم او را ملاقات کنم.آیا تو با من می آیی؟

Hossein: What time are you going?

 

ادامه مطلب ...
معنی شعر پرچمداران فارسی هشتم

معنی شعر پرچمداران فارسی هشتم

 پرچم داران  معنی شعر پرچمداران صفحه 83

 

ای وطــــن ، ای دلِ مــــــــــرا مأوا *** ای وطـــــــن ، ای تنِ مرا مسکن

ای کشورم پناهگاه دل منی ، ای کشورم ای خانه ی تن من

 

ای وطن ، ای تو نور و ما همه چشــم *** ای وطن ، ای تو جان و ما همه تن

ای کشورم که تونوری وما همه چشمیم ، ای کشورم که تو جانی و ما همه بدن هستیم(تو نور چشم ما و جان تن ما هستی)

ادامه مطلب ...
معنی شعر یاد حسین (ع) فارسی هشتم

معنی شعر یاد حسین (ع) فارسی هشتم

 یاد حسین  

 معنی شعر یاد حسین 

۱-شد چنان از تَف دل کام سخنور تشنه *** که ردیف سخنش آمده یک سر تشنه

از شدت گرمای دل چنان دهان شاعرتشنه گشت که تمام ردیف شعرش کلمه ی تشنه شد.

 

۲-خشک گردیدهم از دود دل و دیده دوات *** خامه با سوز رقم کرد به دفتر تشنه

از شدّت غم دل و اندوه فراوان، دوات خشک شد، قلم به جای جوهر با اشک و آه خود، تشنگی را بر دفترنوشت .

ادامه مطلب ...
گام به گام درس شانزدهم فارسی هشتم

گام به گام درس شانزدهم فارسی هشتم

 پرنده آزادی  خود ارزیابی صفحه 116 

1- دربند اول شعر پرندۀ آزادی تشبیه ها را بیابید؟

محمد در آغوش پدرش چونان پرنده ای بیمناک آشیان دارد.

 

2- منظور شاعر از کودکان سنگ چیست؟

کودکان سنگ به دست فلسطینی ها که برای دفاع از خود وکشورشانهیچ اسلحه ای به جزسنگ ندارند.

ادامه مطلب ...
معنی شعر رستگاری

معنی شعر رستگاری

 معنی شعر رستگاری 

 

تو را دانش و دین رهاند درست *** در رستگاری ببایدت جست

قطعا علم و دین تو را نجات می دهد و تو باید راه رستگاری را جستجو کنی

 

چو خواهی که یابی ز هر بد رها *** سر اندر نیاری به دام بلا

اگر می خواهی که از تمام بدی ها نجات یابی و گرفتار بلا و آسیب نشوی

ادامه مطلب ...
معنی شعر نیایش فارسی هفتم

معنی شعر نیایش فارسی هفتم

 نیایش خداوندا، به حقّ نیک مردان *** که احوال بَدَم را نیک گردان

خدایا، تو را به حق انسان های نیک و درستکار قسَم می دهم که حال بد مرا خوب کنی.

 

مکن ما را از این درگاه، محروم *** چو گنجشکان، مران ما را ازین بوم

ما را از درگاه خودت محروم نکن و مانند گنجشک ها از این سرزمین دور نکن.

ادامه مطلب ...

گام به گام فصل دوازدهم علوم هفتم

 سفره سلامت 


 

 پاسخ فعالیت صفحه ۱۰۲ علوم هفتم 

 

شکل روبه‌رو برچسب روی یک بسته‌ی خوراکی را نشان می دهد (شکل را از داخل کتاب مشاهده فرمایید .

چه موادی در این خوراکی وجود دارد؟

آرد گندم، آرد گندم کامل، روغن نباتی، شکر سفید، شربت اینورت، بی‌کربنات سدیم خوراکی، عصاره مالت، نمک خوراکی تصفیه شده، اسید سیتریک، لسیتین و آب آشامیدنی.

ادامه مطلب ...
Arrow دانلود اپلیکیشن