معنی شعر یاد حسین (ع) فارسی هشتم

معنی شعر یاد حسین (ع) فارسی هشتم

 یاد حسین  

 معنی شعر یاد حسین 

۱-شد چنان از تَف دل کام سخنور تشنه *** که ردیف سخنش آمده یک سر تشنه

از شدت گرمای دل چنان دهان شاعرتشنه گشت که تمام ردیف شعرش کلمه ی تشنه شد.

 

۲-خشک گردیدهم از دود دل و دیده دوات *** خامه با سوز رقم کرد به دفتر تشنه

از شدّت غم دل و اندوه فراوان، دوات خشک شد، قلم به جای جوهر با اشک و آه خود، تشنگی را بر دفترنوشت .

ادامه مطلب ...
گام به گام درس پانزدهم پیام های آسمانی هفتم

گام به گام درس پانزدهم پیام های آسمانی هفتم

 مزدوران شیطان  

جواب فعالیت کلاسی صفحه 154 پیام های آسمانی هفتم 

 

توضیح دهید در هر یک از موارد زیر عجله و شتاب چه نتایج خوب یا بدی را به دنبال دارد؟

پاسخ به سوالات امتحانی:

در امتحانات عجله باعث میشود که تمرکز بر روی سوالات نداشته باشیم در نتیجه نمیتوان از تمام توانایی خود در پاسخگویی به سوالات استفاده کنیم.

ادامه مطلب ...
درس اول پیام های آسمانی نهم

درس اول پیام های آسمانی نهم

 تو را چگونه بشناسم 1- صفاتی را که در شعر اول درس به خدا نسبت داده شده است را بیان کنید.

پاک – راهنما – یکتا – حکیم – عظیم – کریم – رحیم – عزیز

 

2- چه صفات دیگری از خدا می شناسید که در شعر درس نیامده است؟

شنوا و دانا و با جلال و عظیم مهربان و بخشنده و

ادامه مطلب ...
درس دوم پیام های آسمانی نهم

درس دوم پیام های آسمانی نهم

 در پناه ایمان 1- انسانها با وجود شناخت خداوند به دستوراتش عمل نمی کنند و در حضورش گناه می کنند بنابراین تنها شناخت ما منجر به اطاعت نمی شود و حقیقت دیگری نیاز هست . آن حقیقت چیست؟

ایمان 

 

2- توضیح دهید چرا با اینکه از خوبی برخی کارها آگاهیم امّا آن کارها را انجام نمی دهیم؟

 چون شناخت ما به مرحله ی ایمان نرسیده است .

ادامه مطلب ...
درس سوم پیام های آسمانی نهم

درس سوم پیام های آسمانی نهم

 راهنمایان الهی -1 ساختمان شخصیت انسانها با چه چیزهایی ساخته می شود؟

 اعتقادات – اخلاق – رفتار

 

2- الگوی مناسب برای ساختن شخصیت ما چه کسانی می توانند باشند؟

پیامبران و امامان

ادامه مطلب ...
درس چهارم پیام های آسمانی نهم

درس چهارم پیام های آسمانی نهم

 خورشید پنهان 1-  در چند جمله ی کوتاه اتفاقات پس از ظهور امام زمان را توصیف کنید ؟

 گسترده شدن عدالت در جهان

– از بین رفتن حکومتهای ظالمانه و زور گو

– پیشرفت علم و دانش

– رشد فهم و ایمان مردم

– حرص و طمع و ثروت اندوزی از بین می رود

– از بین رفتن بت پرستی و شرک

– برکت از آسمان و زمین می بارد

ادامه مطلب ...
درس پنجم پیام های آسمانی نهم

درس پنجم پیام های آسمانی نهم

 رهبری در دوران غیبت  1- پس از رحلت رسول خدا وظیفه هدایت و رهبری مردم برعهده ی امامان قرار گرفت .

 

2- امامان در مسیر هدایت و اجرای دستورات الهی با دو مشکل بزرگ مواجه بودند آنان مشکلات چه بود ؟

1) وجود حاکمان ظالم که امامان را تحت فشار می گذاشتند
2) مردم بدلیل ترس از حاکمان و دلبستگی به دنیا وظایف خود را در حمایت و پیروی از امامان انجام نمی دادند

ادامه مطلب ...
درس ششم پیام های آسمانی نهم

درس ششم پیام های آسمانی نهم

 وضو . غسل و تیمم 1-  رسول خدا در مورد حکمت وضو چه فرمودند ؟

شستن صورت در وضو ؛

یعنی خدایا هر گناهی که با این صورت انجام دادم ، آن را شستشو می کنم تا با صورت پاک به جانب تو بایستم و عبادت کنم .

شستن دست ها در وضو؛

یعنی خدایا از گناه دست شستم و به واسطه ی گناهانی که با دستم مرتکب شدم ، دستم را تطهیر می کنم .

مسح سر در وضو ،

یعنی خدایا از هر فکر و خیال باطل و گناه آلود که در سر پرورانده ام ، سرم را تطهیر میکنم .

مسح پا ؛

یعنی خدایا من از رفتن به مکانهای نامناسب پا می کشم.

ادامه مطلب ...
درس هفتم پیام های آسمانی نهم

درس هفتم پیام های آسمانی نهم

 احکام نماز 1- یاد خدا نشانه ی چیست؟

 دوستی و محبت ما به خداست

 

2- یاد خدا احساس حضور او در زندگی را افزایش می دهد .

 

3- در نماز خداوند را «تسبیح » می گوییم ؟ منظور چیست؟

یعنی خدا را از هر بدی و زشتی منزّه می داریم .

ادامه مطلب ...
درس هشتم پیام های آسمانی نهم

درس هشتم پیام های آسمانی نهم

 همدلی و همراهی 1- دوست خوب و دوست بد در این درس به چه تشبیه شده است ؟

دوست خوب :

 نزدیکتر از خویشان – بهترین سرمایه و اندوخته – عامل زنده شدن روح و روان انسان

دوست بد :

 پاره ایی از آتش – ترسناک تر از هر چیز – شمشیری زیبا امّا زهرآلود

 

2- چگونه ممکن است یک دوست خوب باشد و یا پاره ایی از آتش ؟

 دوست خوب راهنمای انسان بسوی خوبی هاست و بهترین سرمایه برای انسان است ولی دوست ناباب آتش است و انسان را به گمراهی و هلاکت می رساند

ادامه مطلب ...
Arrow دانلود اپلیکیشن