گام به گام درس پانزدهم پیام های آسمانی هفتم

گام به گام درس پانزدهم پیام های آسمانی هفتم

 مزدوران شیطان  

جواب فعالیت کلاسی صفحه 154 پیام های آسمانی هفتم 

 

توضیح دهید در هر یک از موارد زیر عجله و شتاب چه نتایج خوب یا بدی را به دنبال دارد؟

پاسخ به سوالات امتحانی:

در امتحانات عجله باعث میشود که تمرکز بر روی سوالات نداشته باشیم در نتیجه نمیتوان از تمام توانایی خود در پاسخگویی به سوالات استفاده کنیم.

ادامه مطلب ...
گام به گام درس هفدهم فارسی هفتم

گام به گام درس هفدهم فارسی هفتم

 ما میتوانیم  جواب خودارزیابی صفحه 159 کلاس هفتم 

 

1- دانش آموزان چه جمله هایی روی برگه های خود می نوشتند؟

جمله هایی را که شامل واژه ی نمیتوانم بود و نشان دهنده ی عدم توانایی آنها را در انجام بسیاری ار کارها بود.

 

2- چرا دونا از دانش آموزان خواسته بود که نمی توانم های خود را بنویسند؟

او میخواست دانش آموزان را بفهماند که هیچ کاری نیست که نتوان آن را انجام دهند و بچه ها باید ناتوانی را از ذهن و اندیشه خود بیرون کنند و بدانند برای انجام هرکاری توانا هستند.

ادامه مطلب ...
درسنامه قواعد درس هفتم عربی نهم

درسنامه قواعد درس هفتم عربی نهم

 موصوف و صفت - مضاف و مضاف الیه موصوف ، اسمی است که برایش یک یا چند ویژگی می آوریم که صفت نامیده می شود. 

 

موصوف و صفت ترجمه
طالب مؤدب دانش آموزی با ادب
قمیص رخیص . پیراهن ارزان

 

در این جدول کلمه ی (مودب) به دانش آموز نسبت داده شده است و او را توصیف می کند 

ادامه مطلب ...
معنی درس هشتم عربی نهم

معنی درس هشتم عربی نهم

 حوارٌ بَینَ الزّائِرِ وَ سائِقِ سَیّارَةِ الْاُجْرَةِ السَّلامُ عَلَیکُم

سلام بر شما (درود بر شما)

 

علَیکُمُ السَّلامُ وَ رَحمَةُ اللهِ وَ بَرَکاتُهُ ، أَینَ تَذْهَبونَ ؟

درود و رحمت و برکات خدا بر شما . کجا می روید ؟

ادامه مطلب ...
Arrow دانلود اپلیکیشن