گام به گام پیام های آسمانی سال نهم درس ششم

‎‎شنبه, ۱۸ دی ‎۱۴۰۰

گام به گام پیام های آسمانی سال نهم درس ششم

 وضو ، غسل ، تیمم 

 فعالیت کلاسی صفحه 66 

 

با توجه به حدیث پیامبر (ص) چند مورد از آثار وضو را بیان کنید.

 

سبب افزایش عمر می شود

 

بستر وضو گیرنده هنگام خواب برای او مانند مسجد می شود

 

خوابش برای او نماز می شود


 فعالیت کلاسی صفحه 68 

 

 

با ذکر دلیل مشخص کنید در کدام یک از موارد زیر وضو صحیح و در کدام یک باطل است.

 

- آب پاک در احتیار نداریم و به همین دلیل با گلاب وضو می گیریم.

 

وضو باطل است زیرا گلاب آب مضاف است و وضو با آب مضاف صحیح نیست. بلکه فقط با آب مطلق صحیح

است.

 

- در هنگام سفر از آب رودخانه وضو می گیریم.

 

وضو صحیح است. زیرا آب رودخانه جزء آبهای مطلق و همچنین عمومی است (غصبی نیست) و وضو با آن

صحیح است.

 

- هنگام وضو کسی با تلفن ما تماس بگیرد و ما چند دقیقه ای مشغول صحبت با شویم و بعد از پایان وضوی

خود را ادامه دهیم.

 

وضو باطل است زیرا طبق شرط موالات که از شرایط وضوی صحیح است کارهای وضو باید پشت سر هم انجام

شود و نباید بین آن ها فاصله بیفتد.

 

 


 

 فعالیت کلاسی صفحه 69 

 

به کمک دوستان خود سه مورد دیگر از مواقعی که باید به جای وضو تیمم کرد را بیان کنید.

 

1- بدن و لباس نجس باشد و آب کمی داشته باشد به طوری که اگر وضو بگیرد آبی برای آب کشیدن بدن و

لباس نمی ماند.

 

2- وقت آن قدر کم باشد که اگر وضو بگیرد، نمازش قضا می شود.

 

3- دچار بیماری است که رسیدن آب به بدن برای او ضرر دارد.

 

 

 

 


 

 فعالیت کلاسی صفحه 71 

 

با همفکری دوستان خود بگویید تیمم علاوه بر خاک، بر چه چیزهای دیگری صحیح است.

 

ریگ

 

کلوخ

 

سنگ به جز سنگهای قیمتی

 

گل پخته مانند آجر و کوزه

 

گرد و غبار

 

 


 

 

 خودت را امتحان کن صفحه 71 

 

1) از شرایط وضوی صحیح، پنج مورد را نام ببرید و توضیح دهید.

 

1ــ پاک بودن آب وضو               

 

2 ــ مطلَق بودن آب وضو          

 

3 ــ مباح بودن آب و ظرف آن

 

4 ــ پاک بودن اعضای وضو        

 

5 ــ نبودن مانع در اعضا                

 

6 ــ ترتیب        

 

٧ــ موالات

 

2) سه مورد از مواردی را که مکلف باید برای نماز، تیمم کند، بیان کنید.

 

1 – مصرف آب برایش ضرر دارد

 

2 – وقت تنگ است و اگر بخواهد وضو بگیرد نمازش قضا می شود

 

3 – آب در دسترس ندارد

 

3) شیوهٔ صحیح تیمم کردن را به صورت خلاصه، توضیح دهید.

 

پس از آنکه نیت کردیم، برای خشنودی خداوند و به جای وضو یا غسل تیمم کنیم، ابتدا کف هر دو دست را با

هم روی خاک پاک و یا هر چیز دیگری که تیمم بر آن صحیح است، میزنیم . کف دست راست را پشت دست

چپ می گذاریم و از مچ تا نوک انگشتان می کشیم. کف دست چپ را بر پشت دست راست می گذاریم و از

مچ تا نوک انگشتان می کشیم. دستها را بالای پیشانی میگذاریم و آنها را تا روی ابروها و بالای بینی می

کشیم.

 

نظرات (۰)
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
تجدید کد امنیتی
Arrow دانلود اپلیکیشن