گام به گام زبان انگلیسی سال هشتم درس دوم

‎‎پنجشنبه, ۱۲ فروردين ‎۱۴۰۰

گام به گام زبان انگلیسی سال هشتم درس دوم

 My Week  معنی صفحه 18 (conversation) 

 

* Listen to the English teacher and the student talking about helping a classmate.

 

 

Teacher: What do you do in the afternoons, Reihaneh?

معلم: بعداز ظهرها چکار می کنی ریحانه؟

 

Student: Well, I go to the gym on Sundays and Tuesdays.

دانش آموز: خب یکشنبه ها و سه شنبه ها من می رم باشگاه.

 

Teacher: How about Friday mornings?

معلم:  جمعه صبح ها چطور؟

 

Student: I stay at home and relax. Why?

دانش آموز: خونه می مونم و استراحت می کنم. چرا؟

 

Teacher: You know, Shiva is not very good at English. Can you help her?

معلم:  می دانی شیوا در درس زبان ضعیف است. تو می توانی به او کمک کنی؟

 

Student: Oh, sure.

دانش آموز: اوه البته

 

Teacher: That sounds great! When can you start?

معلم:  به نظر عالی است! چه وقت می توانی شروع کنی؟

 

Student: This Wednesday afternoon.

دانش آموز: این چهارشنبه بعد از ظهر

 

Teacher: That’s fine. Thank you. I’ll let her know.

معلم: خوبه، متشکرم. به او اطلاع می دهم.


 معنی صفحه 19 (practice 1) 

 

* Listen to the examples. Then ask and answer with a friend. 

 

What do you do in the mornings?

I go to school.

صبح ها چکار می کنی؟

من به مدرسه می روم

 

What do you do in the afternoons?

We play sports.

بعداز ظهرها چکار می کنی؟

من ورزش می کنم

 

What do you do in the evenings?

I study my lessons.

عصرها چکار می کنی؟

درسهایم را می خوانم

 

What do you do on Friday mornings?

We watch TV.

جمعه صبح ها چکار می کنید؟

تلوزیون تماشا می کنم.

 

What do you do on Saturday evenings?

I visit my relatives.

عصرهای شنبه چکار می کنی؟

از  اقوام و آشنایان دیدن می کنم


 معنی صفحه 19 (practice 1) 

 

* Listen to the examples. Then ask and answer with a friend. 

روز هفته Weekdays
شنبه  Saturday
یکشنبه Sunday
دوشنبه Monday
سه شنبه Tuesday
چهارشنبه Wednesday

 

آخر هفته The Weekend
پنجشنبه Thursday
جمعه Friday

 

اصطلاحات زمان Time expression
در صبح in the morning 
در بعداز ظهر in the afternoon 
در عصر in the evening
در روزهای هفته on weekdays
 در آخر هفته on the weekend

 


 معنی صفحه 19 (practice2) 

 

* Listen to the examples. Then ask and answer with a friend. 

 

When/What days do you go to school?

Every weekday.

چه وقت/ چه روزهایی به مدرسه می روی؟

هر روز

 

When/What days do you go shopping?

Every Wednesday afternoon.

چه وقت/چه روزهایی به خرید می روی؟

هر چهارشنبه بعد از ظهر

 

When/What days do you play sports?

On Saturdays and Tuesdays.

چه وقت/ چه روزهایی ورزش می کنی؟

شنبه ها و سه شنبه ها

 

When/What days do you study your English?

On Monday mornings.

چه وقت/ چه روزهایی انگلیسی مطالعه می کنید؟

دوشنبه صبح ها

 

When/What days do you go to the library?

On Sunday afternoons.

چه وقت/ چه روزهایی به کتابخانه می روید؟

یکشنبه بعد از ظهرها


 معنی صفحه 21 (Spelling and Pronunciation) 

 

* Listen to a conversation between the teacher and the student. 

 

Student: Excuse me, sir, what’s روزهای هفته in English?

دانش آموز: ببخشید آقا “روزهای هفته” به انگلیسی چه می شود؟

 

Teacher: That’s ‘weekdays’.

معلم: می شود “weekdays”

 

Student: How do you spell it?

دانش آموز: شما چطور آن را هجی می کنید؟

 

Teacher: W-E-E-K-D-A-Y-S.

معلم: W-E-E-K-D-A-Y-S

 

Student : Thanks. And how do you say S-T in ‘study’∗?

دانش آموز: ممنون و S-Tرا در کلمه study چگونه می گویی؟

 

Teacher: The correct pronunciation is ‘study’.

معلم:تلفظ صحیح study است.

 

Student: There’s no /e / at the beginning, right?

دانش آموز: در آغاز /e /  وجود ندارد درسته؟

 

Teacher: No, there isn’t.

معلم: نه نیست


 پاسخ صفحه 21 (Listening and Writing) 

 

* Listen to the conversations and fill out the table below. 

What When Conversations
Study English Monday morning 1
Stay at home and relax Weekend 2

 پاسخ صفحه 22 (Reading, Speaking and Writing) 

 

* Your teacher will give you cards about weekly activities.

 

* Ask 3 classmates what they do during the week and fill out the table below.

 

Model:

 

What do you do on weekday mornings, Mina?

 

I go to school.

 

What about the weekend?

 

I watch TV.

On the weekend  On weekday/mornings/ afternoons/evenings Name
watch TV go to school Mina
sport go to library Zahra
read a book go to gym Sevda
rest at the home go to hospital Mahsa

 

نظرات (۰)
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
تجدید کد امنیتی
Arrow دانلود اپلیکیشن