فصل اول علوم هشتم

‎‎چهارشنبه, ۰۵ آذر ‎۱۳۹۹

فصل اول علوم هشتم

 مخلوط  و جداسازی مواد 

 

۱- مواد به چند دسته تقسیم می‌شود ؟

ماده به دو دسته خالص و مخلوط تقسیم می شود

 

۲- ماده خالص را تعریف کنید ؟

موادی که از یک نوع ماده ساخته شده باشد

 

۳- چند ماده خالص نام ببرید ؟

شکر نمک اکسیژن گوگرد فقط از یک نوع مولکول تشکیل شده اند

 

4- مخلوط (مواد ناخالص) را تعریف کنید ؟

موادی را که از دو یا چند ماده تشکیل شده باشند مواد ناخالص یا مخلوط می‌نامد (ماده ای که از مولکول ها و ذرات آن یکسان نباشد)

 

5- چند نمونه از مواد مخلوط را نام ببرید

شربت آبلیمو ، سالاد ، خاک باغچه ، آب نمک ، هوا ، آجیل

 

6- آب نمک ماده مخلوط است یا خالص ؟

مخلوط زیرا از دو جزء ساخته شده است یکی آب و دیگری نمک است و مواد خواص خود را حفظ کرده‌اند هنگامی که این مخلوط را می کشیم زهان شور از خاصیت شوری مربوط به نمک است یعنی نمک خاصیت شوری خود را در مخلوط نیز حفظ کرده و از طرف دیگر اگر مقداری آب نمک روی زمین بریزیم جاری می‌شود جاری شدن از ویژگیهای آب است

 

7- مواد خالص خود به چند حالت وجود دارد ؟

 می تواند عنصر باشد یا ترکیب

 

8- عنصر چیست ؟

ماده‌ای که از یک نوع اتم ساخته شده باشد

 

9- یک قطعه فلز مس از چه چیزی ساخته شده است ؟

 از اتم های مس

 

10 ترکیب چیست ؟

ماده‌ای که مولکولهای آن از اتصال اتم های مختلف ساخته شده باشد

 

11- طلا و آب هر دو ماده خالص هستند طلا یک عنصر و آب یک ترکیب است

 

7- مخلوط ها به چند حالت وجود دارد ؟

مخلوط ها به حالت جامع ، مایع و گاز هستند مخلوط براده آهن و گوگرد جامد است آبلیمو مخلوطی مایع و هوا مخلوط گازی شکل است

 

8- از ویژگی‌های مهم مخلوط چیست؟

اجزای تشکیل دهنده مخلوط خواص اولیه خود را حفظ می‌کنند یعنی خواص مواد قبل از آمیخته شدن با یکدیگر و بعد از آن تغییر نمی کند

 

9- انواع مخلوط را نام ببرید

1) مخلوط های ناهمگن غیر یکنواخت

2) مخلوط های همگن یکنواخت یا محلول

 

10- مخلوط همگن چیست

مخلوط های همگن یا محلول ها مخلوط هایی هستند که ذره های تشکیل دهنده آن ها به طور یکنواخت در هم پراکنده شده اند این مخلوط ها شفاف هستند و نمی‌توان به راحتی اجزای تشکیل دهنده آن را تشخیص داد و آنها را از هم جدا کرد و به مخلوط های همگن محلول نیز می گویند

 

11- چرا مخلوط آب نمک یک مخلوط همگن است ؟

 زیرا اجزای مخلوط یعنی نمک و آب به طور یکنواخت در هم پراکنده اجزای مخلوط را نمی‌توان به راحتی از هم تشخیص داد و از هم جدا کرد

 

12- هوا از چه نوع مخلوطی است ؟

همگن زیرا گازهای سازنده هوا به طور یکنواخت در هم پراکندن اجزای مخلوط را نمی توان براحتی از هم تشخیص داد و از هم جدا کرد

 

13- محلول چیست ؟

محلول یک مخلوط همگن است و از دو جزء تشکیل می شود حلال و حل شونده در محلول ها ماده حل شده خود به خود از حلال جدا نمی شود

 

14- مخلوط ناهمگن به چه مخلوط هایی می گویند ؟

به مخلوط که اجزای آن به طور غیر یکنواخت پخش شده‌اند و در بیشتر موارد اجزای مخلوط قابل تشخیص هستند این مخلوط ها که در هستند مانند خاک آجیل انواع سالاد

 

15- ویژگی مهم مخلوط های ناهمگن چیست ؟

 قابل تشخیص بودن اجزای مخلوط پخش غیر یکنواخت است

 

16- آجیل مخلوطی همگن است یا ناهمگن ؟

 ناهمگن زیرا اجزا با چشم قابل مشاهده است به راحتی می توانیم اجزای آن را از هم جدا کنیم اجزای آن به طور غیر یکنواخت پخش شدند

 

17- سوسپانسیون چیست ؟

 مخلوط ناهمگن است که در آن ذرات یک جامد در به صورت معلق در آب پراکنده مانند دوغ آب لیمو

 

18- اجزای هر محلول چیست ؟

 معمولاً ماده ای که بیشتر از حلال و ماده کمتر حل شونده است به جز محلول جامد در مایع جامد همیشه حل شوند است

 

19- انواع حالتهای محلول ها کدام اند ؟

 حالت های فیزیکی محلول ها متفاوت است

- نمک در آب محلول جامد در مایع

- الکل در آب محلول مایع در مایع

- نوشابه گازدار محلول گاز در مایع

- از هوای پاک محلول گاز در گاز

- از آلیاژها محلول  جامد در جامد

- یونولیت محلول گاز در جامد

- دوده در هوا محلول جامد در گاز

- بنزین در هوا موتور ماشین محلول مایع در گاز

- انواع گاز های سوختی محلول گاز در گاز

 

20- در هر یک از محلول های زیر رو حالت فیزیکی را تشخیص داده و اجزا آن را هم مشخص کنید؟ 

در الکل ۷۰ درصد : مایع آب حل شونده و الکل حلال است

در نوشابه : مایع ، آب بیشترین ماده حلال است ؛ حل شونده گاز کربن دی اکسید شکر

در کپسول هوا : گاز ؛ بیشترین ماده گاز نیتروژن میباشد و حلال میباشد حل شونده اکسیژن کربن دی اکسید و بخار آب

 

21- میزان حل شدن مواد مختلف در آب به چه عواملی بستگی دارد ؟

1) دمای آب 

2) نوع حل شونده

3) فشار ( برای گاز ها )

 

22- آیا دما بر میزان حل شدن مواد تاثیر دارد ؟

 بله در بیشتر موارد در اثر گرم شدن حل شونده بیشتری در حلال حل می شود

 

23- اثر دما و میزان حل شدن نمک خوراکی در آب را بیان کنید ؟

 با افزایش دما میزان انحلال پذیری نمک در آب تغییر چندانی نمی کند

 

24- بیشترین مقدار حل شونده که در ۱۰۰ گرم آب حل میشود به دما و .......... بستگی دارد

 

25- مقدار حل شدن برخی مواد مانند گاز اکسیژن در آب با افزایش دما کاهش می یابد

 

26- ماهی ها در آب های سرد اکسیژن بیشتری در اختیار دارند یا در آبهای گرم چرا ؟

در آبهای سرد زیرا میزان حل شدن گاز در آبهای سرد بیشتر از آبهای گرم است

 

27- روغن های مایع مانند روغن زیتون چه مزیتی نسبت به روغن های جامد دارند ؟

 مانع تنگ شدن شریان‌ها می‌شود و به کندی فاسد می‌شود (چربی بد) را کاهش می‌دهد

 

28- ‏ph را تعریف کنید ؟

 مقیاسی برای سنجش قدرت اسیدها و بازها میباشد

 

29- کاغذ ph چه کاربردی دارد ؟

 با کاغذ پیچ می توان علاوه بر شناسایی اسیدها میزان اسیدی بودن آنها را نیز مشخص کرد

- موادی که پیج آنها برابر با ۷ است خنثی هستند مانند آب خالص

موادی که پیچ آنها کمتر از ۷ است اسیدی هستند

و موادی که پیش آنها بیشتر از ۷ است خاصیت بازی دارد

 

30- ویژگی اسید ها را بیان کنید ؟

1- ترش مزه هستند آنها کمتر از ۷ است

2- ph آنها کمتر از هفت است 

مانند آبلیمو ، سرکه ، جوهر نمک

 

31- ویژگی باز ها را بیان کنید 

1- تلخ مزه هستند

2- ph آنها بیشتر از ۷ است

مانند مایع ظرفشویی مایع سفید کننده صابون و شامپو

 

32- از وسایل زیر در چه مواردی استفاده میشود 

خرمن کوب :

نوعی صاف کردن ؛ اجزاء سبک مثل کاه را از دانه جدا می کند بر اساس سبکی و سنگینی و اندازه ذرات

قیف جداکننده یا دکانتور :

برای جداسازی دو مخلوط مایع مخلوط نشدنی مثل آب و روغن ، آب و نفت که دو لایه جدا از هم ایجاد می‌کند

کاغذ صافی :

دارای سوراخهای ریزی است که مواد جامد در مایع را بر اساس اندازه از هم جدا می‌کند مانند جداسازی گوگرد از آب گل و شن از آب 

سانتریفیوژ :

دستگاهی که با سرعت زیاد می چرخد مواد مخلوط را بر اساس سبکی و سنگینی با استفاده از نیروی گریز از مرکز جدا میکند . جداسازی خامه از شیر جداسازی سلول های خونی از پلاسما

دستگاه تقطیر :

بر اساس تبخیر ومیعان دومایع مخلوط شدنی مثل آب و الکل ، اجزا نفت خام ، اجرا گازهوا

دستگاه تصفیه آب :

بر اساس داشتن صافی های مختلف و مخصوص مواد و ذرات داخل آب را می گیرد

دستگاه دیالیز :

دارای صافی هایی از جنس غشا سلول های صفاق هستند که مواد لازم را از خون گرفته و از بدن خارج می کند

تبلور:

برای جداسازی نمک ها از آب با تبخیر آب و با استفاده از میزان حلالیت ماده می توان مواد را از هم جدا کرد

نظرات (۷)
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
تجدید کد امنیتی
 • Arezoo
 • در تاریخ: ‎‎سه شنبه, ۲۷ مهر ‎۱۴۰۰
عالیییییییییییییی😍😍
 • تنهای زیبت
 • در تاریخ: ‎‎يكشنبه, ۰۲ آبان ‎۱۴۰۰
خیلی خوبه من امتحان دارم و مطمئنم با مطالبتون حتما قبول میشم فقط ای کاش پی دی اف بود که بتونم دانلودش کنم
اما در کل خیلی زحمت کشیدین ممنون واقعا • امیر حسین
 • در تاریخ: ‎‎شنبه, ۲۲ آبان ‎۱۴۰۰
خیلی خوب بود نتیجه اش امتحانم ۲۰ شد
دست شما درد نکن
 • آها
 • در تاریخ: ‎‎شنبه, ۱۳ آذر ‎۱۴۰۰
حالم از علوم بهم میخوره 😕
ولی مرسی بابت سوالات 😍
 • امیر محمد کریمی
 • در تاریخ: ‎‎سه شنبه, ۲۱ دی ‎۱۴۰۰
عالی بود . مطالب کامل نبود لطفا مطالب تکمیلی اضافه کنید.
 • مهیار پسری در شهر
 • در تاریخ: ‎‎سه شنبه, ۲۱ دی ‎۱۴۰۰
خوبه من برای امتحان میخونم چون حضوری است
 • میثاق
 • در تاریخ: ‎‎چهارشنبه, ۲۲ دی ‎۱۴۰۰
عالی خیلی خوب بود
Arrow دانلود اپلیکیشن