درس اول مطالعات اجتماعی سوم

درس اول مطالعات اجتماعی سوم

 من به دنیا آمده ام 1- چه کارهایی در بیمارستان انجام می دهند تا نوزادان با یکدیگر عوض نشوند؟ 
الف) دور دست آن ها نواری می بندند که روی آن نام خانوادگی ،نام مادر، قد،جنسیت، وزن نوشته اند.
ب) کف پای نوزاد را جوهری می کنند و روی کاغذ فشار می دهند و اثر کف پای نوزاد را می گیرند.

 

2- توانایی نوزاد دوماهه در دیدن و شنیدن چگونه است ؟
در دو ماهگی درست نمی بیند ولی صداها را خوب می شنود

ادامه مطلب ...
درس دوم مطالعات اجتماعی سوم

درس دوم مطالعات اجتماعی سوم

 من بزرگ تر شده ام 1- دو مورد از تغییرات بدنتان از زمان تولّدّ تاکنون را نام ببرید؟
وزن ما بیشتر و قدمان بلند تر شده است.

 

2- وقتی متولّدّ شدید، به چه نوع غذایی نیاز داشتید؟
فقط شیر مادر

ادامه مطلب ...
درس سوم مطالعات اجتماعی سوم

درس سوم مطالعات اجتماعی سوم

 آیا ما مثل هم هستیم 1- چه تفاوت هایی بین شما و دوستانتان وجود دارد؟
همه ی ما در شکل و قیافه مانند، رنگ مو، پوست و چشم ، قیافه، قد و هیکل با یکدیگر تفاوت داریم.

 

2- بین شما و دوستانتان چه شباهت هایی وجود دارد؟
همه ی ما به غذا ،آب ، محبّت ومهربانی ، آرامش نیاز داریم و چیز های زیبا را دوست داریم.

ادامه مطلب ...
درس پنجم مطالعات اجتماعی سوم

درس پنجم مطالعات اجتماعی سوم

 خانواده ام را دوست دارم 1- اعضای یک خانواده باید نسبت به هم چگونه رفتار کنند؟
یکدیگر را دوست داشته باشند و با مهربانی با هم رفتار کنند.

 

2- وظیفه ی پدر و مادر در خانواده جیست ؟
از فرزندان مراقبت و برای آسایش و تربیت بچه ها تلاش کنند.

ادامه مطلب ...
درس ششم مطالعات اجتماعی سوم

درس ششم مطالعات اجتماعی سوم

 تغییر در خانواده 1- چگونه تعداد اعضای یک خانواده تغییر می کند؟
با تولد هر بچه تعداد اعضای خانواده تغیر می کند و بیشتر می شود.

 

2- خانواده های جدید چگونه بوجود می آیند؟
با بزرگ شدن فرزندان و ازدواج آنها

ادامه مطلب ...
درس هفتم مطالعات اجتماعی سوم

درس هفتم مطالعات اجتماعی سوم

 از بزرگتر ها قدردانی کنیم 1- چگونه از مادر بزرگ ها و پدر بزرگها قدر دانی کنیم ؟
با احترام گذاشتن و نگه داری از آنها و گوش دادن به صحبت های آنان

 

2- خداوند در قرآن در باره ی پدر و مادر چه سفارشی می کند؟
به پدر ومادر خود نیکی کنید و هنگامی که پیر شدند با نرمی و مهربانی با آن هاصحبت کنید.

ادامه مطلب ...
درس هشتم مطالعات اجتماعی سوم

درس هشتم مطالعات اجتماعی سوم

 چرا با هم همکاری میکنیم 1- چگونه بچه ها در اردوی تفریحی با هم همکاری کردند؟

کارها را بین خودشان تقسیم کردند و هر یک وظیفه ای را به عهده گرفت.

 

2- اگر قرار باشد همه کارها را یک یا دو نفر انجام دهند چه می شود؟

آن ها خسته می شوند و کارها به کندی انجام می گیرد.

ادامه مطلب ...
درس نهم مطالعات اجتماعی سوم

درس نهم مطالعات اجتماعی سوم

 مقررات خانه ما 1- مقررات یعنی چه ؟
مقررات یعنی این که چه کارهایی انجام بدهیم چه کارهایی انجام ندهیم.

 

2- معمولا چه مقرراتی در همه ی خانواده ها مشتر ک است ؟
احترام گذاشتن به یکدیگر، به موقع انجام دادن تکالیف، مرتب کردن وسایل شخصی

ادامه مطلب ...
درس دهم مطالعات اجتماعی سوم

درس دهم مطالعات اجتماعی سوم

 نیاز های خانواده چگونه تامین میشوند 1- خانواده ها کالاهای مورد نیاز خود را از کجا تهیه می کنند؟
از مغازه ها و فروشگاهها

 

2- مردم چگونه نیاز هایشان را تامین می کنند؟
از راه کار کردن ،پول به دست می آورند و با آن نیاز های خود را تامین می کنند.

ادامه مطلب ...
Arrow دانلود اپلیکیشن