گام به گام علوم نهم درس چهارم

گام به گام علوم نهم درس چهارم

 حرکت چیست  

 فعالیت صفحه 41 

 

مسافت و جابه جایی هر دو از جنس طول اند و برحسب متر (M) اندازه گیری میشوند، ولی می توانیم آنها را

برحسب واحدهای بزرگتر یا کوچکتر طول نیز بیان کنیم.

 

الف) مسافت طی شده در شکل 3 را برحسب متر و کیلومتر (KM) بیان کنید.

200+323+300+73+320+202=1.418km

 

 

ب) با توجه به مقیاس داده شده روی شکل، جابه جایی دانش آموز را به کمک خطکش به دست آورید.

 

با توجه به مقیاس روی شکل و طول بردار جابجایی که تقریبا 8 سانتی متر است خواهیم داشت : 

 

(هر 1cm معادل m 100در نظر گرفته شده است.)

8*100=800m به سمت شمال غرب

ادامه مطلب ...
گام به گام علوم نهم درس پنجم

گام به گام علوم نهم درس پنجم

 نیرو  

 فعالیت صفحه 53 و 54 

 

دانش آموزان در شکل های زیر جسمی که در ابتدا ساکن است، را هل می دهند. اثر اعمال این نیروها را در هر

شکل توضیح دهید (سطح زمین را صاف و صیقلی فرض کنید تا بتوانید از نیروی اصطکاک صرف نظر کنید).

 

الف) دانش آموزان از دو طرف با نیروی 100N جعبه را هل می دهند.

100+(-100)=50N

 

ب) دانش آموز سمت چپ با نیروی 120N و دانش آموز سمت راست با نیروی 50Nجعبه را هل می دهد.

120+(-50)=70N

 

پ) هر دو دانش آموز با نیروی 60N جسم را به طرف راست هل می دهند.

60+60=120N

 

از این فعالیت چه نتیجه ای می گیرید؟

 
این فعالیت نتیجه می گیریم که اگر نیروی خالص وارد بر جسم، صفر باشد، تغییری در وضعیت جسم ایجاد نمی
 
شود. اما اگر نیروی خالص وارد بر جسم، صفر نباشد، در وضعیت جسم تغییر حالت اتفاق می افتد (مثلا جسم
 
شروع به حرکت می کند و سرعت آن تغییر می کند و هر چه نیروی خالص بیشتر باشد، تغییر سرعت بیشتر
 
خواهد بود

 

ادامه مطلب ...
گام به گام علوم نهم درس ششم

گام به گام علوم نهم درس ششم

 زمین ساخت ورقه ای  

 فعالیت صفحه 64 

 

1- نقشهٔ قاره های جهان را بر روی یونولیت یا مقوا رسم کنید.

 

2- شکل هندسی قاره ها را برش بزنید.

 

3- قاره ها را مانند جورچین در کنار هم قرار دهید و به سؤالات زیر پاسخ دهید.

 

الف) آیا خشکی بزرگ اولیه را ایجاد کرده اید؟

 

بله

 

ب) حاشیهٔ کدام قاره ها بهتر بر هم منطبق می شوند؟

 

شرق آمریکای جنوبی با غرب آفریقا

 

پ) چرا حاشیهٔ برخی قاره ها به خوبی بر هم منطبق نمی شوند؟

 

زیرا حاشیه آنها در اثرعواملی چون فرسایش و رسوبگذاری طی هزاران سال تغییر یا از بین رفته است.

 

 


 

 خود را بیازمایید صفحه 65 

 

هریک از قاره های لورازیا و گُندوانا شامل کدام سرزمین های امروزی بوده اند؟

 

گندوانا شامل سرزمین های امروزی :

 

استرالیا – قطب جنوب – هندوستان – جنوب آسیا –آمریکای جنوبی و آفریقا می باشد .

 

لورازیا شامل سرزمین های امروزی:

 

اروپا –شمال آسیا – گریلند -کانادا – سیبری (قطب شمال) و آمریکای شمالی می باشد .

 

 


 

 سوال متن صفحه 67 

 

 بزرگترین ورقه سنگ کره چه نام دارد ؟

 

ورقه اقیانوس آرام


 

 فعالیت صفحه 68 

 

در علوم هفتم با مسیر حرکت جریان های همرفتی در مایعات آشنا شدید با توجه به آن مسیر حرکت جوهر

پخش شده در هریک از ظرف های روبه رو را رسم کنید.


ادامه مطلب ...
گام به گام علوم نهم درس هفتم

گام به گام علوم نهم درس هفتم

 آثاری از گذشته زمین  

 جمع آوری اطلاعات صفحه 74 

 

دربارهٔ علل انقراض دایناسورها، شرایط محیط زیست و زمان حیات آنها اطلاعات جمع آوری کنید و نتیجه را به

صورت روزنامه دیواری، ارائه نمایید.

 

عواملی همچون : بیماری – جثه عظیم – عدم تکاپوی غذا – برخورد شهاب سنگ – تغییرات آب و هوا – پیدایش

پستانداران و تغذیه از تخم دایناسورها – نظم حاکم بر خلقت و ......... از علل انقراض دایناسور ها میباشد 

 

ادامه مطلب ...
گام به گام علوم نهم درس هشتم

گام به گام علوم نهم درس هشتم

 فشار و آثار آن  

 خود را بیازمایید صفحه 86 

 

برای تحمل وزن یک ساختمان، دیوارهای آن را روی پایه های بتونی، می سازند. در شکل زیر، دو نوع پایهٔ

متفاوت که معماران در این مورد به کار می برند، نشان داده شده است.

الف) اگر سطح کل پایهٔ نواری، نصف سطح پایهٔ یک پارچه باشد، در این صورت فشاری را که از طرف دیوارهای

ساختمان به هریک از دو پایه وارد می شود با هم مقایسه کنید.

 

فشار پایه نواری دو برابر پایه یکپارچه است

 

ب) برای ساختن ساختمان روی زمین نرم، کدام یک از پایه های نشان داده شده، مناسب تر است؟علت انتخاب

خود را توضیح دهید.

 

شکل ب( پایه یک پارچه )- زیرا در پایه ی یکپارچه چون سطح بیشتر است فشار کمتر ی به سطح نرم زیرین

خود وارد می کند . 

 

ادامه مطلب ...
گام به گام علوم نهم درس نهم

گام به گام علوم نهم درس نهم

 ماشین ها  

 فکر کنید صفحه 96 

 

شکل ۲ تصویر تعدادی از ماشین‌هایی را که روزانه با آنها سروکار داریم نشان می‌دهد. در مورد ورودی و خروجی

این ماشین‌ها در زندگی و تبدیل انرژی در آنها گفت‌وگو کنید.

 پارو، نیروی عضلانی دست‌های قایقران را به حرکت قایق تبدیل می‌کند.
 انرژی شیمیایی سوخت (گازوئیل یا گاز) توسط موتور به حرکت اتوبوس منجر می‌شود.
 انرژی الکتریکی به حرکت دورانی ماشین لباسشویی تبدیل می‌شود و شستشوی لباس و آبگیری آن را انجام می‌دهد.
 نیروی ماهیچه‌ای دست خیاط به حرکت سوزن چرخ خیاطی و دوخت لباس منجر می‌شود.

تولید باد (هوای در حال حرکت) انرژی الکتریکی توسط موتورش به انرژی جنبشی پره ها تبدیل، و پره ها با گردش خود سبب حرکت سریع ذرات هوا می شود.

 

ادامه مطلب ...
گام به گام علوم نهم درس دهم

گام به گام علوم نهم درس دهم

 نگاهی به فضا  

 فکر کنید صفحه 111 

 

وجود خورشید در زندگی ما اهمیت زیادی دارد. چند مورد از آنها را بیان کنید.

 

1- فتوسنتز

 

2- تولید نور و گرما 

 

3- انرژی رایگان

 

4- کمک به تولید ویتامین D

 

5- چرخه آب 

 

6- تولید باد و .......


ادامه مطلب ...
گام به گام علوم نهم درس یازدهم

گام به گام علوم نهم درس یازدهم

 گوناگونی جانداران  

 فعالیت صفحه 123 

 

با در نظر گرفتن صفت های ظاهری، جانوران زیر را طبقه بندی و کلید دوراهی برای شناسایی آنها طراحی کنید.

 

پاسخ ها متفاوت – مالک صحت نوشتن کلید شناسایی بر اساس معیارهای دقیق طبقه بندی نیست بلکه

هدف آشنایی اولیه دانش آموزان با مفاهیم و طرز نوشتن کلید های شناسایی دو راهی است . 

 

ادامه مطلب ...
گام به گام علوم نهم درس دوازدهم

گام به گام علوم نهم درس دوازدهم

 دنیای گیاهان  

 فعالیت صفحه 132 

 

مشاهده ای برای نشان دادنِ حرکت آب در طول ساقه طراحی کنید.

 

پاسخ ها متفاوت :

 

مثال ساقه ای کرفس را در مقداری آب رنگی قرار داده و پس از جند ساعت با برش طولی ساقه (دم برگ)

کرفس حرکت آب رنگی را در طول ساقه مشاهده می کنیم . 

 

ادامه مطلب ...
گام به گام علوم نهم درس سیزدهم

گام به گام علوم نهم درس سیزدهم

 جانوران بی مهره  

 فعالیت صفحه 143 

 

با توجه به آنچه دربارهٔ اسفنج آموختید، طرح ساده ای از بدن اسفنج را رسم کنید و با توجه به آن چگونگی

تغذیه و تنفس و دفع مواد زائد آن را توضیح دهید.


ادامه مطلب ...
Arrow دانلود اپلیکیشن