گام به گام زبان انگلیسی سال هفتم درس چهارم

‎‎پنجشنبه, ۱۲ فروردين ‎۱۴۰۰

گام به گام زبان انگلیسی سال هفتم درس چهارم

 My Family  معنی متن صفحه 22 (conversation) 

 

* Listen to the students talking about their families. 

 

Zohre: Nice picture! Is that your father?

زهره: چه عکس زیبایی! آیا او پدرت است?

 

Mahsa: Yes, he is.

مهسا: بله درسته

 

Zohre: How old is he?

زهره: چند سالش است?

 

Mahsa: 38.

مهسا: 38

 

Zohre: What’s his job?

زهره: شغلش چیه؟

 

Mahsa: He’s a mechanic.

مهسا: او یک مکانیک است.

 

Zohre: And your mother?

زهره: و مادرت؟

 

Mahsa: She’s 35. She is a housewife.

مهسا: او 35 ساله است. او خانه دار است.


 معنی متن صفحه 23 (practice 1) 

 

* Listen to the examples. Then ask and answer with a friend.  

 

How old is your father?

 

He’s 38 (years old).

پدر تو چند ساله است؟

او 38 ساله است.

 

How old is your mother?

She’s 35 (years old).

مادر تو چند ساله است؟

او 35 ساله است.

 

How old is your brother?

He’s 14 (years old).

برادر تو چند ساله است؟

او 14 ساله است.

 

How old is your sister?

She’s 8 (years old).

خواهر تو چند ساله است؟

او 8 ساله است.

 

 

How old is your uncle?

He’s 45 (years old).

عمو (دایی) تو چند ساله است؟

او 45 ساله است.

 

How old is your aunt?

She’s 30 (years old).

عمه (خاله) تو چند ساله است؟

او 30 ساله است.


 معنی متن صفحه 23 (practice 2) 

 

* Listen to the examples. Then ask and answer with a friend. 

 

What is your father’s job?

 

He’s a mechanic.

شغل پدر تو چیست؟

 

او یک مکانیک است

 

What is your mother’s job?

She’s a housewife.

شغل مادر تو چیست؟

او یک خانه دار است.

 

What is his uncle’s job?

He’s a doctor.

شغل عموی او چیست؟

او یک دکتر است.

 

What is her aunt’s job?

She’s a nurse.

شغل خاله او چیست؟

او یک پرستار  است.

 

 

What is his job?

He’s a teacher.

شغل او (مرد) چیست؟

.او یک معلم است

 

What is her job?

She’s a dentist.

شغل او (زن) چیست؟

او یک دندانپزشک است.


 معنی متن صفحه 24 (sound and letters) 

 

* Listen to the school secretary and a student talking. He’s completing a school form for the student.

 

School Secretary: What’s your father’s name?

منشی مدرسه (دفتردار): اسم پدرت چیه؟

 

Student: Goodarz Safari.

دانش آموز: گودرز صفری

 

School Secretary: How do you spell his first name?

منشی مدرسه(دفتردار): اسم کوچیکش رو چطور هجی می کنی؟

 

Student: That’s G-O-O-D-A-R-Z.

دانش آموز: گ – و- د- ر-ز

 

School Secretary: Thank you.

منشی مدرسه(دفتردار): متشکرم


 پاسخ صفحه 25 (Listening and Reading) 

 

* Listen to the conversations and check (*) the correct items.


 پاسخ صفحه 25 (Speaking and Writing) 

* Ask your classmates about their family members and fill out the table below. 

Age Relationship Name
40 Ali’s father Saeed
51 Hadi’s brother Ahmad
12  Ali’s friend hamid
45 Mahdi’s mother Zahra

 پاسخ صفحه 25 (Your Conversation) 

 

Do the conversation

 

You: How old is your brother?

 

Your friend: He’s/She’s 15 .

 

You: What’s his job?

 

Your friend: He’s/She’s student .

 

You: And your father ?

 

Your friend: He’s/She’s 47 and is teacher .

نظرات (۰)
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
تجدید کد امنیتی
Arrow دانلود اپلیکیشن