گام به گام زبان انگلیسی سال نهم درس پنجم

‎‎چهارشنبه, ۱۱ فروردين ‎۱۴۰۰

گام به گام زبان انگلیسی سال نهم درس پنجم

 Media  (conversation) معنی متن صفحه 82 

 

* Listen to the conversation between Mina and Mahsa over the phone. 

 

Mina: Did you enjoy your weekend?

مینا: آیا از تعطیلات آخر هفته ات لذت بردی؟

 

Mahsa: Yes, it was wonderful ! I attended Fajr International Film Festival.

مهسا: بله فوق العاده بود! من در جشنواره بین المللی فیلم فجر شرکت کردم.

 

Mina: Really? I am also interested in its events and movies.

مینا: واقعا؟ من هم به رویدادها و فیلم هایش علاقه مند هستم.

 

Mahsa: Oh, did you watch the reports on TV last night?

مهسا: آیا تو گزارش ها را دیشب از تلوزیون دیدی؟

 

Mina: Yes, I did, but I like to read about them.

مینا: بله اما من دوست دارم درباره آنها بخوانم.

 

Mahsa: Well, you can surf its website if you like. There are many interesting things there.

مهسا: خب اگر دوست داری می توانیم وب سایتش را جستجو کنی. چیزهای بسیار زیادی آنجا هست.

 

Mina: That’s great! Could you please give me the website address?

مینا: عالی است! آیا تو می توانی آدرس وبسایت را به من بدهی لطفا؟

 

Mahsa: Why not! Just a moment. Umm… I just texted it.

مهسا: چراکه نه، فقط یک لحظه لطفا… الان آن را پیام می کنم.

 

Mina: Thanks a lot.

مینا: بسیار متشکرم

 


 (practice 1) 83 معنی متن صفحه 

 

* Listen to the examples. Then ask and answer with a friend. 

 

Did the girls listen to the radio?
Yes, they did.

آیا دخترها به رادیو گوش کردند؟
بله

 

Did Mina surf the Internet?
No, she didn’t.

آیا مینا در اینترنت جستجو کرد؟
نه

 

Did you watch the cartoon?
Yes, we watched it.

آیا شما کارتن تماشا کردید؟
بله ما تماشا کردیم

 

Did Amir work with his computer?
No, he worked with his mobile.

آیا امیر با کامپیوترش کار کرد؟
نه او با موبایلش کارکرد


 (practice 2) 83 معنی متن صفحه 

 

* Listen to the examples. Then ask and answer with a friend. 

 

Who watched the movie last night?
My sister.

دیشب چه کسی فیلم تماشا کرد؟
خواهرم

 

What did you do last week?
I attended Fajr International Film Festival.

هفته پیش تو چکار کردی؟
من در جشنواره فیلم فجر شرکت کردم

 

What did Ali receive?
He received an email.

علی چه چیزی دریافت کرد؟
علی یک ایمیل دریافت کرد

 

When did they download the book?
They downloaded it yesterday.

آنها چه وقتی کتاب را دانلود کردند؟
آنها آن را دیروز دانلود کردند

 

Where did she connect to the Internet?
She connected to the Internet at school.

او از کجا به نت وصل شد؟
او در مدرسه به نت وصل شد


 (Language Melody) معنی متن صفحه 86 

 

* Listen to the conversation and pay attention to the rising intonation of sentences with surprises.  

 

Mahdi: There is a football match on TV tonight.

مهدی: امشب یک مسابقه فوتبال از تلوزیون پخش می شود.

 

Sam: That’s great news! When?

سَم: این یه خبر عالی است. چه ساعتی؟

 

Mahdi: Around 7, I think.

مهدی: حدود 7 فکر می کنم.

 

Sam: Really?! I get home at 6. We can watch it together.

سَم: واقعا؟ من ساعت 6 خانه رسیدم. ما می توانیم با هم آن را تماشا کنیم.

 

Mahdi: It’s excellent! Please buy some fruits.

مهدی: عالی است. لطفا مقداری میوه بخر.

 

Sam: Ok. That’ll be all fun!

سَم: باشه، لذتبخش می شه


 

* Listen to these sentences and then practice.

 

1. How fantastic!

چه فوق العاده

 

2. That’s great!

عالیه

 

3. That’s really nice!

واقعا خوبه 

 

4. It’s brilliant!

معرکه است

 

5. Well done!

احسنت

 

6. It’s amazing!

شگفت انگیز است

 

7. What a wonderful day!

عجب روز فوق العاده ای

 

8. What a beautiful flower!

عجب گل قشنگی


معنی متن صفحه 89 ( Find it) 

 

Find and underline “simple past tense” in the passage below. 

 

Last weekend, something happened to our TV. It didn’t work. At first, we were upset. But then we

talked about our day. It was really fun! Later, we helped our mother and cleaned the house. In the

afternoon, my grandfather showed us how to play an old game. We enjoyed it a lot. All day we were

busy doing different things. At night, we all were happy. No one talked about TV!

هفته گذشته یه اتفاقی برای تلوزیون ما افتاده بود. کار نمی کرد. اولش ما نارحت شدیم. سپس ما درباره

روزمان صحبت کردیم. واقعا لذتبخش بود. بعد ما به مادرمان کمک کردیم و خانه را تمیز کردیم. در بعد از ظهر

پدربزگم به ما نشان داد چطور یک بازی قدیمی را انجام دهیم. ما خیلی از آن لذت بردیم. ما تمام روز مشغول

انجام کارهای مختلف بودیم. شب همه ما خوشحال بودیم. هیچ کس درباره تلوزیون حرف نمی زد.


 پاسخ صفحه 89 (Tell Your Classmates) 

 

Tell your classmates five things you did yesterday. 

 

Example: I watched TV yesterday. 

 

1- به زودی اضافه خواهد شد 

 

2- به زودی اضافه خواهد شد 

 

3- به زودی اضافه خواهد شد 

 

4- به زودی اضافه خواهد شد 

 

5- به زودی اضافه خواهد شد


 (Listening, Reading and Writing) پاسخ صفحه  90 و 91 

 

* A) Listen to the conversation and answer the questions.

 

1. How was Behnam’s summer?

 

It was Brilliant .

 

2. What did he learn?

 

He Learned how to use computers for doing his homework.

 

3. Did he learn to use the Internet for his English classes?

 

Yes he did .


 

* B) Listen to the audio and answer the questions below. 

 

1. How many movies were there in cinemas this summer?

 

There were 2 .

 

2. What did she watch in the cinema?

 

She Watched the cartoon .

 

3. Where did she watch the comedy?

 

At home .


 پاسخ صفحه 74 ( Reading, Speaking, Listening and Writing ) 

 
* Read the following questions on card (A).
 
Then ask your classmates and write their answers on card (B).
questions  answers 
Did you connect the Internet yesterday? Yes i used the internet yesterday
Did you call your grandmother lastnight? No i didnt call my grandmother yesterday
What did your teacher do this morning? My teacher talked to us this morning
Where did you watch your favorite movie? I watched my favorite movie at home
who used Information Technology in your class? به زودی اضافه خواهد شد 
نظرات (۰)
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
تجدید کد امنیتی
Arrow دانلود اپلیکیشن