گام به گام درس هفتم زبان انگلیسی هفتم

 My Address  

 معنی متن صفحه 38 (conversation) 

 

* Listen to the students talking about going to a friend’s house. 

 

Omid: Ali’s not well. I’m going to visit him today. Are you coming with me?

 

امید: علی حالش خوب نیست. من قصد دارم او را ملاقات کنم.آیا تو با من می آیی؟

Hossein: What time are you going?

 

ادامه مطلب ...

گام به گام درس هشتم زبان انگلیسی هفتم

 My Favorite Food  معنی متن صفحه42 (conversation) زبان هفتم 

 

* Listen to the students talking about their favorite food. 

 

Shiva: Look, it’s enough. I’m hungry. How about you?

شیوا: ببین، کافیه. من گرسنه هستم. تو چطور؟

 

Fatemeh: Me, too. Let’s have some cake and milk.

فاطمه: منم همینطور. بیا کمی کیک و شیر بخوریم.

ادامه مطلب ...
گام به گام درس هفتم فارسی هشتم

گام به گام درس هفتم فارسی هشتم

 آداب نیکان  

 خودارزیابی صفحه 55 

1- سه درس که بهلول به جنید آموخت ، چه بود ؟

درخوردن اصل آن است که لقمه ی حلال باید و اگر حرام را صد از این گونه آداب به جا بیاوری فایده ندارد وسبب تاریکی دل شود. در سخن گفتن نیز باید اوّل ، دل ، پاک باشد و نیّت درست باشد وآن گفتن برای رضای خدا باشد وگرنه سکوت و خاموشی بهترونیکوتر باشد ودرآداب خواب، اصل این است که دردل تو بغض و کینه و حسد مسلمانان نباشد ودر ذکرحق باشی تا به خواب روی.

ادامه مطلب ...
گام به گام جلسه اول درس سوم قرآن هفتم

گام به گام جلسه اول درس سوم قرآن هفتم

 فعالیت اول 

جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید.

 

ردیف کلمه معنا
1 غَیب غیب، نهان
2 اَمر کار، فرمان
3 اُعبُد عبادت کن
4 تَوَکَّل توکل کن
5 کَ تو، َ ت
6 عَن از
7 تَعمَلونَ عمل می کنید، انجام می دهید
8 نا ما ، مان
9 اَنزَلنا فرو فرستادیم، نازل کردیم
10 لَعَلَّ تا، امید است

ادامه مطلب ...
گام به گام جلسه اول درس پنجم قرآن هفتم

گام به گام جلسه اول درس پنجم قرآن هفتم

 فعالیت اول 

جدول زیر را با استفاده ازکلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید.

 

ردیف کلمه معنا
1 سَماء آسمان
2 حَمد سپاس و ستایش 
3 سَمیع شنوا
4 مُقیم برپاکننده
5 صَالة نماز
6 ذُرّیَّة فرزند، نسل 
7 دُعاء دعا، درخواست 
8 یَوم روز
9 والِدَیَّ پدر و مادرم 
10 مُؤمِن مؤمن، با ایمان 

ادامه مطلب ...
گام به گام جلسه دوم درس پنجم قرآن هفتم

گام به گام جلسه دوم درس پنجم قرآن هفتم

 فعالیت اول 

جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بیاورید.

 

ردیف کلمه معنا
1 عِباد بندگان، جمع عَبد
2 مُتَّقین افراد با تقوا 
3 جَنّات بهشت ها، جمع جَنّة 
4 عُیون چشمه ها، جمع عَین 
5 عَذاب عذاب، کیفر 
6 اَلیم دردناک 

ادامه مطلب ...
گام به گام فصل اول علوم هفتم

گام به گام فصل اول علوم هفتم

 فعالیت صفحه 4 

 

1) شش بشر ١٠٠ میلی لیتری بردارید. آنها را شماره گذاری کنید و با استفاده از استوانهٔ مدرج ٥٠ میلی لیتر آب داخل

آنها بریزید.

 

2) از موادّ جامد به اندازهٔ یک قاشق کوچک و از موادّ مایع چند قاشق بردارید و به آب داخل بشرها بیفزایید.

شماره بشر

1

2

3

4

5

6

مادهٔ افزوده شده

نمک

براده آهن

گوگرد

جوهرنمک

اتانول

نفت

 

ادامه مطلب ...
گام به گام فصل دوم علوم هفتم

گام به گام فصل دوم علوم هفتم

 اندازه گیری در علوم و ابزارهای آن  

 پاسخ فعالیت صفحه 7 علوم هفتم 

 

شکل زیر، جرم چند چیز مختلف در اطراف ما را نشان می دهد. چرا جرم برخی با گرم و جرم بعضی با کیلوگرم ثبت شده است؟

زیرا گرم نسبت به کیلوگرم واحد کوچک‌تری است.
بنابراین برای بالا بردن دقت اندازه گیری، اجسام سبک‌تر را با واحد گرم و اجسام سنگین تر را با واحد کیلوگرم بیان می‌کنند.

ادامه مطلب ...
گام به گام فصل سوم علوم هفتم

گام به گام فصل سوم علوم هفتم

 اتم ها ، الفبای مواد  

 پاسخ فعالیت صفحه 14 علوم هفتم 

 

فهرستی از موادی را که می‌شناسید، تهیّه، و دربارهٔ آن در کلاس گفت‌وگو کنید.

آب، چوب، پلاستیک، شیشه، فلز، پارچه، سنگ، نفت خام، کاغذ، پشم و …

 

1- چه تعداد مادهٔ دیگر می‌شود به فهرست شما اضافه کرد؟

خیلی زیاد، مواد موجود در جهان زیاد هستند.

ادامه مطلب ...
گام به گام فصل چهارم علوم هفتم

گام به گام فصل چهارم علوم هفتم

 مواد پیرامون ما  پاسخ فعّالیت صفحه 27 علوم هفتم 

فهرستی از لوازم و وسایل اطراف خود (حداقل ده مورد) را تهیه و به دلخواه دسته بندی کنید. ملاک دسته‌بندی خودتان را مشخص کنید.

کتاب، میز، لامپ، دوچرخه، جارو برقی، میخ، روزنامه، بطری نوشابه، فاز متر، توپ، حلقه‌ٔ طلا، تخت،

حوله، کیسه فریزر، اتومبیل، ملحفه، اسکناس.چوبی: میز، کمد، تخت

کاغذی: کتاب، روزنامه، اسکناس

فلزی: میخ، دوچرخه، حلقه‌ی طلا

پلاستیکی: توپ، بطری نوشابه، جاروبرقی، کیسه فریزر

پارچه‌ای: حوله، ملحفه

لامپ، اتومبیل و فازمتر وسایلی هستند که در هیچ یک از این دسته‌ها قرار نمی‌گیرند.

ادامه مطلب ...
Arrow دانلود اپلیکیشن