درس اول مطالعات اجتماعی ششم

درس اول مطالعات اجتماعی ششم

 دوستی 1- چرا انسان نمیتواند تنها زندگی کند ؟

زیرا انسان موجودی اجتماعی است و تنهایی برایش احساس ناخوشایندی است.

 

2- چرا تنهایی برای انسان احساس ناخوشایندی است ؟

 زیرا دوستی یکی از مهمترین نیازهای انسان است.

ادامه مطلب ...
درس دوم مطالعات اجتماعی ششم

درس دوم مطالعات اجتماعی ششم

 آداب دوستی 1- منظور از ضرب المثل « پیداکردن دوست آسان است اما نگهداری آن مشکل » چیست ؟

منظور حفظ کردن دوستی است . یعنی سعی کنیم تا دوستی ها ادامه پیدا کند و رابطه ی دوستی محکم تر شود.

 

2- مهم ترین موضوع بعد از انتخاب دوست چیست ؟

حفظ دوستی

ادامه مطلب ...
درس سوم مطالعات اجتماعی ششم

درس سوم مطالعات اجتماعی ششم

 تصمیم گیری چیست 1- تصمیم گیری یعنی چه ؟

یعنی انتخاب

 

2- وقتی ما تصمیم گیری می کنیم ، چه کاری انجام داده ایم ؟

از بین دو یا چند چیز ، مواردی را انتخاب می کنیم و مواردی را کنار می گذاریم

ادامه مطلب ...
درس چهارم مطالعات اجتماعی ششم

درس چهارم مطالعات اجتماعی ششم

 چگونه تصمیم بگیریم 1- برای تصمیم گیری خوب چه باید کرد ؟

باید خوب فکر کنیم و نتایج هر انتخاب را پیش بینی کنیم و بهترین گزینه را انتخاب کنیم.

 

2- چگونه می فهمیم که تصمیم ، تصمیم خوبی بوده یا نه ؟

از روی نتایج آن.

ادامه مطلب ...
درس ششم مطالعات اجتماعی ششم

درس ششم مطالعات اجتماعی ششم

 محصولات کشاورزی ، از تولید تا مصرف 1- دو فعالیت مهم کشاورزی را نام ببرید .

زراعت و باغداری

 

2- زراعت چیست ؟

زراعت یعنی کشت و پرورش گیاهانی که بعد از کاشت دانه ، حداکثر تا یک سال محصول می دهند . مانند گندم ، جو ، گوجه فرنگی و هویج

ادامه مطلب ...
درس هفتم مطالعات اجتماعی ششم

درس هفتم مطالعات اجتماعی ششم

 طلای سیاه 1- ما انرژی مورد نیاز خود را از کجا به دست می آوریم ؟

به اشکال گوناگون از طبیعت

 

2- سه گروه عمده ی انرژی را نام ببرید .

سوخت های فسیلی ، انرژی های نو یا قابل تجدید ، انرژی هسته ای

ادامه مطلب ...
درس هشتم مطالعات اجتماعی ششم

درس هشتم مطالعات اجتماعی ششم

 انرژی را بهتر مصرف کنیم  1- مهم تریم منبع مصرف انرژی در دنیای امروز چیست ؟

سوخت های فسیلی

 

2- چرا به منابع سوخت های فسیلی ، غیر قابل تجدید می گویند ؟

زیرا میلیون ها سال طول می کشد تا در اعماق زمین تشکیل شوند

ادامه مطلب ...
درس دهم مطالعات اجتماعی ششم

درس دهم مطالعات اجتماعی ششم

 چه عواملی موجب گسترش علوم و فنون در دوره اسلامی شد 1- مهم ترین علت پیشرفت علمی مسلمانان تعالیم دین اسلام  است.  

 

2- آیات قرآن کریم انسان ها را به تفکر درباره ی چه چیزی دعوت میکند؟

آفرینش جهان ، حرکت ستارگان و سیارات ،زندگی جانوران و گیاهان و ... دعوت می کند .

ادامه مطلب ...
Arrow دانلود اپلیکیشن