سوالات متن درس ششم پیام های آسمانی هفتم

سوالات متن درس ششم پیام های آسمانی هفتم

 اسوه فداکاری و عدالت 1- به چه کسی فداکار گفته می شود؟

فداکار کسی است که برای خدمت به دین و جامعه خود، از مال ، سلامتی ، خانواده و حتی از جان خود می گذرد و آن ها را در راه هدف پاک و بزرگ خود فدا می کند.

 

2- ماجرای از خودگذشتگی حضرت علی (ع) در شب هجرت پیامبر اکرم به لیلة المیت مشهور است.

ادامه مطلب ...
گام به گام درس ششم پیام های آسمانی هفتم

گام به گام درس ششم پیام های آسمانی هفتم

 اسوه فداکاری و عدالت 

  فعالیت کلاسی صفحه 70 

 

به نظر شما بر اساس آیه ی ۲۰۷ از سوره مبارکه بقره چرا امیر مؤمنان بدون هیچ ترس و نگرانی خوابیدن در بستر پیامبر اکرم را پذیرفت ؟

زیرا می خواست اوامر و دستورات پروردگار را اجرا کرده و خشنودی خدا را به دست آورد .

ادامه مطلب ...
گام به گام درس هفتم پیام های آسمانی هفتم

گام به گام درس هفتم پیام های آسمانی هفتم

 برترین بانو  

 جواب فعالیت کلاسی صفحه 81 پیام های آسمانی هفتم 

 

به نظر شما چرا با وجود اینکه داشتن دختر در میان مردم آن دوره ننگ بود ، خداوند به پیامبر اکرم (ص) فرزند دختر اعطا کرد ؟

یکی از بهترین راه هایی که می توانست به آن جاهلان اثبات کرد که دختر بودن ننگ نیست بلکه وجود آن موجب برکت و شادمانی زند گی خواهد بود این بود که پیامبر زمان دختری به دنیا آورد و به او ارج نهد تا این خرافات از بین برود.

ادامه مطلب ...
سوالات متن درس نهم پیام های آسمانی هفتم

سوالات متن درس نهم پیام های آسمانی هفتم

 به سوی پاکی 1- امام رضا علیه السالم در مورد چیزهای حلال و حرام چه می فرمایند؟

 

2- یکی از مواردی که خداوند ما را به اجتناب و دوری از آن ها دستور داده نجاسات است.

 

3- رعایت طهارت و دوری از نجاسات موجب چه چیزی می شود؟

نه تنها موجب سلامتی جسم و روح ما می شود بلکه مقدمه و شرط قبولی برخی عبادات نیز هست.

ادامه مطلب ...
گام به گام درس نهم پیام های آسمانی هفتم

گام به گام درس نهم پیام های آسمانی هفتم

 به سوی پاکی  

 جواب فعالیت صفحه 99 پیام های آسمانی هفتم 

 

به نظر شما ، آیا کسی که ما انسان ها را آفریده ، برای زندگی سعادتمندانه ی ما نیز دفتر چه ی راهنما فرستاده است ؟ این دفتر چه راهنما چیست و چه محتوایی دارد ؟

بله  - خداوند ما را خلق کرده است و بهتر از هر کسی می داند که چه چیزی برای ما زیان آور است و چه چیزی مفید است. به همین دلیل کتاب آسمانی قرآن راتوسط پیامبر ( ص ) برای هدایت ما فرو فرستاده است  و در آن به ما آموخته است که چگونه زندگی کنیم،از چه چیزهایی دوری کنیم و به چه چیزهایی بپردازیم .

ادامه مطلب ...
گام به گام درس دهم پیام های آسمانی هفتم

گام به گام درس دهم پیام های آسمانی هفتم

 ستون دین 

  جواب فعالیت کلاسی صفحه 108 پیام های آسمانی هفتم 

 

از نماز ظهر عاشورای امام حسین و یارانش چه می آموزیم ؟

اهمیت نماز را یادآوری می کند و به ما می آکوزد که تحت هیچ شرایطی نباید نماز را به تعویق انداخت چرا که بر پا داشتن درست و به موقع نماز، باعث می شود انسان از گناهان و زشتی ها دور شود. هر قدر انسان از گناه دور شود به بهشت نزدیک تر می شود.

ادامه مطلب ...
سوالات متن درس دهم پیام های آسمانی هفتم

سوالات متن درس دهم پیام های آسمانی هفتم

 ستون دین 1- خداوند برای نشان دادن ارزش نماز چه فرموده اند؟

بر پا داشتن نماز آن قدر ارزشمند است که آن را به تمام پیامبران آموخت و از آنان خواست مردم را نیز بر پا داشتن نماز سفارش کنند.

 

2- پیامبر اکرم (ص) در مورد نماز انسان چه می فرماید؟

آن گاه که انسان با ایمان ......... هرگز زمان را رها نمی کردی.

ادامه مطلب ...
Arrow دانلود اپلیکیشن