درس اول مطالعات اجتماعی پنجم

درس اول مطالعات اجتماعی پنجم

 من با دیگران ارتباط برقرار میکنم 


1- انسانها از زمان تولد با دیگران زندگی میکنند و با انها ارتباط دارند.

 

2- انسانها غیر از آب و غذا ا به چه چیزهایی حتیاج دارند؟  

آنها به ارتباط با دیگران نیز نیاز دارند.

ادامه مطلب ...
درس دوم مطالعات اجتماعی پنجم

درس دوم مطالعات اجتماعی پنجم

 احساسات ما 


1- احساس خوشایند و ناخوشایند چه تاثیری در زندگی ما دارد؟
همانطور که میدانید، برخی از احساسات ما خوشایند و برخی ناخوشایندند. احساسات خوشایند در ما تأثیر خوبی می گذارند و ما آنها را دوست داریم. برعکس، احساسات ناخوشایند را | دوست نداریم و می خواهیم از آنها دور شویم.

 

۲- شادی چگونه در ما ایجاد می شود؟

شادی احساسی است که هم خود ما می توانیم آن را در خودمان به وجود بیاوریم و هم دیگران میتوانند با انجام دادن کارهایی این احساس را در ما ایجاد کنند.

ادامه مطلب ...
درس سوم مطالعات اجتماعی پنجم

درس سوم مطالعات اجتماعی پنجم

 همدلی با دیگران 1- آیا وقتی کسی غمگین و یا نا امید است ما می توانیم کاری کنیم تا او احساس بهتری پیدا کند ؟ برای پاسخ خود یک مثال بزنید ؟

بله می‌توانیم مثلا وقتی برای یکی از دوستانمان اتفاق ناراحت کننده ای افتاده ما می‌توانیم کاری کنیم تا احساس بهتری پیدا کند

 

2- همدلی یعنی چه ؟

یعنی اینکه بتوانیم احساسات و رفتار و وضعیت دیگران را درک کنیم و خودمان را جای بقیه بگذاریم و شرایط او را درک کنیم

ادامه مطلب ...
درس چهارم مطالعات اجتماعی پنجم

درس چهارم مطالعات اجتماعی پنجم

 من عضو گروه هستم 1- گروه چیست ؟

گروه از تعداد افرادی تشکیل شده است که فعالیت های مشترکی دارند و برای رسیدن به هدفی مشترک با هم ارتباط برقرار میکنند.

 

2- آیا به افرادی که در حال خرید از یک فروشگاه هستند، گروه می گویند؟

خیر این افراد با هم ارتباطی ندارند و  هدفی مشترک ندارند

ادامه مطلب ...
درس پنجم مطالعات اجتماعی پنجم

درس پنجم مطالعات اجتماعی پنجم

 جمعیت 1- جمعیت یعنی چه؟

به مجموعه افرادی که در یک جا زندگی می کنند، جمعیت می گویند.

 

2- علل افزایش جمعیت را نام ببرید؟

هرگاه در یک منطقه تعداد افرادی که به دنیا می آیند از تعداد افرادی که از دنیا می روند بیشتر باشد، جمعیت افزایش می یابد. علت دوم افزایش جمعیت یک منطقه، مهاجرت مردم از نفاط دیگر به آنجا است.

ادامه مطلب ...
درس ششم مطالعات اجتماعی پنجم

درس ششم مطالعات اجتماعی پنجم

 منابع آب ایران   1- چرا در گذشته های دور مهمترین تمدنها در کنار رودها به وجود آمدند؟

زیرا مردم در کنار رودها زندگی می کردند تا بتوانند از آب رودها برای کشاورزی استفاده کنند.

 

2- چرا باوجود دریاها و اقیانوس ها بازهم انسان ها با کمبود آب روبرو هستند؟

چون آب دریاها شور است و برای آشامیدن، شست و شو، کشاورزی و سایر فعالیتها مناسب نیست.

ادامه مطلب ...
درس هفتم مطالعات اجتماعی پنجم

درس هفتم مطالعات اجتماعی پنجم

 نواحی صنعتی مهم ایران 1- همه ی کالاهایی که از آنها استفاده می کنیم، از کجا به دست می آیند؟

از منابع طبیعی.

 

2- انواع منابع طبیعی را نام بیرید؟

نفت و گاز، سنگهای معدنی، خاک و گیاهان.

ادامه مطلب ...
درس هشتم مطالعات اجتماعی پنجم

درس هشتم مطالعات اجتماعی پنجم

 راهها و حمل و نقل (1) 1- راهها چه نیازهایی از مردم را رفع می کنند؟

راه برای جابجایی مردم و بردن کالا از جایی به جایی لازم است.

 

2- وسایل حمل و نقل به چه وسایلی می گویند؟

به وسایلی که مردم و کالاها را جابجا می کنند، وسایل حمل و نقل می گویند.

ادامه مطلب ...
درس نهم مطالعات اجتماعی پنجم

درس نهم مطالعات اجتماعی پنجم

 راهها و حمل و نقل (2) 1- قطارها ممکن است مسافربری  یا مخصوص حمل بار باشند .

 

2- لوکوموتیوران یا راهبر قطار به چه کسی می گویند؟

به کسی که قطار را هدایت می کند راهبر قطار می گویند.

ادامه مطلب ...
درس دهم مطالعات اجتماعی پنجم

درس دهم مطالعات اجتماعی پنجم

 کشور ما چگونه اداره می شود؟ 1- مهمترین وظایف حکومت ها چیست؟

الف) وضع قوانین و مقررات برای اداره ی کشور

ب) تامین وسایل رفاه و آسایش مردم و پیشرفت کشور مانند آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، ایجادشغل، ساختن جاده و پل و .....

پ) رسیدگی به شکایتها و حل اختلافات مردم

ت) خفظ امنیت و جلوگیری از کار کسانی که قانون و مقررات را رعایت نمی کنند.

ج) دفاع از کشور در مقابل حمله ی دشمن

ادامه مطلب ...
Arrow دانلود اپلیکیشن