فصل اول علوم هشتم

فصل اول علوم هشتم

 مخلوط  و جداسازی مواد 

 

۱- مواد به چند دسته تقسیم می‌شود ؟

ماده به دو دسته خالص و مخلوط تقسیم می شود

 

۲- ماده خالص را تعریف کنید ؟

موادی که از یک نوع ماده ساخته شده باشد

ادامه مطلب ...
Arrow دانلود اپلیکیشن