گام به گام زبان انگلیسی سال هفتم درس اول

‎‎پنجشنبه, ۱۲ فروردين ‎۱۴۰۰

گام به گام زبان انگلیسی سال هفتم درس اول

 My Name  معنی متن صفحه 6 (conversation) 

 

* Listen to the English teacher greeting his students in class. 

 

Teacher: Hi, class!

معلم: سلام کلاس (سلام بچه ها)

 

Students: Hello, Teacher.

دانش آموزان: سلام معلم

 

Teacher: Thank you, sit down, please. I’m your English teacher. My name is Ahmad Karimi. Now, you tell me your names. What’s your name?

معلم: متشکرم، بشینید لطفا. من معلم انگلیسی شما هستم. اسم من احمد کریمی است. حالا شما اسامی خودتان را به من بگویید. اسم شما چیست؟

 

Student 1: My name is Ali Mohammadi.

دانش آموز 1: اسم من علی محمدی است.

 

Teacher: How are you, Ali?

معلم: حال شما چطور است علی؟

 

Student 1: Fine, thank you.

دانش آموز 1: خوبم ممنون

 

 

Teacher: And what’s your name?

معلم: و اسم شما چیست؟

 

Student 2: My name is ……… .

دانش آموز 2: اسم من …… است.


 معنی متن صفحه 7 (practice1) 

 

* Listen to the examples. Then ask and answer with a classmate/your teacher. 

 

Hi, Ali.

سلام علی

 

Hi, Reza

سلام رضا

 

Hello, Maryam.

سلام مریم

 

Hello, Kimia.

سلام کیمیا

 

How are you?

حالت چطوره؟

 

Fine, thanks / thank you.

خوبم ممنون/ متشکرم

 

How are you today?

امروز حالت چطوره؟

 

Great, thanks.

عالی ممنون

 

Good morning.

صبح بخیر

 

Good morning, Mrs. Azari.

صبح بخیر خانم آذری

 

Good afternoon.

بعد از ظهر بخیر

 

Good afternoon, Miss Moniri.

بعدازظهر بخیر خانم منیری

 

Good morning.

صبح بخیر

 

Good morning, Mr. Ahmadi.

صبح بخیر آقای احمدی


 معنی متن صفحه 7 (practice2) 

 

* Listen to the examples. Then ask and answer with a classmate.  

 

What’s your name?

اسم شما چیست؟

 

My name’s Ali.
I’m Ali.

اسم من علی است
من علی هستم

 

What’s your first name?

My first name is Mina.

نام کوچک شما جیست؟

نام من مینا است

 

What’s your last name?

My last name is Karimi

نام خانوادگی (فامیل) شما چیست؟

فامیل من کریمی است


 معنی متن صفحه 8 (sound and letters) 

 

 

* Listen to the teacher greeting her students in class. 

 

Teacher: Hi, class! I am Moradi, your English teacher.

معلم: سلام کلاس(بچه ها)! من مرادی هستم، معلم انگلیسی شما

 

Class: Hello, Mrs. Moradi.

کلاس: سلام خانم مرادی

 

Teacher: Now you say your names one by one. You, please. What’s your name?

معلم: حالا شما یکی یکی اسم های خود را بگویید. شما لطفا. اسم تان چیست؟

 

Kimia : I’m Kimia Komijani.

کیمیا : من کیمیا کُمِیجانی هستم

 

Teacher: Excuse me. How do you spell your last name?

معلم: ببخشید شما چطور فامیل تان را هجی می کنید؟

 

Kimia: Komijani, K-O-M-I-J-A-N-I.

کیمیا : کُمِیجانی، ک – م – ی- ج- ا- ن- ی

 

Teacher: Thank you, Kimia. Now, you please say your name.

معلم: متشکرم کیمیا. حالا شما لطفا اسم تان را بگویید.

 

Student: My name is…..

دانش آموز: اسم من …است


 پاسخ صفحه 9  (Listening and Reading) 

 

* Listen to the conversations and check (*) the correct items. 


 پاسخ صفحه 9 (Speaking And Writing) 

* Talk to three classmates, and fill out the table below. 

3 2 1 your classmates
mohammad mohsen ali First name
khakpour karimi ebrahimi last name

 پاسخ صفحه 9 (Your Conversation) 

 

* Do the conversation

 

. Student A: Hi, how are you?

 

Student B: Im fine thank you .

 

Student A: My name is Mohammad .

 

What’s your name?

 

Student B: My name is Ai .

نظرات (۰)
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
تجدید کد امنیتی
Arrow دانلود اپلیکیشن