فصل اول علوم پنجم

فصل اول علوم پنجم

 زنگ علوم 1- چرا هرچه بال فرفره پهن تر باشد دیرتر به زمین میرسد ؟

چون مانع رسیدن فرفره به زمین می شود

 

2- هرچه بال فرفره چرخان کوتاه تر باشد فلفل زودتر به زمین می رسد

ادامه مطلب ...
درس چهارم علوم پنجم

درس چهارم علوم پنجم

 برگی از تاریخ زمین 1- اگر در محلی فسیل ماهی پیدا شود نشانه ی چیست؟

نشان می دهد که آن محل در گذشته در آن محل دریا بوده است.

 

2- فسیل چیست؟

به آثار و بقایایی که از گیاهان و جانوران بسیار قدیمی در سنگ ها باقی مانده است، فسیل می گویند.

ادامه مطلب ...
درس پنجم علوم پنجم

درس پنجم علوم پنجم

حرکت بدن1- اگر بازو و ساعد خود را لمس کنید، چه چیزهایی را زیر پوست خود حس می کنید؟

بخشهای سخت و نرمی را حس می کنیم.

 

2- فسمتهای نرمی که  زیر دست حس می کنید چه هستند؟

ماهیچه ها

ادامه مطلب ...
درس ششم علوم پنجم

درس ششم علوم پنجم

 چه خبر (1) 1- نسترن چگونه فهمید توپ به سمت او می آید ؟

او توپ را دید که به سمتش می آید

 

2-نسترن وقتی توپ را دید چه کرد ؟

به سمت توپ رفت و آن را به زمین حریف پرتاب کرد.

ادامه مطلب ...
درس هفتم علوم پنجم

درس هفتم علوم پنجم

 چه خبر ؟(2) 1- چگونه مزه ای را حس می کنیم ؟

هرگاه تکه هایی ( ذره هایی ) از جسم در آب دهان ما  حل شود ما مزه ی آن را حس می کنیم.

 

2- بر جستگی های روی زبان چه نام دارد ؟

پرز های چشایی.

ادامه مطلب ...
درس هشتم علوم پنجم

درس هشتم علوم پنجم

 کارها آسان می شود (1) 


1- ماشین چیست؟

ماشین وسیله ای است که به ما کمک می کند تا کارها را آسانترانجام دهیم برای مثال جک اتومبیل، پیچ گوشتی، سطح شیبدار، قرقره، چرخ و محور همه ماشین هستند.

 

2- ماشین ها از چه راههایی به ما کمک می کنند؟

وارد کردن نیرو به جسم - تغییر حهت نیرو

ادامه مطلب ...
درس نهم علوم پنجم

درس نهم علوم پنجم

 کارها آسان میشود (2) 1- از سطح شیبدار چه استفاده هایی می شود ؟ با مثال توضیح دهید ؟

با استفاده از سطح شیبدار می توانیم اجسام را به آسانی از پایین به بالا ببریم یا از بالا به پایین بیاوریم برای مثال بالا رفتن و پایین آمدن از یک دیوار بلند سخت است اما با استفاده از نردبان می توانیم این کار را به آسانی انجام دهیم

 

2- انسان برای آسانتر شدن کارها از ابزارهای مختلف کمک می گیرد که به آنها ماشین می گویند

ادامه مطلب ...
درس دهم علوم پنجم

درس دهم علوم پنجم

 خاک با ارزش 1- از کدام سنگ ها ، خاک بیشتری تشکیل می شود ؟

سنگ هایی که استحکام کمتری دارند

 

2- چه عواملی در تشکیل خاک موثر است ؟

- گیاهان

- جانوران

- تغییرات آب و هوا

- تغییرات دما

ادامه مطلب ...
درس دوازدهم علوم پنجم

درس دوازدهم علوم پنجم

 از ریشه تا برگ 1- تار کشنده چیست ؟

روی ریشه ، تارهای نازک وجود دارد که به آنها تار کشنده می گویند ؛ که آب و مواد محلول در خاک را می گیرند و در اختیار گیاه می گذارند

 

2- کار آوند چیست ؟

آوردن آب از ریشه در قسمت‌های بالای گیاه یعنی ساقه و برگ می‌برند . آنها در برگ ، رگبرگ را به وجود می‌آورند

ادامه مطلب ...
Arrow دانلود اپلیکیشن