سوالات متن درس اول پیام های آسمانی هفتم

سوالات متن درس اول پیام های آسمانی هفتم

 بینای مهربان 1- دو مورد از نشانه های محبت خداوند نسبت انسان را نام ببرید ؟

1) مراقبت و توجه دایمی خداوند نسبت به ما

2) برتری دادن انسان بر سایر موجودات

 

2- منظور از شکر زبانی چیست؟

سپاسی که فقط از طریق زبان بیان می شود . وقتی کسی در انجام کاری به ما کمک می کند و می گوییم متشکریم . این ساده ترین نوع شکر است که به آن شکر زبانی گفته می شود

ادامه مطلب ...

گام به گام درس اول پیام های آسمانی هفتم

 بینای مهربان  فعالیت کلاسی صفحه 17 پیام های آسمانی هفتم 

 

توانایی یادگیری ، یکی از هزاران نعمتی است که خداوند به ما داده است . به کمک همکلاسی های خود چند نعمت دیگر را که مخصوص انسان است نام ببرید .

- نعمت بینایی 

- نعمت حرکت کردن 

- نعمت صحبت کردن

- نعمت پلک زدن

- نعمت عطسه کردن

ادامه مطلب ...
گام به گام درس دوم پیام های آسمانی هفتم

گام به گام درس دوم پیام های آسمانی هفتم

 استعانت از خداوند  

 جواب فعالیت کلاسی صفحه 26 پیام های آسمانی هفتم 

 

به نظر شما ، بهلول از این درخواست ها چه منظوری داشت ؟

می خواست به هارون بفهماند که قدرت ادعایی تو آن قدر ناتوان است که نمی تواند خواسته های کوچک من را برآورد سازد و قدرت تو در برابر قدرت خداوند هیچ است . پس انسان ، خواسته های خود را باید از خدا که بر انجام دادن تمام کار ها تواناست در خواست کند .

ادامه مطلب ...
گام به گام درس سوم پیام های آسمانی هفتم

گام به گام درس سوم پیام های آسمانی هفتم

 تلخ یا شیرین فعالیت کلاسی صفحه 42

 

الف ) به نظر شما اگر پادشاه زیرک به جای کار و زحمت یک ساله ، خوشگذارانی و زندگی راحت در قصر را انتخاب می کرد چه سر انجامی در انتظار او بود ؟

همانند پادشاهان قدیم ، پس از یک سال باید به جزیزه ای منتقل می شد که هیچ اثری از رفاه و آسایش در آن وجود نداشت و باید به سختی روزگار می گذراند.

ادامه مطلب ...
سوالات متن درس چهارم پیام های آسمانی هفتم

سوالات متن درس چهارم پیام های آسمانی هفتم

 عبور آسان 1- پیام ومفهوم آیه ( و ما ارسلناکَ الا رحمه للعاَلمین) را بنویسید.

حضرت محمد (ص) پیامبر رحمت برای تمام جهانیان است.

 

2- چرا حالت انسان ها هنگام روبرو شدن با مرگ متفاوت است؟

 احساس هر کس متفاوت با اعمالی است که در این دنیا انجام داده است.

ادامه مطلب ...
گام به گام درس چهارم پیام های آسمانی هفتم

گام به گام درس چهارم پیام های آسمانی هفتم

 عبور آسان 

  جواب فعالیت کلاسی صفحه 47 پیام های آسمانی هفتم 

 

آیا تا کنون به مرگ فکر کرده اید ؟ به نظر شما چرا از شهدا با افتخار یاد میشود ؟

بله ، بعضی از مواقع ؛ زیرا آنها از مرگ هیچ ترسی نداشتند و جان خود را فدای مردم و آرمانهایشان کردند

ادامه مطلب ...
سوالات متن درس پنجم پیام های آسمانی هفتم

سوالات متن درس پنجم پیام های آسمانی هفتم

 پیامبر رحمت 1- مفهوم آیه ( انک لعلی خلق عظیم ) چیست ؟

اخلاق پیامبر را بسیار نیکو معرفی میکند

 

2- عبارت ( پیامبر را آزار می داد ومسخره اش می کرد ولی وقتی مریض شد پیامبر به عیادتش رفتند) بیانگر کدام ویژگی اخالقی پیامبر است.

بزرگواری ومحبت.

ادامه مطلب ...
گام به گام درس پنجم پیام های آسمانی هفتم

گام به گام درس پنجم پیام های آسمانی هفتم

 پیامبر رحمت  

فعالیت کلاسی صفحه ۶۲

 

به نظر شما چگونه می توان عزت نفس را حفظ کرد ؟ درباره این موضوع در کلاس گفت و گو کنید .

انسان با حفظ ارزش خود ، کوچک نکردن خود در پیش دیگران و درخواست نکردن کارهایی از دیگران که انجام آنها وظیفه خودش است می تواند عزت نفس خود را حفظ کند

ادامه مطلب ...
Arrow دانلود اپلیکیشن