گام به گام نگارش سال نهم درس اول

 با ذهنی نظام مند و پرورده بنویسیم  

 پاسخ صفحه 17 نگارش سال نهم 

 

یک)  نمیدانم حاج مرتضی، بوی گند به چی می گفت! من که هرچه بو به دماغم میخورد، بوی خوب و اشتها آور

بود؛ از آن بوهایی که فقط توی عروسی ها بلند بود؛ بوی میوه و بوی دود و بوی برنج آبکش کرده و بوی خاک... .

 

ببوییم، بچشیم و لمس کنیم و بنویسیم

 

در این نوشته از حس بویایی استفاده شده و خلق تصویر بر اساس خوب بوییدن است .

 
دو) پیرمرد، نخستین بار ماهی را دید که از زیرِ قایق گذشت. آن قدر دراز بود که باورش نشد.
گفت : ((نه، به این بزرگی نمی شه)) .
 
امّا به همان بزرگی بود و در سی متری قایق، روی آب آمد و پیرمرد دُمش را دید که از آب بیرون زد. از تیغة یک
 
داس، بلندتر بود و روی آب نیلیِ تیره به رنگ بنفش، بسیار روشن بود. تیغه در آب فرو رفت و چون ماهی
 
،
درست زیر سطح آب شنا می کرد، پیرمرد، جثة عظیم و نوارهای ارغوانی پشتش را دید... .

ادامه مطلب ...
گام به گام پیام های آسمانی سال نهم درس دوازدهم

گام به گام پیام های آسمانی سال نهم درس دوازدهم

 جهاد  

 فعالیت کلاسی صفحه 134 

 

خداوند جهاد را به یک داد و ستد تشبیه کرده است در این داد و ستد خریدار کیست؟ فروشندگان چه کسانی

هستند؟ چه کالایی مورد معامله قرار گرفته است؟ بهای این کالا چیست؟

 

دنیا، بازار است و مردم در آن معامله گر. فروشنده، مردم اند و خریدار خداوند. متاع معامله، مال و جان است و

بهای معامله بهشت. اگر به خدا بفروشند، سراسر سود و اگر به دیگری بفروشند، یکسره خسارت است.

 

ادامه مطلب ...
گام به گام پیام های آسمانی سال نهم درس یازدهم

گام به گام پیام های آسمانی سال نهم درس یازدهم

 انفاق  

 ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻛﻼﺳﻲ ﺻﻔﺤﻪ ‪119 

ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﻋﻠﺖ اﻳﻦ اﺧﺘﻼف ﭼﻴﺴﺖ؟ ﭼﺮا اﻳﻦ وﺿﻊ در ﺟﻬﺎن ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ؟

- ﺟﻤﻊ ﺷﺪن ﺛﺮوﺗﻬﺎی ﺟﻬﺎن در دﺳﺖ ﻋﺪه ای ﻛﻢ

 

- ﺑﻲ ﻋﺪاﻟﺘﻲ و ﻧﻘﺾ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻗﺘﺼﺎدی


ادامه مطلب ...
گام به گام پیام های آسمانی سال نهم درس دهم

گام به گام پیام های آسمانی سال نهم درس دهم

 مسئولیت همگانی  

فعالیت کلاسی صفحه 109 

 

به نظر شما آیا هریک از دلایل بالا می تواند برای تذکر ندادن به دیگران قابل پذیرش باشد؟ چرا؟

 

خیر زیرا ما مومنان در قبال آینده هم مسئولیم و نمیتوانیم بی تفاوت باشیم و همچنین با تذکر دادن ما کار

نادرست و ناپسند در جامعه رواج پیدا نمیکند


 

ادامه مطلب ...
گام به گام پیام های آسمانی سال نهم درس نهم

گام به گام پیام های آسمانی سال نهم درس نهم

 انقلاب اسلامی ایران  

 فعالیت کلاسی صفحه 100 

 

- به نظر شما ابرقدرت هایی که سالها به استثمار ملت های محروم پرداخته اند، آیا حاضرند به راحتی از ثروت

های این کشورها چشم پوشی کنند؟

 

خیر

 

- آنها چه برنامه هایی برای ادامهٔ غارتگری در کشور ما دارند؟

 

1) ایجاد اختلافات دینی و عقیدتی 

 

2) شعله ور کردن آتش جنگ بین کشور ها

 

3) بیگانه کردن مردم با روحیه کار و تولید 

 

 

ادامه مطلب ...
گام به گام پیام های آسمانی سال نهم درس هشتم

گام به گام پیام های آسمانی سال نهم درس هشتم

 همدلی و همراهی  

 فعالیت کلاسی صفحه 81 

 

به نظر شما چگونه ممکن است که دوست انسان از یک سو به عنوان برترین اندوخته و سرمایه معرفی شود و

از سوی دیگر به عنوان پاره ای از آتش؟

 

تاثیرگذاری در این دوران خیلی جدی است و دوستی با یک شخص فاسد و نااهل و ناپاک می تواند تاثیرات

مخرب و جبران ناپذیری بر روی شخص بگذارد و در مقابل هم افراد سالم و پاک و خدادوست می تواند انسان را

به سمت خداوند و کارهای نیک نزدیک کند.

 

ادامه مطلب ...
گام به گام پیام های آسمانی سال نهم درس هفتم

گام به گام پیام های آسمانی سال نهم درس هفتم

 احکام نماز  

 فعالیت کلاسی صفحه 76 

 

با توجه به شعر زیر، بگویید که سعدی در این شعر چه چیز را شرط آدمیت دانسته است؟

 

دوش مرغی به صبح می نالید

 

عقل و صبرم ببُرد و طاقت و هوش

 

یکی از دوستان مخلص را

 

مگر آواز من رسید به گوش

 

گفت باور نداشتم که تو را

 

بانگ مرغی چنین کند مدهوش

 

گفتم این شرط آدمیت نیست

 

مرغ تسبیح گوی و من خاموش

 

سعدی در این شعر شرط آدمیت را تسبیح خداوند دانسته و اشاره دارد شرط آدمیت به چیزهای دیگر نیست

بلکه به میزان تسبیح خداوند یعنی پاک و منزه دانستن اوست.

 

 

 

ادامه مطلب ...
گام به گام پیام های آسمانی سال نهم درس پنجم

گام به گام پیام های آسمانی سال نهم درس پنجم

 رهبری در دوران غیبت  

 فعّالیت کلاسی صفحه 56 

 

با توجه به اینکه بیش از هزار سال است که امام زمان  عجَّل اللّٰه تعالیٰ فرجه الشریف  در غیبت به سر می برند، آیا میتوانیم بگوییم که انسان ها در

تمام این مدت هیچ نیازی به هدایت و رهبری نداشته اند؟ تکلیف مردم در این زمان، که دوران غیبت نامیده میشود، چیست؟

 

خیر انسانها هیچ گاه از هدایت بی نیاز نیستند و به فرمودهامام صادق باید به سراغ کسانی بروند که سخنان اهل بیت را بازگو می کنند و برحلال و

حرام آنها آگاهاند و احکام آنها را می شناسند


ادامه مطلب ...
گام به گام پیام های آسمانی سال نهم درس چهارم

گام به گام پیام های آسمانی سال نهم درس چهارم

 خورشید پنهان  

 فعالیت کلاسی صفحه 46 

 

به نظر شما در دوران ظهور امام زمان، چه تغییراتی در اخلاق مردم، ارتباط کشورهای مختلف با یکدیگر،

پیشرفت های علمی و وضعیت اقتصادی جامعه رخ خواهد داد؟

 

در دوران ظهور امام زمان (عج) اخلاق مردم تبدیل به اخلاق الهی تبدیل می شود و به دنبال آن به دلیل یک رنگ

شدن مردم ارتباطات ملل یکدست شده و وسعت می یابد. در نتیج عدالت حاکم می شود و بر اثر عوامل ذکر

شده و تمرکز بر علم و دانش، دانش به حدّ اعلای خود می رسد.

 

 

ادامه مطلب ...
Arrow دانلود اپلیکیشن