گام به گام آمادگی دفاعی نهم درس ششم

 مردان مبارز و زنان قهرمان  فعالیت (1) صفحه 52 

در زیر اسامی سه نفر از مردان مبارز صدر اسالم و سه نفر از مردان مبارز دوران معاصر ایران آمده است.
درباره زمان، شیوه و طرف مبارزه هرکدام دو سطر بنویسید. از دبیر خود، دبیر تاریخ، دبیر دین و زندگی و نیز اعضای خانواده مشورت بگیرید.

 

دوران صدر اسلام:

عمار یاسر: خانواده عمار از اولین مسلمانان بودند و آن ها شکنجه های بسیاری را در این راه متحمل شدند. وی با کسانی که به ساختن حدیث جعلی از پیامبر می پرداختند مبارزه می‌کرد.
سلمان فارسی: وی در مدینه با پیامبر آشنا شد و مسلمان شد. به پیشنهاد او در جنگ خندق، مسلمانان اطراف شهر مدینه خندقی کندند تا دشمنان نتوانند وارد مدینه شوند.
مالک اشتر: یکی از یاران با وفای حضرت علی که در جنگ‌های جمل و صفین رشادت‌های فراوانی از خود نشان داد.

 

دوران معاصر ایران (قبل از پیروزی انقالب اسلامی):

 

آیت الله شهید مدرس: در دوره پهلوی در مجلس شورای ملی به مبارزه با ظلم و ستم حکومت و استعمار انگلیس پرداخت.
میرزاکوچک‌خان جنگلی: وی در اواخر دوره قاجار و اوایل دوره پهلوی زندگی می کرد. و بعد از جمع کردن دوستان و یاران خود در شهر رشت به مبارزه با ظلم و ستم حکومت پرداخت.
رئیس‌علی دلواری: در دوره محمدعلی شاه قاجار به همراه دیگر مشروطه خواهان به مبارزه با استبداد شاه برخاست و بوشهر را از حاکمیت شاه خارج کرد.

ادامه مطلب ...
گام به گام فارسی نهم درس سوم

گام به گام فارسی نهم درس سوم

 مثل آیینه 


 

 معنی شعر کار و شایستگی صفحه 26 

 

جوانی، گهِ کار و شایستگی است

گهِ خود پسندی و پندار نیست

جوانی دوره کار، تلاش، کوشش و نشان دادن شایستگی هاست. دوره ای است که خیال های خام و خود پسندی و غرور در آن راه ندارد.

 

چو بفروختی، از که خواهی خرید؟

متاع جوانی به بازار نیست

وقتی که جوانی را آسان از دست بدهی، دیگر نمیتوانی آن را به دست آوری، چون جوانی، مانند کالا نیست که در بازار خرید و فروش شود و تو آن را بخری. (قدر جوانی را بدان)

 

غنیمت شِمُر، جز حقیقت مجوی

که باری است فرصت، دگر بار نیست

قدر و ارزش جوانی را بدان و در این دوره به دنبال کشف حق و حقیقت و درک آن باش، اگر جوانی بگذرد، فرصت درک حقیقت را نیز از دست میدهی و فرصت دوباره ای نخواهی داشت.

ادامه مطلب ...
گام به گام فارسی نهم درس اول

گام به گام فارسی نهم درس اول

 آفرینش همه تنبه خداوندِ دل است  معنی شعر صفحه 13 

 

بامدادی که تفاوت نکند لیل و نهار

خوش بود دامن صحرا وتماشای بهار

 

در صبح زود اوّل بهار که طول شب و روز آن یکسان است، رفتن به صحرا و تماشای کردن گل های زیبای بهاری، لذّت بخش است.

 

آفرینش همه تنبیه خداوند دل است

دل ندارد که ندارد به خداوند اقرار

 

تمام پدیده های آفرینش برای آگاه کردن انسان های عارف است و اگر کسی وجود خدا را انکار کند و به خدا ایمان نیاورد، ذوق واحساسی ندارد.

ادامه مطلب ...
گام به گام فارسی نهم ستایش

گام به گام فارسی نهم ستایش

 به نام خداوند جان و خرد به نام خداوند جان و خر

کزین برتر اندیشه بر نگذرد

به نام خداوندی که جان و اندیشه را آفرید و اندیشه ی انسان چیزی برتر از این را نمی تواند تجسم کند.

 

خداوندِ نام و خداوندِ جای               

خداوند روزی ده رهنمای

خداوندی که صاحب نام ها و مکان هاست (اما خودش در یک نام و یک مکان نمی‌گنجد) و خدایی که به مخلوقات روزی می‌بخشد و آنها را راهنمایی می‌کند.

ادامه مطلب ...
گام به گام درس اول ( جلسه اول ) قران سال هشتم

گام به گام درس اول ( جلسه اول ) قران سال هشتم

 فعالیّت اول 

 

جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده، کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید.

 

ردیف کلمه معنا
1 اَفلَحَ رستگار شد(شدند)
2 خاشِع فروتن، متواضع 
3 لَغو بیهوده، سخن و کار بیهوده 
4 مُعرِض روی گردان 
5 زَکاة زکات
6 فاعل انجام دهنده 

ادامه مطلب ...
گام به گام درس اول ( جلسه دوم) قران سال هشتم

گام به گام درس اول ( جلسه دوم) قران سال هشتم

 فعالیّت اول 

 

جدول زیر را کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید. 

ردیف کلمه معنا
1 یُسَبِّحُ تسبیح می کند 
2 مَن هرکس، کسی که، چه کسی 
3 طیر پرنده، پرندگان 
4 عَلِمَ دانا، (در اینجا) می داند 
5 عَلیم دانا
6 یَفعَلونَ انجام می دهند 
7 مَصیر بازگشت (بازگشتن)

 

ادامه مطلب ...
گام به گام درس دوم (جلسه دوم) قران سال هشتم

گام به گام درس دوم (جلسه دوم) قران سال هشتم

 فعالیّت اول 

 

جدول زیر را کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید. 

 

ردیف کلمه معنا
1 جَعَلَ قرار داد 
2 لِباس لباس، پوشش 
3 نَوم خواب
4 سُبات آرامش و استراحت 
5 اَرسَلَ فرستاد
6 ریاح بادها، جمع ریح 
7 بُشر، بُشری  بشارت دهنده، بشارت 
8 ماء آب
9 طَهور پاک، پاک کننده

ادامه مطلب ...
گام به گام درس سوم (جلسه دوم) قران سال هشتم

گام به گام درس سوم (جلسه دوم) قران سال هشتم

 فعالیّت اول 

 

جدول زیر را کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید. 

ردیف کلمه معنا
1 کَذَّبَ، کَذَّبَت  تکذیب کرد، انکار کرد 
2 مُرسَلینَ پیامبران
3 تَتَّقونَ تقوا پیشه می کنید، تقوا دارید
4 رَسول پیامبر، فرستاده 
5 اَمین راستگو و درستکار، مورد اعتماد
6 اِتَّقوا تقوا پیشه کنید، تقوا داشته باشید
7 اَطیعوا اطاعت کنید، پیروی کنید 
8 اِن اگر، نه، نیست

ادامه مطلب ...
گام به گام درس پنجم (جلسه دوم) قران سال هشتم

گام به گام درس پنجم (جلسه دوم) قران سال هشتم

 فعالیّت اول 

 

جدول زیر را کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید. 

ردیف کلمه معنا
1 اَحسِن نیکی کن
2 کَما همان طور که
3 اَحسَنَ نیکی کرد، نیکو ساخت
4 فَساد فساد، تباهی
5 یُحِب دوست دارد
6 مُفسِدینَ مفسدان، خرابکاران

ادامه مطلب ...
Arrow دانلود اپلیکیشن