گام به گام درس اول پیام های آسمانی هفتم

 بینای مهربان  فعالیت کلاسی صفحه 17 پیام های آسمانی هفتم 

 

توانایی یادگیری ، یکی از هزاران نعمتی است که خداوند به ما داده است . به کمک همکلاسی های خود چند نعمت دیگر را که مخصوص انسان است نام ببرید .

- نعمت بینایی 

- نعمت حرکت کردن 

- نعمت صحبت کردن

- نعمت پلک زدن

- نعمت عطسه کردن

ادامه مطلب ...
گام به گام درس دوم پیام های آسمانی هفتم

گام به گام درس دوم پیام های آسمانی هفتم

 استعانت از خداوند  

 جواب فعالیت کلاسی صفحه 26 پیام های آسمانی هفتم 

 

به نظر شما ، بهلول از این درخواست ها چه منظوری داشت ؟

می خواست به هارون بفهماند که قدرت ادعایی تو آن قدر ناتوان است که نمی تواند خواسته های کوچک من را برآورد سازد و قدرت تو در برابر قدرت خداوند هیچ است . پس انسان ، خواسته های خود را باید از خدا که بر انجام دادن تمام کار ها تواناست در خواست کند .

ادامه مطلب ...
گام به گام درس سوم پیام های آسمانی هفتم

گام به گام درس سوم پیام های آسمانی هفتم

 تلخ یا شیرین فعالیت کلاسی صفحه 42

 

الف ) به نظر شما اگر پادشاه زیرک به جای کار و زحمت یک ساله ، خوشگذارانی و زندگی راحت در قصر را انتخاب می کرد چه سر انجامی در انتظار او بود ؟

همانند پادشاهان قدیم ، پس از یک سال باید به جزیزه ای منتقل می شد که هیچ اثری از رفاه و آسایش در آن وجود نداشت و باید به سختی روزگار می گذراند.

ادامه مطلب ...
گام به گام درس چهارم پیام های آسمانی هفتم

گام به گام درس چهارم پیام های آسمانی هفتم

 عبور آسان 

  جواب فعالیت کلاسی صفحه 47 پیام های آسمانی هفتم 

 

آیا تا کنون به مرگ فکر کرده اید ؟ به نظر شما چرا از شهدا با افتخار یاد میشود ؟

بله ، بعضی از مواقع ؛ زیرا آنها از مرگ هیچ ترسی نداشتند و جان خود را فدای مردم و آرمانهایشان کردند

ادامه مطلب ...
گام به گام درس پنجم پیام های آسمانی هفتم

گام به گام درس پنجم پیام های آسمانی هفتم

 پیامبر رحمت  

فعالیت کلاسی صفحه ۶۲

 

به نظر شما چگونه می توان عزت نفس را حفظ کرد ؟ درباره این موضوع در کلاس گفت و گو کنید .

انسان با حفظ ارزش خود ، کوچک نکردن خود در پیش دیگران و درخواست نکردن کارهایی از دیگران که انجام آنها وظیفه خودش است می تواند عزت نفس خود را حفظ کند

ادامه مطلب ...
گام به گام درس ششم پیام های آسمانی هفتم

گام به گام درس ششم پیام های آسمانی هفتم

 اسوه فداکاری و عدالت 

  فعالیت کلاسی صفحه 70 

 

به نظر شما بر اساس آیه ی ۲۰۷ از سوره مبارکه بقره چرا امیر مؤمنان بدون هیچ ترس و نگرانی خوابیدن در بستر پیامبر اکرم را پذیرفت ؟

زیرا می خواست اوامر و دستورات پروردگار را اجرا کرده و خشنودی خدا را به دست آورد .

ادامه مطلب ...
گام به گام درس هفتم پیام های آسمانی هفتم

گام به گام درس هفتم پیام های آسمانی هفتم

 برترین بانو  

 جواب فعالیت کلاسی صفحه 81 پیام های آسمانی هفتم 

 

به نظر شما چرا با وجود اینکه داشتن دختر در میان مردم آن دوره ننگ بود ، خداوند به پیامبر اکرم (ص) فرزند دختر اعطا کرد ؟

یکی از بهترین راه هایی که می توانست به آن جاهلان اثبات کرد که دختر بودن ننگ نیست بلکه وجود آن موجب برکت و شادمانی زند گی خواهد بود این بود که پیامبر زمان دختری به دنیا آورد و به او ارج نهد تا این خرافات از بین برود.

ادامه مطلب ...
گام به گام درس یازدهم پیام های آسمانی هفتم

گام به گام درس یازدهم پیام های آسمانی هفتم

 نماز جماعت 

  جواب فعالیت کلاسی صفحه 117 پیام های آسمانی هفتم 

 

به نظر شما چرا پیامبر اکرم همه مردم حتی افراد نابینا را به شرکت در نماز جماعت تشویق می کرد

در دین اسلام بسیار زیاد به همبستگی و اتحاد و همیاری سفارش شده است و از مومنان خواسته شده است که در عبادات به صورت گروهی شرکت کنند. و از همین بابت ثواب زیادی دارد

ادامه مطلب ...
گام به گام درس دوازدهم پیام های آسمانی هفتم

گام به گام درس دوازدهم پیام های آسمانی هفتم

 نشان عذت 

 

 جواب فعالیت کلاسی صفحه 128 پیام های آسمانی هفتم 

 

با دوستانتان در کلاس گفتگو کنید و نمونه های دیگری از این مراقبت های عاقلانه را بیان کنید .

۱) حفظ حجاب
۲) رفتن به حمام برای دوری از بیماری
۳) خواندن نماز و دوری از شیطان
۴) رانندگی با سرعت مطمئنه و حفظ سلامتی
۵) محافظت مواد غذایی و معدنی از فاسد شدن 

ادامه مطلب ...
Arrow دانلود اپلیکیشن