گام به گام پیام های آسمانی سال نهم درس اول

گام به گام پیام های آسمانی سال نهم درس اول

 تو را چگونه بشناسم  

 فعالیت کلاسی صفحه 11 

 

١- صفت هایی را که در این شعر به خدا نسبت داده شده است، بیان کنید.

 

ملک ، پاک ، سزاوار ثنا ، راهنما ، فاضل ، توحید ، حکیم ، عظیم ، کریم ، رحیم

 

٢- چه صفات دیگری از خدا می شناسید، که در این شعر به آن اشاره نشده است؟

 

جمیل،جبار،دوستدار توبه کنندگان


ادامه مطلب ...

گام به گام نگارش سال نهم درس چهارم

 فضا و رنگِ نوشته را تغییر دهیم  

 فعالیت های نگارشی صفحه 53 و 54 

 

نوشته های زیر را بخوانید و نوعِ فضا و رنگ (طنز - غیرطنز) هر کدام را مشخّص کنید.

 

یک) تمساح از معدود حیواناتی است که لبخند می زند. لبخند تمساح، خطرنا کترین لبخند است. این لبخند، علامت دوستی نیست. لبخند تمساح

به سبب نوعِ آروارة پایینی آن است که در انتها به طرف بالا برگشته است. تمساح وقتی غذای خوشمزه ای پیدا می کند، دهانش را نیمه باز می

کند و دندان های تیز و برّاقش را نشان می دهد.

 

فضای نوشته : غیر طنز

 

دو) پگی کوچولو گفت: «ا مروز نمی توانم به مدرسه بروم؛ سرخک و اُریون گرفت هام، سر تا پایم پر از جوش و تاول شده، لوز ههایم اندازة دوتا

سنگ یک کیلویی شد هاند. تا حالا شانزده لکة آبله مرغان روی تنم شمرده ام، آهان این همی کی، می شود هفده تا. پایم از بیخ قلم شده، سرفه

می کنم، عطسه می کنم، نفس نفس می زنم و چه گلودردی دارم! باران که می آید، آپاندیسم درد می گیرد.

زبانم هی دارد گنده و گنده تر می شود. آرنجم کج شده، ستون فقراتم خم برداشته، تبم به بالای 180 درجه رسیده، توی گوشمی ک سوراخ هم

پیدا شده، ناخن هایم ریش ریش شده، قلبم…

چی؟ چی گفتی؟

گفتی امروز مدرسه تعطیل است؟

خداحافظ، من رفتم بازی!

ادامه مطلب ...

گام به گام نگارش سال نهم درس ششم

 قالبی برای نوشتن، برگزینیم  

 فعالیت های نگارشی صفحه 79و80 

 

نوشته های زیر، بخشی از متن اصلی یک نوشته اند، آنها را بخوانید و قالب هر کدام را مشخّص کنید.

 

سومین روز نمایشگاهِ کتاب، با ازدحام نسبی بازدیدکنندگان ادامه یافت. صحن مصلّی تهران، شبستان ها، استراحتگاه ها و قسمت های مختلف

نمایشگاه، میزبان جمعیّتی بود که ترجیح داده بودند، روز تعطیل خود را در این فضا سپری کنند. چه کتاب بخرند و چه نخرند. می دیدم که علاق

همندان به کتاب، مقابل غرفه های ناشران، جمع شده اند. اکثر بازدیدکنندگان، کیسه های تبلیغاتی در دست داشتند و یکی دو تا کتاب توی آن، جا

داده بودند. همین طور که دیده ها و شنیده هایم را یادداشت می کردم، با چند نفر دربارة وضعیت نمایشگاه صحبت کردم.

 

برای یک کتاب فقط ۳۰۰ «: یکی از بازدیدکنندگان که دختر دانشجویی بود، گفت تومان تخفیف گرفته است و این مبلغ، حتّی از قیمت بلیت رفت و

برگشت مترو هم کمتر یک دانشجوی زبان انگلیسی هم از بخش کتاب های خارجی نمایشگاه، چندان ». است راضی نبود. یک آقای معلّم هم که

ظاهراً ادبیات فارسی درس می داد، خیلی خیلی راضی بود. او خوشحال بود که فقط در 4 ساعت توانسته، کتاب های مورد نظرش را خریداری کند.

 

شبستان مصلّی (بخش ناشران عمومی) را ترک کردم و به شلو غترین قسمت نمایشگاه؛ یعنی بخش ناشران کودک و نوجوان رفتم. سال نهای

بخش کودک نمایشگاه، در قسمت شمالی مصلّ واقع شده بود و در آنجا، شور و شادی خاصّی حکم فرما بود. در ورودی بخش کودک، یکی از

ناشران خوش ذوق، مسابقة نقاشی برگزار کرده بود. در این مسابقه، هر کودکی که نمایشگاهِ کتاب را از نگاهِ خودش نقّاشی می کرد، سه جلد

کتاب هدیه می گرفت... .

ادامه مطلب ...
گام به گام مطالعات اجتماعی  سال نهم درس هفدهم

گام به گام مطالعات اجتماعی سال نهم درس هفدهم

 فرهنگ  
 فعّالیت صفحه 114  مطالعات اجتماعی  سال نهم درس هفدهم 

 

1- فرهنگ چیست؟ شما چه برداشتی از واژهٔ فرهنگ دارید؟

 

- فرهنگ را ادوارد تایلور مجموعه پیچیدهای از دانشها، باورها هنرها، قوانین، اخلاقیات، عادات و هرچه که فرد

به عنوان عضوی از جامعه از جامعه ی خویش فرامیگیرد(اکتساب می کنند) تعریف میکند.
 

در لغت نامه های فارسی در ذیل فرهنگ معانی«علم و دانش ادب و تربیت، آثار علمی و ادبی یک قوم یا یک

ملت ،کتاب لغت، نیکویی پرورش و بزرگی، هنر، حکمت و عقل و نیز شاخ درختی که بخوابانند و بر آن خاک

ریزند.»

 

برداشت خود را از واژهٔ فرهنگ بنویسید و به نوبت در کلاس بخوانید. معلم نکات مشترک را روی تخته بنویسد.

 

- شیوۀ مشترک زندگی در یک جامعه

 

- تمام ساخته ها و اندوخته های یک ملت یا یک قوم

 

- آگاهی مشترک اعضای یک جامعه

 

پس از پایان درس، یک بار دیگر نوشتهٔ خودتان و نکات روی تخته را مرور کنید و بگویید برای تکمیل توضیح

فرهنگ، چه نکات دیگری را اضافه می کنید.

 

به عهده دانش آموز

 

ادامه مطلب ...
گام به گام مطالعات اجتماعی  سال نهم درس نوزدهم

گام به گام مطالعات اجتماعی سال نهم درس نوزدهم

 ارزش ها و کارکردهای خانواده  

 فعّالیت صفحه 129 مطالعات اجتماعی  سال نهم درس نوزدهم 

 

1- در شهر یا روستای شما برای تولّد نوزاد، چه آداب و رسومی اجرا می شود؟ پرس وجو کنید و این آداب و

رسوم را با ذکر ارزش ها و عقایدی که برای انجام هریک از آنها وجود دارد، توضیح دهید.

 

– دوختن یا خرید لباس ولوازم مورد نیاز نوزاد

 

– گفتن اذان واقامه در هنگام تولد

 

– نذرو ولیمه دادن

 

ادامه مطلب ...
گام به گام مطالعات اجتماعی  سال نهم درس بیستم

گام به گام مطالعات اجتماعی سال نهم درس بیستم

 آرامش در خانواده  

 فعّالیت صفحه 135 مطالعات اجتماعی  سال نهم درس بیستم 

 

1- کاربرگهٔ شمارهٔ (15) را انجام دهید.

 

به عهده دانش آموز

 

2- در کلاس، به گروه های دو یا سه نفره تقسیم شوید. سپس با نظارت و راهنمایی معلم خود، هر گروه یک

مشکل فرضی را تصوّر کند. در هر گروه، یک نفر نقش مادر یا پدر و دیگری، نقش فرزند یا فرزندان را بر عهده

بگیرند. با توجه به توصیه های بیان شده در این درس برای ایجاد یک گفت و گوی صحیح، سعی کنید مشکل را

با گفت و گو حل کنید. پس از اجرای هر گروه در کلاس، دیگر دانش آموزان پیشنهادات خودشان را درباره آن اجرا

و به اشتراک بگذارند.

 

به عهده دانش آموز

 

3- به نظر صاحب نظران، تک فرزندی چه پیامدهای نامطلوب فردی و اجتماعی دارد؟

 

1) تجربه اجتماعی شدن و رشد اجتماعی کودک کاهش می یابد؛
 

2) رقابت ها،بازی ها، دعوا های کودکانه و الگوبرداری از رفتارهای خواهر و برادر شکل نمی گیرد؛
 

3) کودکان همواره با بزرگترها در ارتباط اند و از لذت ارتباطات وسیع تر خانوادگی و حمایت و محبت برادر و خواهر

محروم می شوند؛
 

4) کاهش جمعیت پیری و بی نشاطی جمعیت ، عدم رشد و توسعه اقتصادی و …

 

4- کاهش نرخ باروری در کشور ما در آینده چه پیامدهای نامطلوبی در اقتصاد یا جامعه خواهد داشت؟ دست کم

به سه مورد اشاره کنید.

 

1) پیر شدن جمعیت

 

2) افزایش هزینه ‌های درمانی سالمندان و نگهداری آنها

 

3) کاهش نیروی فعال و کارآمد و کاهش تولید

 

4) کم شدن جمعیت زیرا اولین شرط بقای هر جامعه جمعیت آن است.

 

ادامه مطلب ...
گام به گام عربی سال هفتم الدَّرْسُ الْأَوَّلُ ( قیمَةُ الْعِلْمِ)

گام به گام عربی سال هفتم الدَّرْسُ الْأَوَّلُ ( قیمَةُ الْعِلْمِ)

 قیمَةُ الْعِلْمِ  

 معنی صفحه 11 

 

1- العاِلمُ بلا عَمَلٍ کَالشَّجِر بلا ثَمٍر.

 

عالمِ بی عمل مانندِ درختِ بی ثمر است.

 

2- حُسنُ السُّؤالِ نصفُ العلمِ.

 

خوبیِ سؤال نصف علم است.

 

خوب پرسیدن، نیمی از دانش است.

 

3- مُجالَسَهُ العُلَماِء عِبادَهٌ.

 

 همنشینی با علما عبادت است.

 

4- طَلَبُ العلمِ فَریضَهٌ. 

 

طلبِ علم واجب است.

 

جستنِ دانش واجب است.

 

5- آفَهُ العلمِ النِّسیانُ.

 

آفتِ علم فراموشی است.

 

آفتِ دانش، فراموش کردن است.

 

ادامه مطلب ...
گام به گام عربی سال هفتم الدَّرْسُ الْأَوَّلُ (نورُ الْکَلامِ)

گام به گام عربی سال هفتم الدَّرْسُ الْأَوَّلُ (نورُ الْکَلامِ)

 نورُ الْکَلامِ  

 معنی صفحه 17 

 

1- نعمَتانِ مَجهولَتانِ الصِّحَّهُ وَ الأمانُ. دو نعمت مجهول اند:

 

سلامتی و امنیّت.تندرستی و امنیّت دو نعمت ناشناخته اند.

 

2- رِضَا اللِه فی رِضَا الواِلدَینِ. 

 

خشنودی خدا در خشنودی پدر و مادر است.

 

رضایت خدا در رضایت والدین است.

 

3- أَدَبُ المَرء خَیرٌ مِن ذَهِبِه. 

 

ادب انسان بهتر از طلای اوست .

 

ادب آدمی بهتر از دارایی اوست.

 

4- الدَّهرُ یَومانِ ؛ یَومٌ لَکَ وَ یَومٌ عَلَیکَ. 

 

روزگار دو روز است. روزی به سوِد تو و روزی به زیانِ تو. 

 

ادامه مطلب ...
گام به گام علوم پایه هشتم فصل سیزدهم

گام به گام علوم پایه هشتم فصل سیزدهم

 هوازدگی  

 فکر کنید صفحه 115 

 

شکل زیر مربوط به دو کوه است. مقدار فرسایش آنها را با هم مقایسه کنید.

کوه پیر

میزان فرسایش در کوه پیر بیشتر است ودر اثر آب و باد تغییرات زیادی کرده استکوه پیر به طور مداوم در حال فرسایش و کم ارتفاع شدن است و خاک بیشتری دارد

کوه پیر دره های وسیع دارند

کوه جوان

کوه جان ارتفاع بلندتر و فرسایش کمتر و سنگ های صخره ای و نوک تیز دارد 

کوه جوان دره های تنگ و عمیق دارد


ادامه مطلب ...
گام به گام درس هفتم فارسی هشتم

گام به گام درس هفتم فارسی هشتم

 آداب نیکان  

 خودارزیابی صفحه 55 

1- سه درس که بهلول به جنید آموخت ، چه بود ؟

درخوردن اصل آن است که لقمه ی حلال باید و اگر حرام را صد از این گونه آداب به جا بیاوری فایده ندارد وسبب تاریکی دل شود. در سخن گفتن نیز باید اوّل ، دل ، پاک باشد و نیّت درست باشد وآن گفتن برای رضای خدا باشد وگرنه سکوت و خاموشی بهترونیکوتر باشد ودرآداب خواب، اصل این است که دردل تو بغض و کینه و حسد مسلمانان نباشد ودر ذکرحق باشی تا به خواب روی.

ادامه مطلب ...
Arrow دانلود اپلیکیشن