گام به گام زبان انگلیسی سال هفتم درس ششم

‎‎پنجشنبه, ۱۲ فروردين ‎۱۴۰۰

گام به گام زبان انگلیسی سال هفتم درس ششم

 My House  معنی متن صفحه 32 (conversation) 

 

* Listen to Farid and his mother talking at home. 

 

Farid: Mom, where are you?

فرید: مامان جایی؟

 

Mom: I’m in the kitchen.

مادر: توی آشپزخونه ام.

 

Farid: Hello. Where’s Dad?

فرید: سلام، بابا کجاست؟

 

Mom: In the garage.

مادر: توی گاراژ

 

Farid: What’s he doing? I’m so hungry.

فرید: داره چکار می کنه ؟ من خیلی گرسنه هستم.

 

Mom: OK, wash your hands and come for lunch. I’ll call Dad; he’s fixing the car.
Farid: OK.

مادر: بسیار خب، دستهات رو بشور و بیا برای ناهار. من به بابا زنگ میزنم، بابا داره ماشین رو تعمیر میکنه.


 معنی متن صفحه 33 (practice 1) 

 

* Listen to the examples. Then ask and answer with a friend.  

 

Where are you?

کجا هستی؟

 

I’m in the bedroom.

من در اتاق خوابم.

 

Where is he?

او کجاست؟

 

He’s in the living room.

او در اتاق نشیمن است.

Where is she?

 

او (خانم) کجاست؟

 

She is in her office.

او در اداره اش است.

 

Where are they?

آنها کجا هستند؟

 

They’re in the garage.

آنها در گاراژ هستند.


 معنی متن صفحه 33 (practice 1) 

 

* Listen to the examples. Then ask and answer with a friend. 

 

What are you doing?

داری چکار می کنی؟

 

I’m cooking.

دارم آشپزی می کنم.

 

What is he doing?

او داره چکار می کنه؟

 

He’s watching TV.

داره تلوزیون تماشا می کنه.

 

What is she doing?

او داره چکار می کنه؟

 

She’s reading a book.

داره کتاب می خونه.

 

What are they doing?

آنها دارند چکار می کنند؟

 

They’re playing football.

آنها دارند فوتبال بازی می کنند.


 معنی متن صفحه 34 (sound and letters) 

 

* Listen to the conversation between Fatemeh and her teacher. 

 

Teacher: Fatemeh, look at this picture. What’s the man doing?

معلم: فاطمه به این عکس نگاه کن. مرد دارد چکار می کند؟

 

Fatemeh: He’s working*.

فاطمه: او دارد کار می کند

 

Teacher: Say it again.

معلم: دوباره بگو

 

Fatemeh: He’s working*.

فاطمه: او دارد کار می کند

 

Teacher: He’s working. It’s /w/, not /v/.

معلم: او دارد کار می کند. /w/  نه /v/


 پاسخ صفحه 35 (Listening and Reading) 

 

* Listen to the conversations and check (*) the correct items. 


 پاسخ صفحه 35 (Listening and Reading) 

What... doing Name
reading a book Fatemeh
She is dwawing a picture hasti
paiting ali
She is walking negar

 پاسخ صفحه 35 (Your Conversation) 

 

* Ask and answer with a friend using mime.

 

You: What am I doing? Your

من دارم چیکار میکنم

 

friend: You’re Painting .

داری نقاشی میکشی

 

You: No, that’s not correct.

نه درست نیست

 

Your friend: Are you flying ?

داری پرواز میکنی ؟

 

You: Yes.

بله

نظرات (۰)
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
تجدید کد امنیتی
Arrow دانلود اپلیکیشن