درس اول هدیه های آسمانی چهارم

درس اول هدیه های آسمانی چهارم

 دانه ای که نمیخوایت بروید 1- دانه برای رشد به چه چیزهایی نیاز دارد ؟

آب و هوا و خاک و نور و گرما نیاز دارد

 

2- خداوند نیاز نوزاد به چهار گروه غذایی را چگونه برطرف کرده است ؟

همه آنها را در شیر مادر قرار داده است

ادامه مطلب ...
درس دوم هدیه های آسمانی چهارم

درس دوم هدیه های آسمانی چهارم

 کودکی بر آب 1- حضرت موسی که بود ؟

یکی از پیامبران خدا بود که خدا او را برای مبارزه با فرعون و هدایت قوم بنی اسرائیل در زمین فرستاد

 

2- آسیه که بود و چه درسی به زنان و مردان عالم آموخت ؟

آسیه زنی نیکوکار و همسر فرعون بود که به حضرت موسی ایمان آورد و درس ایستادگی در برابر ظلم و ستم و شجاعت و نهراسیدن از مبارزه با ستمکاران را به زنان و مردان عالم آموخت

ادامه مطلب ...
درس سوم هدیه های آسمانی چهارم

درس سوم هدیه های آسمانی چهارم

 ما به مسجد میرویم 1 – اولین مسجدی که پیامبر ساخت کجا بود و چه نام داشت ؟

نزدیک شهر مدینه و قبا نام داشت

 

2 – مسجد دیگری که پیامبر در شهر مدینه ساخت چه بود ؟

مسجد النبی یا مسجد پیامبر

ادامه مطلب ...
درس چهارم هدیه های آسمانی چهارم

درس چهارم هدیه های آسمانی چهارم

 یک نماز و ده رکوع 1 – چه وقت نماز آیات می خوانیم ؟

- وقتی ماه می گیرد  (خسوف)

- وقتی خورشید می گیرد (کسوف)

- یا حوادثی مانند زلزله وسیل و رعد وبرق ترسناک اتفاق می افتد واجب است نماز آیات بخوانیم

 

2 – نماز آیات چگونه نمازی است ؟

دو رکعت که هر رکعت 5 رکوع دارد در هر رکعت یک حمد می خوانیم سوره توحید را به 5 قسمت تقسیم می کنیم بعد از گفتن هر قسمت یک رکوع می رویم

 

3 – پسر پیامبر چه نام داشت ؟

ابراهیم

 

4 – روز مرگ ابراهیم فرزند پیامبر چه اتفاقی افتاد ؟

خورشید گرفتگی و مردم فکر کردند بخاطر فوت پسر پیامبر خورشید عزادار است

 

7- پیامبر درباره خورشید گرفتگی چه گفت ؟

خورشید گرفتگی ربطی به غم یا شادی ما ندارد بلکه نشانه ای از نشانه های قدرت خدا و نظم جهان است

 

6 – چه تفاوتی میان نمازصبح و نماز آیات است ؟

هر دو نماز دو رکعتی است اما در نماز صبح در هر رکعت بعد از سوره حمد سوره توحید را کامل می خوانیم

ولی در نماز آیات در هر رکعت یک حمد می خوانیم سوره توحید را به 5 قسمت تقسیم می کنیم بعد از گفتن هر قسمت یک رکوع می رویم

 

7 – آیا نماز آیات را می توان به شکل دیگری خواند ؟

بله . در هر رکعت یک حمد می خوانیم سوره توحید را 5 بار کامل می خوانیم و بعد از هر بار سوره توحید رکوع می رویم

 

ادامه مطلب ...
درس ششم هدیه های آسمانی چهارم

درس ششم هدیه های آسمانی چهارم

 حرمی با دو گنبد 1 – حرم های امام حسین و حضرت عباس کجاست ؟

در کربلا که با خیابان بین الحرمین به هم مربوط شده است

 

2 – منظور از حرمی با دو گنبد چیست و در کجا واقع شده است ؟

حرم امام موسی کاظم و امام جواد که در کاظمین است

ادامه مطلب ...
درس هفتم هدیه های آسمانی چهارم

درس هفتم هدیه های آسمانی چهارم

 نماز در کوهستان 


 


1 – در هر وضعیتی خواندن نماز واجب است حتی اگر آب نباشد

 

2 – در چه مواقعی تیم می کنیم ؟

اگر برای وضو گرفتن آب نداشته باشیم اگر برای وضو زمان نداشته باشیم و تا ما وضو بگیریم نماز قضا شده است اگر آب برای بدن ضرر داشته باشد 

ادامه مطلب ...
درس نهم هدیه های آسمانی چهارم

درس نهم هدیه های آسمانی چهارم

 کودک شجاع 1 – محمد بن علی بن موسی الرضا کیست ؟

امام نهم ما یعنی محمد تقی یا امام جواد

 

2 – امام جواد در کودکی در جواب مامون که گفت تو چرا فرار نکردی چه گفت ؟

فرمودند من خطایی نکردم که فرار کنم

ادامه مطلب ...
درس دهم هدیه های آسمانی چهارم

درس دهم هدیه های آسمانی چهارم

 روشن ترین شب 1 – پیامبر در کجا عبادت می کرد؟

غار حرا

 

2 – مردم در دوران جاهلیت چه رفتاری می کردند؟

- مردم به جای خدای یکتا بت ها و مجسمه های بی جان را می پرستیدند

- دوستی ها کم بود و دشمنی بسیار ظلم و زور گویی همه جا را پر کرده بود

- مردم به بهانه های  مختلف با هم می جنگیدند یکدیگر را با نامهای زشت خطاب می کردند به حقوق هم احترام نمی گذاشتند

ادامه مطلب ...
Arrow دانلود اپلیکیشن