سوالات متن فصل دهم علوم هفتم

‎‎سه شنبه, ۰۴ آذر ‎۱۳۹۹

سوالات متن فصل دهم علوم هفتم
 گرما و بهینه سازی مصرف انرژی 


1- یکی از شرایطی که جهت کار در یک محیط باید تنظیم شود چیست ؟

دمای محیط است ( باید حدود ۲۵ درجه باشد )

 

2- چرا شکل گیاهان و جانوران مناطق گرمسیری و سردسیری با هم متفاوت است ؟

زیراگیاهان و جانوران متاثر از محیطی هستند که در آن زندگی می کنند

 

3- هرچه جسمی گرم تر باشد دمای آن بیشتر است

 

4- با استفاده از حس لامسه می توان تشخیص داد چه جسمی سرد است اما نمی توان به طور دقیق مقدار گرمی و سردی آن را مشخص کرد

 

5- وقتی میخواهیم ببینیم فردی تب دارد یا خیر چه می کنیم برای اینکه تشخیص دهیم چند درجه تب دارد چه می کنیم ؟

دست خود را روی پیشانی او قرار می دهیم و برای تشخیص درجه تب از دماسنج استفاده می کنیم

 

6- دماسنج چیست ؟

 وسیله ای است که با استفاده از آن دما را اندازه میگیریم

 

7- چند نمونه از دماسنج ها را نام ببرید ؟

 دماسنج پزشکی

 دماسنج جیوه ای 

دماسنج الکلی

 

8- دماسنج پزشکی چه کاربردی دارد ؟

با استفاده از آن دمای بدن فرد بیمار را اندازه می گیرند

 

9- نحوه کار دماسنج جیوه ای و الکلی چگونه است ؟

اگر این دماسنج را در محیط گرم قرار دهیم جیوه و الکل درون مخزن آنها منبسط شده و از لوله های نازک بالا می‌رود در این حالت ارتفاع الکل رنگی یا جیوه ی درون لوله دمای محیط را نشان می‌دهد

 

10- چرا لوله های دماسنج بلند و نازک انتخاب می شود ؟

برای اینکه یک تغییر کوچک در حجم جیوه و الکل بتواندبه تغییر ارتفاع قابل ملاحظه‌ای در لوله بینجامد 

 

11- چگونه نقطه صفر دماسنج را تعیین می کنیم ؟

مخزن دماسنج را در مخلوط آب و یخ قرار می دهند و سطح جیوه یا الکل را با صفر نشانه گذاری می کنند

 

12- چگونه نقطه ۱۰۰ دماسنج را تعیین می کنند ؟

دماسنج را در مجاورت بخار آب در حال جوش قرار داده و سطح مایع درون دماسنج را با عدد ۱۰۰ علامت گذاری می کنند

 

13- برای درجه بندی دماسنج های جیوه ای و الکلی چه می‌کنند ؟

بعد از مشخص کردن عدد صفر و ۱۰۰ روی دماسنج بین این دو عدد را به صد قسمت مساوی تقسیم کرده و هر قسمت را یک درجه سلسیوس در نظر می‌گیرند 

 

14- در فشار یک اتمسفر آب در چه دمایی یخ میزند و در چه دمایی می جوشد ؟

صفر درجه سلسیوس و صد درجه سلسیوس

 

15- فشار هوای کنار دریا های آزاد چقدر است ؟

 یک اتمسفر

 

16- در دماسنج الکلی و جیوه ای عددی که ارتفاع مایع را نشان میدهد بیانگر دما است

17- دمای تعادل چیست ؟

وقتی دو جسم با دماهای متفاوت در تماس با یکدیگر قرار می گیرند دمای جسم گرم پایین می آید و دمای جسم سرد بالا می رود این فرآیند آنقدر ادامه پیدا می کند تا دمای دو جسم یکسان شود این دما را دمای تعادل دو جسم می گویند

 

18- گرما را تعریف کنید ؟

 به مقدار انرژی ای که بر اثر اختلاف دما از جسمی به جسم دیگر منتقل می‌شود گرما می گویند

 

19-  وقتی میخ داغ را درون آب سرد می اندازیم کدام انرژی می گیرد و کدام انرژی از دست می‌دهد ؟

 آب انرژی می‌گیرد و میخ انرژی از دست می‌دهد

 

20- به طور طبیعی گرما همواره از جسم گرم به جسم سرد منتقل می شود 

 

21- یکای گرما چیست ؟

ژول

 

22- وقتی ظرف آبی را روی شعله قرار می دهیم انرژی داده شده به آن سبب افزایش انرژی مولکولهای آب می‌شود و جنبش مولکول ها افزایش می یابد و در نتیجه دمای آب بالا می رود

 

23- گرما شکلی از انرژی است

 

24- در انتقال گرما همواره چه قانونی بر قرار است

 قانون پایستگی انرژی 

 

25- گرما به چه شکل هایی منتقل میشود ؟

1) رسانش

2) همرفت 

3) تابش

 

26- رسانش گرمایی چیست ؟

 انتقال گرما است که به دلیل اختلاف دمای دو سر جسم صورت می گیرد و گرما از قسمت گرم جسم به قسمت سرد جسم منتقل می‌شود . با انتقال گرما به روش رسانش گرمایی ، اتمها بدون رفتن از جایی به جای دیگر انرژی خود را منتقل می کنند

 

27- رسانش گرمایی چگونه صورت می گیرد ؟

وقتی یک جسم از جسم گرمتر از قسمت دیگر آن باشد جنبشی اتمهای قسمت گرم بیشتر شده و در اثر برخورد با اتم های مجاور انرژی به آنها منتقل می کند و در نتیجه سبب افزایش جنبش اتم های مجاور می شود به این ترتیب گرما  از قسمت گرم جسم به قسمت سرد آن منتقل می‌شود

 

28- به چه موادی رسانه گرما می گویند ؟

اجسامی که گرما را بسیار سریع منتقل می کنند رسانای گرمایی هستند مانند انواع فلزات 

 

29- به چه اجسامی عایق گرما می گویند ؟

به اجسامی که گرما را بسیار آهسته منتقل می کنند نارسانا یا عایق گرما می گویند مانند شیشه ، چوب ، لاستیک ، هوا ، چوب پنبه ، پشم 

 

30- چرا پشم شیشه وفایبرگلاس نارسانای خوبی برای گرما هستند ؟

 به علت داشتن هوای محبوس

 

31- انتقال گرما به روش همرفت را توضیح دهید ؟

 انتقال گرما به روش همرفت : قسمتی از مایع یا گاز که گرم شده است به طرف بالا حرکت می کند و قسمت های اطراف آن که سر تر هستند جای آن را می گیرند

 

32- در روش همرفت با جابجا شدن مایع یا گاز ، گرما منتقل می شود

 

33- وقتی آب را گرم میکنیم مولکول های آن تندتر حرکت می‌کنند و بیشتر از هم دور می شوند یعنی آب منبسط می شود

 

34- با انبساط یک ماده چگالی آن چه تغییری می کند ؟

 کاهش می‌یابد

 

35- وقتی جسمی گرم می شود چگالی آن کاهش می یابد .

 

36- جریان های همرفتی می توانند هوا را به حرکت درآورده و باد تولید کنند

 

37- با تابش خورشید ساحل دریا زودتر گرم می شود یا آب دریا ؟

ساحل دریا

 

38- نسیم دریا چگونه به وجود می آید ؟

 در سواحل چون در طول روز ماسه سریع تر از آب دریا گرم می شود هوای نزدیک ماسه نیز گرمتر شده و به بالا صعود می‌کند و هوای بالای آب دریا که خنک تر است به سمت ساحل می آید تا جای هوای بالا رفته ساحل را بگیرد که حاصل این فرایند نسیم دریاست

 

39- بیشتر انرژی گرمایی روی زمین از خورشید است .

 

40-  انرژی خورشید چگونه ( به چه روشی ) به زمین میرسد ؟

 به روش تابش

 

41- برای انتقال گرما به روش همرفت و رسانش به محیط مادی نیاز است 

 

42- انرژی گرمایی خورشید از خلا عبور می کند و به ما می‌رسد

 

43- چگونه گرما از یک اتوی داغ به دست ما که در چند سانتی متری آن قرار دارد می رسد ؟

 به روش تابش

 

44- همه اجسام می توانند انرژی خود را به صورت تابش منتشر کنند اما اجسام گرمتر مقدار بیشتری انرژی تابشی منتشر می کنند

 

45- سطوح صاف و براق مقدار کمتری از انرژی تابشی را جذب می‌کنند و بیشتر آنها را بازتابش می کنند

 

46- چوب پنبه چسبیده به پشت سطح سیاه و مات در اثر حرارت زودتر می‌افتد یا چوب پنبه چسبیده به پشت سطح صیقلی و براق ؟

 چوب پنبه چسبیده به پشت سطح سیاه و مات

 

47- میزان تابش اجسام به چه عواملی بستگی دارد ؟

دمای اجسام و رنگ اجسام

 

48- بالا رفتن دمای موتور خودرو چه مشکلی ایجاد میکند ؟

 اگر دمای موتور خودرو خیلی بالا رود موتور آسیب جدی می‌بینند و حتی ممکن است بسوزد

 

49- چرا رادیاتور به صورت پهن ساخته می شود ؟

 برای اینکه سطح زیادی داشته باشند تا بتوانند گرمای بیشتری را منتقل کنند

 

50- رادیاتورها به چه روش هایی گرما را منتقل می‌کنند ؟

 با روش همرفت و تابش

 

51- علاوه بر رادیاتورها فن خنک کننده نیز از داغ شدن موتور جلوگیری می‌کند

 

52- دمای مناسب برای داخل خانه یا محل های کار و مدرسه چقدر است

 حدود ۲۲ درجه سانتیگراد 

 

53- در روزهای سرد چه عاملی باعث اتلاف گرمایی خانه می شود ؟

اختلاف زیاد دمای داخل خانه و محیط بیرون

 

54- اصلی ترین جزء فلاسک چیست ؟

 یک بطری شیشه دوجداره است که بین آن خلا است و روی سطح آن ، هم از داخل و هم از بیرون نقره اندود است

 

55- در فلاسک های خلاء ، به کدام روش از انتقال گرما جلوگیری می شود ؟

هر سه روش انتقال گرما

 

نظرات (۲)
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
تجدید کد امنیتی
  • بلا
  • در تاریخ: ‎‎پنجشنبه, ۲۱ بهمن ‎۱۴۰۰
عالی ممنون
  • بهترین
  • در تاریخ: ‎‎دوشنبه, ۱۶ بهمن ‎۱۴۰۲
خیلی عالیه.
اما چند روز پیش نمیشد وارد شد خیلی تلاش کردم.
Arrow دانلود اپلیکیشن