فصل اول علوم دوم

فصل اول علوم دوم

 زنگ علوم -1 برای اینکه محیط اطراف را بهتر بشناسیم چه باید کنیم ؟

باید مشاهده ی دقیق داشته باشیم. (مشاهده = نگاه کردن)

 

-2 حواس پنجگانه را نام ببرید؟

چشایی( مزه کردن )

لامسه( لمس کردن )

ادامه مطلب ...
فصل دوم علوم دوم

فصل دوم علوم دوم

 هوای سالم ، آب سالم -1 انسان چگونه هوا را آلوده می کند ؟

با استفاده زیاد از ماشین - با استفاده نادرست از بخاری های گازی و نفتی -با ساختن کارخانه ها نزدیک شهرها

 

-2 چگونه می توانیم هوایی سالم داشته باشیم ؟

کارخانه ها را از شهرها دور بسازیم -برای رفت و آمد از وسایل حمل و نقل عمومی مثل اتوبوس استفاده کنیم - درختان زیادی بکاریم.

ادامه مطلب ...
فصل سوم علوم دوم

فصل سوم علوم دوم

 زندگی ما و گردش زمین (۱) -1 روز و شب چگونه به وجود می آیند ؟

زمین به دور خود می چرخد و در اثر این چرخش روز و شب به وجود می آید.

 

-2 توجه: نور خورشید همیشه یک طرف زمین را روشن می کند. آن طرف زمین که رو به خورشید است روز است. طرف دیگر هم شب هست. زمین در هر 24 ساعت یک بار به دور خود می چرخد.

ادامه مطلب ...
فصل چهارم علوم دوم

فصل چهارم علوم دوم

 زندگی ما و گردش زمین (2) -1 فصل ها چگونه ایجاد می شوند ؟

چرخش زمین به دور خورشید باعث ایجاد فصل ها می شود.

 

-2 فصل ها را به ترتیب نام ببرید ؟

بهار - تابستان - پاییز - زمستان

ادامه مطلب ...
فصل پنجم علوم دوم

فصل پنجم علوم دوم

 پیام رمز را پیدا کن (۱) -1 صدا چگونه تولید می شود ؟

بر اثر لرزش اجسام صدا به وجود می آید.

 

-2 بیشتر از صدا و نور برای ارسال و دریافت پیام ها استفاده می شود.

ادامه مطلب ...
فصل ششم علوم دوم

فصل ششم علوم دوم

 پیام رمز را پیدا کن (2) -1 پلیس در خیابان های خلوت برای راهنمایی راننده ها از چه وسیله ای استفاده می کند ؟

سوت

 

-2 آیا در خیابان ها ی شلوغ پلیس می تواند از سوت برای راهنمایی راننده ها استفاده کند ؟ چرا ؟

خیر - به دلیل سر و صدای زیاد.

ادامه مطلب ...
فصل هفتم علوم دوم

فصل هفتم علوم دوم

 اگر تمام شود -1 بوی دود و صدای بوق خودرو ها برای انسان آزار دهنده است.

 

-2 مسیر حرکت خودروها در جاده ها شلوغ تر است یا در شهر یا در روستا ها ؟

در شهرها

ادامه مطلب ...
فصل دهم علوم دوم

فصل دهم علوم دوم

 درون آشیانه -1 چرا چرخ ریسک به این نام خوانده می شود ؟

چون آشیانه اش را می بافد.

 

-2 چرخ ریسک از چه چیزهایی برای ساختن آشیانه اش استفاده می کند ؟

شاخه ها و برگ های نازک.

ادامه مطلب ...
Arrow دانلود اپلیکیشن