گام به گام زبان انگلیسی سال هشتم درس پنجم

‎‎پنجشنبه, ۱۲ فروردين ‎۱۴۰۰

گام به گام زبان انگلیسی سال هشتم درس پنجم

 My City  معنی صفحه 42 (conversation) 

 

* Listen to Morteza and Phanindra talking about Isfahan. 

 

Phanindra: Morteza, tell me about Isfahan. Where is it?

فانیندرا: مرتضی درباره اصفهان برام صحبت کن. کجاست؟

 

Morteza: Well, Isfahan’s an old city in the center of Iran.

مرتضی: خب، اصفهان یک شهر قدیمی در مرکز ایرانه.

 

Phanindra: What’s it like?

فانیندرا: چطوریه؟

 

Morteza: It’s a big and clean city.

مرتضی: یک شهر بزرگ و تمیزِ

 

Phanindra: Any famous buildings?

فانیندرا: هیچ ساختمان معروفی داره؟

 

Morteza: Yes, many. Actually, Isfahan is very famous for its mosques and palaces.

مرتضی: بله بسیار زیاد، درواقع اصفهان برای مساجد و کاخ هاش بسیار معروفه

 

Phanindra: Are there any museums?

فانیندرا: موزه ایی هم داره؟

 

Morteza: Yes, some great ones.

مرتضی: بله تعدادی موزه بسیار بزرگ

 

Phanindra: I should see the city soon.

فانیندرا: من باید شهر رو به زودی ببینم

 

Morteza: Sure, and we can have special food downtown.

مرتضی: البته و ما می توانیم غذای مخصوص در مرکز شهر بخوریم.

 


 معنی صفحه 43 (practice 1) 

 

* Listen to the examples. Then ask and answer with a friend. 

 

Where is Isfahan?
It’s in the center of Iran.

اصفهان کجاست؟
در مرکز ایران است

 

Where is Maku?
It’s in the north-west.

ماکو کجاست؟
در شمال غربی است

 

Where is Karaj?
It’s near the capital.

کرج کجاست؟
نزدیک پایتخت است

 

Where is it?
It’s in the south.

اینجا کجاست؟

در جنوب است


 معنی صفحه 43 (practice 2) 

 

* Listen to the examples. Then ask and answer with a friend. 

 

What’s Isfahan like?

اصفهان چطور است؟

 

It’s old.

قدیمی است.

 

It’s a big city.

یک شهر بسیار بزرگ است

 

It’s very clean.

بسیار تمیز است.

 

What is it famous for?

به چه معروف است؟

 

It’s very famous for its old mosques.

برای مساجد قدیمی اش بسیار معروف است.


 معنی صفحه 43 (practice 3) 

 

 

* Listen to the examples. Then ask and answer with a friend. 

 

Are there any libraries?

Yes, there are./ No, there aren’t.

آیا کتابخانه دارد؟
بله دارد/ نه ندارد

 

Is there a metro system?
Yes, there is./ No, there isn’t.

آیا مترو دارد؟
بله دارد/ نه ندارد

 

Are there any restaurants?
Yes, many.

آیا رستوران دارد؟
بله دارد/ نه ندارد

 

Are there any museums?
Yes, some great ones.

آیا موزه دارد؟
بله دارد/ نه ندارد

 

Is there a stadium?
Yes, a new one.

آیا یک استادیوم دارد؟
بله دارد/ نه ندارد


 معنی صفحه 45 (spelling and prounciation) 

 

* Listen to a conversation between the student and his teacher. 

 

Student : Excuse me, what’s جنوب غربی in English?

دانش آموز: ببحشید ” جنوب غربی” به انگلیسی چه می شود؟

 

Teacher : “South-west”.

معلم: “South-west”

 

Student: Please say it again.

دانش آموز: لطفا دوباره آن را بگویید؟

 

Teacher : South-west.

معلم: “South-west”

 

Student : But my friends say “south-west”. Is it correct?

دانش آموز: اما دوستم می گوید”South-west” آیا درست است؟

 

Teacher: No, that’s not correct. Say ‘south’.

معلم: نه درست نیست. بگو South

 

Student : Thank you.

دانش آموز: متشکرم


 پاسخ صفحه 46 (Listening and Writing) 

 

* Listen to the conversations and fill out the table below. 

The Location of the City What the City is Like Name of the City Conversations
west old and beautiful Ilam 1
north-east big Mashhad 2

 

نظرات (۰)
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
تجدید کد امنیتی
Arrow دانلود اپلیکیشن