معنی شعر پرچمداران فارسی هشتم

معنی شعر پرچمداران فارسی هشتم

 پرچم داران  معنی شعر پرچمداران صفحه 83

 

ای وطــــن ، ای دلِ مــــــــــرا مأوا *** ای وطـــــــن ، ای تنِ مرا مسکن

ای کشورم پناهگاه دل منی ، ای کشورم ای خانه ی تن من

 

ای وطن ، ای تو نور و ما همه چشــم *** ای وطن ، ای تو جان و ما همه تن

ای کشورم که تونوری وما همه چشمیم ، ای کشورم که تو جانی و ما همه بدن هستیم(تو نور چشم ما و جان تن ما هستی)

ادامه مطلب ...
معنی شعر یاد حسین (ع) فارسی هشتم

معنی شعر یاد حسین (ع) فارسی هشتم

 یاد حسین  

 معنی شعر یاد حسین 

۱-شد چنان از تَف دل کام سخنور تشنه *** که ردیف سخنش آمده یک سر تشنه

از شدت گرمای دل چنان دهان شاعرتشنه گشت که تمام ردیف شعرش کلمه ی تشنه شد.

 

۲-خشک گردیدهم از دود دل و دیده دوات *** خامه با سوز رقم کرد به دفتر تشنه

از شدّت غم دل و اندوه فراوان، دوات خشک شد، قلم به جای جوهر با اشک و آه خود، تشنگی را بر دفترنوشت .

ادامه مطلب ...
گام به گام درس دهم پیام های آسمانی هفتم

گام به گام درس دهم پیام های آسمانی هفتم

 ستون دین 

  جواب فعالیت کلاسی صفحه 108 پیام های آسمانی هفتم 

 

از نماز ظهر عاشورای امام حسین و یارانش چه می آموزیم ؟

اهمیت نماز را یادآوری می کند و به ما می آکوزد که تحت هیچ شرایطی نباید نماز را به تعویق انداخت چرا که بر پا داشتن درست و به موقع نماز، باعث می شود انسان از گناهان و زشتی ها دور شود. هر قدر انسان از گناه دور شود به بهشت نزدیک تر می شود.

ادامه مطلب ...
گام به گام درس دوازدهم پیام های آسمانی هفتم

گام به گام درس دوازدهم پیام های آسمانی هفتم

 نشان عذت 

 

 جواب فعالیت کلاسی صفحه 128 پیام های آسمانی هفتم 

 

با دوستانتان در کلاس گفتگو کنید و نمونه های دیگری از این مراقبت های عاقلانه را بیان کنید .

۱) حفظ حجاب
۲) رفتن به حمام برای دوری از بیماری
۳) خواندن نماز و دوری از شیطان
۴) رانندگی با سرعت مطمئنه و حفظ سلامتی
۵) محافظت مواد غذایی و معدنی از فاسد شدن 

ادامه مطلب ...
گام به گام درس پانزدهم پیام های آسمانی هفتم

گام به گام درس پانزدهم پیام های آسمانی هفتم

 مزدوران شیطان  

جواب فعالیت کلاسی صفحه 154 پیام های آسمانی هفتم 

 

توضیح دهید در هر یک از موارد زیر عجله و شتاب چه نتایج خوب یا بدی را به دنبال دارد؟

پاسخ به سوالات امتحانی:

در امتحانات عجله باعث میشود که تمرکز بر روی سوالات نداشته باشیم در نتیجه نمیتوان از تمام توانایی خود در پاسخگویی به سوالات استفاده کنیم.

ادامه مطلب ...
Arrow دانلود اپلیکیشن