درسنامه قواعد درس هفتم عربی نهم

درسنامه قواعد درس هفتم عربی نهم

 موصوف و صفت - مضاف و مضاف الیه موصوف ، اسمی است که برایش یک یا چند ویژگی می آوریم که صفت نامیده می شود. 

 

موصوف و صفت ترجمه
طالب مؤدب دانش آموزی با ادب
قمیص رخیص . پیراهن ارزان

 

در این جدول کلمه ی (مودب) به دانش آموز نسبت داده شده است و او را توصیف می کند 

ادامه مطلب ...
معنی درس هشتم عربی نهم

معنی درس هشتم عربی نهم

 حوارٌ بَینَ الزّائِرِ وَ سائِقِ سَیّارَةِ الْاُجْرَةِ السَّلامُ عَلَیکُم

سلام بر شما (درود بر شما)

 

علَیکُمُ السَّلامُ وَ رَحمَةُ اللهِ وَ بَرَکاتُهُ ، أَینَ تَذْهَبونَ ؟

درود و رحمت و برکات خدا بر شما . کجا می روید ؟

ادامه مطلب ...
معنی درس نهم عربی نهم

معنی درس نهم عربی نهم

 نصوصٌ حَولَ الصِّحَّةِ أفضَلُ الْأَلوانِ

بهترین رنگ ها

 

 بَعضُ النّاسِ یَظُنّونَ بِأَنَّ الْأَلوانَ لِلتَّلوینِ أَوْ لِلرَّسْمِ أَوْ لِلتَّزیینِ فَقَط

بعضی از مردم گمان می کنند که رنگ ها فقط برای رنگ آمیزی یا نقّاشی کردن یا تزیین کردن است .

ادامه مطلب ...
Arrow دانلود اپلیکیشن