گام به گام زبان انگلیسی سال هفتم درس هشتم

‎‎پنجشنبه, ۱۲ فروردين ‎۱۴۰۰

گام به گام زبان انگلیسی سال هفتم درس هشتم

 My Favorite Food  معنی متن صفحه42 (conversation) 

 

* Listen to the students talking about their favorite food. 

 

Shiva: Look, it’s enough. I’m hungry. How about you?

شیوا: ببین، کافیه. من گرسنه هستم. تو چطور؟

 

Fatemeh: Me, too. Let’s have some cake and milk.

فاطمه: منم همینطور. بیا کمی کیک و شیر بخوریم.

 

Shiva: Sounds good, but I’d like some tea with my cake. That’s my favorite!

شیوا: به نظر خوبه، اما من میل دارم با کیکم کمی چای بنوشم این مورد علاقه من است.

 

Fatemeh: OK, let’s go to the kitchen. Mom?

فاطمه: بسیار خب بیا برویم به آشپزخانه. مامان؟


 

 معنی متن صفحه 43 (practice 1) 

 

* Listen to the examples. Then ask and answer with a friend.  

 

What’s your favorite food?
Rice and kebab.

غذای مورد علاقه شما چیست؟
برنج و کباب

 

What’s your favorite drink?
Orange juice.

نوشیدنی مورد علاقه شما چیست؟
آب پرتقال

 

What do you like to eat/drink?
Some cake and milk.

برای خوردن یا نوشیدن چی دوست دارید؟
مقداری کیک و شیر


 معنی متن صفحه 43 (practice 2) 

 

* Listen to the examples. Then practice with a friend.  

 

I’m hungry.
 

How about some cake and milk?

من گرسنه هستم
نظر شما درباره مقداری کیک و شیر چیست؟

 

I’m thirsty.
 

Let’s have something to drink.

من تشنه هستم
بیا چیزی بنوشیم

 

I feel hungry/thirsty.
 

Let’s take something to eat/drink.

من احساس گرسنگی/ تشنگی می کنم
بیا چیزی بخوریم/بنوشیم


 معنی متن صفحه 44 (sound and letters) 

 

* Listen to the conversation between Majid and his English teacher. 

 

Majid: Excuse me, sir? How do you say these words in English?

مجید: ببخشید آقا این کلمات را به انگلیسی چگونه می گویید؟

 

بِه ,ژله ,نارگیل , and ؟ کدو 

کدو، به، ژله، نارگیل

 

Teacher: Coconut, C-O-C-O-N-U-T for نارگیل 

معلم: نارگیل = Coconut

 

jelly, J-E-L-L-Y for ژله

ژله = jelly

 

quince, Q-U-I-N-C-E for بِه 

به = quince

 

and zucchini, Z-U-C-C-H-I-N-I for  کدو .

کدو =  zucchini

 

Majid: Thank you.

مجید: متشکرم


 پاسخ صفحه 45 (Listening and Reading ) 

 

* Listen to the conversations and check (*) the correct items. 


 

نظرات (۰)
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
تجدید کد امنیتی
Arrow دانلود اپلیکیشن