گام به گام زبان انگلیسی سال هفتم درس سوم

‎‎پنجشنبه, ۱۲ فروردين ‎۱۴۰۰

گام به گام زبان انگلیسی سال هفتم درس سوم

 My Age  معنی متن صفحه 16 (conversation) 

 

 

* Listen to the teacher and her students talking about birthdays. 

 

Teacher: Nargess, when is your birthday?

معلم: نرگس، روز تولد شما چه روزی است؟

 

Nargess: It’s in Mehr.

نرگس: در ماه مهر

 

Teacher: Really? How old are you now?

معلم: واقعا؟ شما الان چندسال دارید؟

 

Nargess: I’m 12.

نرگس: من 12 ساله هستم

 

Teacher: What about you,Tahereh?

معلم: شما چطور طاهره؟

 

Tahereh: My birthday is in ………………

طاهره: روز تولد من در …. است


 معنی متن صفحه 17 (practice 1) 

 

* Listen to the examples. Then ask and answer with a friend.  

 

How old are you?

چند سالته؟

 

I’m 12.

دوازده سالمه.

 

I’m 12 years old.

.من دوازده ساله هستم


 معنی متن صفحه 17 (practice 2) 

 

* Listen to the examples. Then ask and answer with a friend. 

 

When is your birthday?

روز تولد کی هست؟

 

It’s in Bahman.

در بهمن است.

 

When’s your birthday?

روز تولد کی هست؟

 

In Bahman.

در بهمن.


 معنی متن صفحه 18 (sound and letters) 

 

Nader: How old is your brother, Iman?

نادر: ایمان برادر تو چند ساله است؟

 

Iman: He’s thirteen.

ایمان: او سیزده ساله است

 

Nader: Thirty?

نادر: سی؟

 

Iman: No, thirteen, T-H-I-R-T-E-E-N.

ایمان: نه سیزده، س-ی-ز-د-ه

 

Nader: Oh, I see.

نادر: اوه می فهمم


 پاسخ صفحه 19 

 

1. Say your age and spell the number. 

 

2. Circle the month and day of your birth in the tables below.  

با توجه به دانش آموز متغیر مییباشد و به عهده دانش آموز میباشد .


 پاسخ صفحه 20 (Listening and Reading) 

 

Listen to the conversations and check (*) the correct items.


 پاسخ صفحه 20 (Speaking and Writing) 

Month  Age  Name
Esfand 12 Maryam
Bahman 01 Ali
Tir 15 Reza
Farvardin 28 Ahmad

 پاسخ صفحه 21 (Your Conversation) 

* Do the conversation. 

You: How old are you?

Your friend: I’m 12 . How about you?

You: im 12 too . When’s your birthday?

Your friend: It’s in Esfand What about you?

You: Its in khordad .

نظرات (۰)
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
تجدید کد امنیتی
Arrow دانلود اپلیکیشن