گام به گام آمادگی دفاعی نهم درس اول

 امنیت  

 پاسخ صفحه 11 

 

موقعیتهای زیر را در نظر بگیرید و اتفاقاتی را که ممکن است رخ دهد، پیش بینی کنید.

 

موقعیت (1) :

 

برای ایجاد امنیت بیشتر در منزل مسکونی تان چه راهکارهایی پیشنهاد میکنید؟

 

1- استفاده از دستگیره و قفل های با کیفیت برای درب های منزل( درب های ضد سرقت)

 

2- بهره گیری از دوربین مخفی در اطراف خانه

 

3- استفاده از درب و پنجره های با ایمنی و امنیت بالا در هنگام ساختن ختنه

 

4- داشتن جعبه کمک های اولیه، کپسول آتش نشانی و…

ادامه مطلب ...
گام به گام فارسی نهم درس دهم

گام به گام فارسی نهم درس دهم

 آرشی دیگر  

 خود ارزیابی صفحه 79 

 

1- کدام قسمت از درس، اشاره به شهید ((حسین فهمیده)) دارد ؟

 

کیست این کودک؟!

 

او چه میخواهد از این میدان؟!

 

کودک ما بغض خود را خورد

 

چشم در چشمان دشمن کرد

 

با صدایی صاف و روشن گفت:

 

آی ای دشمن،

 

من حسین کوچک ایران زمین هستم،

 

2- درباره این مصراع شعر(( آن طرف نصف جهان، با تانکهای آتشین در راه)) توضیح دهید ؟

 

منظور این است که ارتش عراق تنها نبود، بلکه نیمی از قدرت های بزرگ دنیا و کشورهای جهان همراه و

پشتیبان او بودند و هر نوع سلاحی به این کشور میدادند از سلاح های شیمیایی و میکروبی گرفته تا تانک ها و

هواپیماهای مجهز. اما در مقابل ایران فقط به نیروهای خودش و امید به خدا متکی بود.

 

3- چه شباهت هایی بین این درس و درس هفتم (هم زیستی با ما مِ میهن) وجود دارد؟

 

هر دو مربوط به ادبیات پایداری و مربوط به وطن دوستی هستند و این که هر کس باید نگاهی دقیق به کشورش

داشته باشد و هم چون رابطۀ مادر و فرزندی رابطه ای عاشقانه و پر احساس داشته باشند و برای همدیگر از

بذل جان و مال و... دریغ نکنند.

 

4- شما اگر در زمان جنگ بودید چه میکردید؟

پاسخ به این سوال دشوار است. شاید در کنار رزمندگان با دشمن میجنگیدم و شاید هم، مانند شهید فهمیده نارنجک به خود میبستم و برای دفاع از سرزمین عزیزم به زیر تانک میرفتم


ادامه مطلب ...
گام به گام فارسی نهم درس نهم

گام به گام فارسی نهم درس نهم

 راز موفقیت  خود ارزیابی صفحه 71 

 

1- چرا هم کلاسی خواجه نصیر به او لقب ((کوه آهن)) داد ؟

زیرا معتقد بود او خستگی نمی شناسد و با اینکه دوازده سال بیشتر نداشت نیمی از روز را در محضر یک استاد و نیمی دیگر را در محضر استاد دیگری میگذراند ولی آثار خستگی در چهره اش نمایان نمیشود.

 

2- ویژگی های اخلاقی ابوریحان و خواجه نصیر را مقایسه کنید.

- هر دو پشتکار و همت زیادی در فراگیری علم و دانش، داشتند و هر دو پیگیر مسئله های علمی بودند

- هر دو خواستار دانستن علم بودند تا خواندن آن

- یاد گرفتن مشتاقانه مسائل علمی

- یادگیری در همه حال و در همۀ وضعیتها و همه شرایط.

 

3- به نظر شما راز موفّقیّت، در زندگی امروز، چیست؟

داشتن همت و پشتکار، برنامه ریزی، تلاش و کوشش، تفکر و به کار بردن تجربیات دیگران.

 

4- چرا ابوریحان بیرونی در آخرین لحظات عمر خود، اصرار داشت مطالب جدیدی بیاموزد؟

چون دوست نداشت در نادانی و جهالت بمیرد. او معتقد بود که انسان مسئله ای را بداند و بمیرد بهتر است تا نادانسته و جاهل بمیرد


ادامه مطلب ...
گام به گام درس اول ( جلسه اول ) قران سال نهم

گام به گام درس اول ( جلسه اول ) قران سال نهم

 فعالیت اول 

 

جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده، کامل و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید.

ردیف کلمه معنا
1 شَرَعَ تشریع کرد، مقرّرکرد
2 وَصّی سفارش کرد، وصیت کرد
3 اَوحَینا وحی کردیم
4 وَصَّینا سفارش کردیم ، وصیت کردیم
5 التَتَفَرَّقوا متفرّق نشوید ، پراکنده نشوید

ادامه مطلب ...
گام به گام درس اول ( جلسه دوم) قران سال نهم

گام به گام درس اول ( جلسه دوم) قران سال نهم

 فعالیت اول 

 

جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده، کامل و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید.

ردیف کلمه معنا
1 سَاَلت پرسیدی از
2 هُنَ آنها، ایشان
3 مَهد محل آرامش
4 لعلَ تا ، شاید
5 تَهتَدونَ  هدایت شوید، هدایت می شوید
6 قَدَر اندازه
7 بَلدَة سرزمین
8 مَیت مرده

ادامه مطلب ...
گام به گام درس دوم ( جلسه اول) قران سال نهم

گام به گام درس دوم ( جلسه اول) قران سال نهم

 فعالیت اول 

 

جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده، کامل و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید.

ردیف کلمه معنا
1 ُمبارَک، مُبارَکَة مبارک، با برکت
2 مُنذِر هشدار دهنده، بیم دهنده
3 عِند نزد
4 مُرسِل ارسال کننده، فرستنده
5 بَین میان، بین
6 یُحیی زنده می کند
7 یُمیت می میراند
8 اوَّلین پیشین، پیشینیان
9 موقِنین اهل یقین

ادامه مطلب ...
گام به گام درس دوم ( جلسه دوم) قران سال نهم

گام به گام درس دوم ( جلسه دوم) قران سال نهم

 فعالیت اول 

 

جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده، کامل و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید.

ردیف کلمه معنا
1 بَصائِر بصیرت ها، بینش ها
2 سَیِّئات کارهای بد، بدی ها، جمع سَیّئَة
3 سَواء یکسان،مساوی
4 مَحیا زندگی
5 مَمات مرگ
6 ساء چه بد است
7 یَحکُمونَ  حکم می کنند، قضاوت می کنند
8 تَستَوی مساوی است

 

ادامه مطلب ...
گام به گام درس سوم ( جلسه اول) قران سال نهم

گام به گام درس سوم ( جلسه اول) قران سال نهم

 

 فعالیت اول 

 

جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده، کامل و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید.

ردیف کلمه معنا
1 اَجَل سرآمد،مدّت
2 مُسَمًّی مشخص،معیّن
3 خَوف ترس
4 یَحزَنونَ  اندوهگین می شوند، غمگین می شوند
5 اَصحاب اهل، یاران
6 خالِدین جاودان
7 جَزاء پاداش
8 کانوایَعمَلون انجام می دادند، عمل می کردند

ادامه مطلب ...
گام به گام درس سوم ( جلسه دوم) قران سال نهم

گام به گام درس سوم ( جلسه دوم) قران سال نهم

 

 فعالیت اول 

 

جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده، کامل و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید.

ردیف کلمه معنا
1 صَدّوا مانع شدند
2 اَضَلَ محو و نابود کرد، گمراه کرد
3 اَعمال اعمال، کارها
4 نُزِّلَ نازل شد
5 اِتَّبَعوا تبعیت کردند، پیروی کردند
6 اُنزِلَ نازل شد

ادامه مطلب ...
گام به گام درس چهارم ( جلسه اول) قران سال نهم

گام به گام درس چهارم ( جلسه اول) قران سال نهم

 

 فعالیت اول 

 

جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده، کامل و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید.

ردیف کلمه معنا
1 سَکینَة آرامش
2 جُنود لشکریان، جمع جُند
3 یُدخِلُ وارد می کند
4 تَجری روان است
5 تَحت زیر
6 اَنهار رودها
7 فَوز موفقیت، رستگاری
8 عَظیم بزرگ

ادامه مطلب ...
Arrow دانلود اپلیکیشن