درس اول هدیه های آسمانی سوم

درس اول هدیه های آسمانی سوم

 آستین های خالی 1- اگر انسان دست نداشته باشد ،چگونه می تواند کارهایش را انجام دهد؟

به سختی می تواند کارهایش را انجام دهد و در بعضی کارها هم باید از دیگران کمک بگیرد.

 

2- آیا پیرمردی که در نانوایی بود ،واقعا دست نداشت ؟

دست داشت او دست هایش را زیر پالتو گذاشته بود.

ادامه مطلب ...
درس دوم هدیه های آسمانی سوم

درس دوم هدیه های آسمانی سوم

 غروب یک روز بهاری - 1 هنگام بارش باران ، پدر بزرگ چه می کرد؟

دست هایش را بالا می برد و دعا می کرد.

 

-2 چرا پدربزرگ هنگام بارش باران دعا می کرد؟

چون یکی از بهترین وقت ها برای دعا هنگام بارش باران است .

ادامه مطلب ...
درس پنجم هدیه های آسمانی سوم

درس پنجم هدیه های آسمانی سوم

 روز دهم -1 در روز دهم ماه محرم چه اتفاقی افتاده است ؟

در این روز امام حسین (ع) و یارانش شجاعانه از اسالم دفاع کردند و به دست مردم نادان و ستمگر به شهادت رسیدند.

 

-2 چرا امام حسین (ع) در میدان جنگ نماز جماعت خواند؟

به دلیل این که اهمیت نماز و دلیل قیام خود را به مسلمانان نشان دهد.

ادامه مطلب ...
درس ششم هدیه های آسمانی سوم

درس ششم هدیه های آسمانی سوم

 بانوی مهربان  -1کودکان اسیر کربلا در کاخ یزید چه کردند؟
آن ها ترسان و نگران به کنار حضرت زینب (س) آمدند و ایشان همه را در آغوش گرفت و به آرامی آن را نوازش کرد.

 

-2چه زمانی خنده ی یزید و مهمانان او از بین رفت؟

زمانی که حضرت زینب (س) سخنرانی کردند.

ادامه مطلب ...
درس هفتم هدیه های آسمانی سوم

درس هفتم هدیه های آسمانی سوم

 بوی بهشت 

 

1- چگونه به پدر و مادر خود نیکی می کنید ؟
در کارها به پدر و مادرم کمک می کنم، به حرف های آنها گوش می دهم و همیشه به آنها احترام می گذارم

 

۲. چرا پیامبر فرمود خداوند اویس را خیلی دوست داشت ؟

به خاطر اینکه اویس به مادرش احترام می گذاشت.

ادامه مطلب ...
درس نهم هدیه های آسمانی سوم

درس نهم هدیه های آسمانی سوم

 گفت و گو با خدا 1- هنگام نماز خواندن چه کارهایی انجام می دهید؟

لباس پاکیزه می پوشیم ، وضو می گیریم ، موهای خود را شانه زده و عطر به خودمان می زنیم و سعی می کنیم نماز را در مسجد و به جماعت بخوانیم.

 

2- چند نماز چهار رکعتی داریم نام ببرید.

سه نماز – نماز ظهر ، نماز عصر، نماز عشاء

ادامه مطلب ...
Arrow دانلود اپلیکیشن