گام به گام زبان انگلیسی سال نهم درس سوم

‎‎چهارشنبه, ۱۱ فروردين ‎۱۴۰۰

گام به گام زبان انگلیسی سال نهم درس سوم

 Travel  (conversation) معنی صفحه 50 

 

* Listen to the conversation between two friends. 

 

Elham: I just love New Year holidays!

الهام: من هیچ چیز رو بیشتر از تعطیلات سال نو دوست دارم

 

Nasrin: Oh, yes, me too. It’s really great.

نسرین:  اوه، بله، منم همینطور. این خیلی عالی است

 

Elham: We normally visit our relatives in Norooz. It’s fun!

الهام:  به طور معمول ما در عید نوروز به دیدار خویشاوندان مان می رویم. خوش می گذرد

 

Nasrin: Do you get New Year gifts too?

نسرین: آیا شما هدیه عید نوروز هم می گیرید؟

 

Elham: Sure! We usually get money. I really like it.

الهام:  البته، ما معمولا پول می گیریم. من .اقعا آن را دوست دارم

 

Nasrin: Well…, We always go to my grandparents’ houses.

نسرین: خب، … ما همیشه به خانه مادربزرگهایمان می رویم

 

Elham: That’s nice! Does your grandmother cook the New Year meal?

الهام: خوبه! آیا مادربزرگ تو غذای سال نو را می پزد؟

 

Nasrin: Actually, she doesn’t. My mother makes it.

نسرین: درواقع نه. مادرم آن را درست می کند

 


 (practice 1) معنی صفحه 51 

 

* Listen to the examples. Then ask and answer with a friend. 

 

Do you buy new clothes for the New Year?
Yes, I do.

آیا تو لباس جدید برای سال نویت می خری؟
بله


 

Do you and your cousins set the Haft Seen table?
No, we don’t.

آیا تو و پسدعمو و دختردایی هایت سفره هقت سین را می چینید؟
نه


 

Do young children color the eggs?
Yes, they usually color them.

آیا بچه های کوچک تخم مرغ ها را رنگ می کنند؟
بله آنها معمولا رنگشان می کنند


 

Do Chinese people buy gold fish for the New Year?
No, they don’t buy goldfish.

آیا چینی ها ماهی قرمز برای سال نو می خرند؟
نه آنها ماهی قرمز نمی خرند


 (practice 2) معنی صفحه 51 

 

* Listen to the examples. Then ask and answer with a friend. 

 

Does he recite the Holy Quran at the turn of the year?
Yes, he does.

آیا او در لحظه تحویل سال قران می خواند؟
بله

 

Does your father give you New Year gifts?
No, he doesn’t.

آیا پدرت هدیه سال نو به تو می دهد؟
نه

 

Does she have many friends?
Yes, she has many friends.

آیا او دوستان بسیار زیادی دارد؟
بله او دوستان بسیار زیادی دارد

 

 

Does your mom make a special food for Norooz?
No, she doesn’t make a special food.

آیا مادرت غذای مخصوصی برای نوروز می پزد؟
نه او غذای مخصوصی نمی پزد


 (Language Melody) معنی متن صفحه 54 

 
* Listen to the conversation and pay attention to the rising
 
intonation of “Yes/No questions” (do/does).

 

Sam: Shayan, do you like spring?

سَم: شایان آیا تو بهار را دوست داری؟

 

Shayan: Yes, I like spring a lot.

شایان: بله من بهار را دوست دارم.

 

Sam: Do you like rainy weather?

سَم: آیا تو هوای بارانی را دوست داری؟

 

Shayan: Oh yes! But not on Nature Day.

شایان: اوه بله اما نه در روز طبیعت (سیزده بدر).

 

Sam: Why not?

سَم: چرا دوست نداری؟

 

Shayan: Because we always go out on 13th of Farvardin.

شایان: چون ما همیشه در سیزدهم فروردین بیرون می رویم.


Listen to the questions below and then practice *

 

 

1. Do you like rainy weather?

آیا تو هوای بارانی را دوست داری؟

 

2. Does it rain a lot in Tehran?

آیا در تهران زیاد باران می بارد؟

 

3. Does she cook lunch?

آیا او ناهار می پزد؟

 

4. Do you tell stories?

آیا تو قصه می گویی؟

 

5. Does he like spring?

آیا او بهار را دوست دارد؟

 

6. Does she eat nuts?

آیا او آجیل می خورد؟


 (Find it) معنی صفحه 57 

 

* Find and underline “simple present tense” in the passage below. Then find and underline “possessive adjectives”

 

Ahmed is from Turkey and he lives in Istanbul. Fitr Eid is an important religious holiday in his country.

He likes this day a lot. It’s on the first day of Shawwal. On Fitr Eid, Muslims don’t fast. They say their

Eid prayers before noon. In all Muslim countries people hold the same ceremony.

احمد اهل ترکیه است و او در استانبول زندگی می کند. عید فطر یک تعطیلات عید مذهبی مهمی در کشورش است. او این روز را بسیار دوست دارد. عید فطر در اولین روز ماه شوال است. در روز عید فطر مسلمانان روزه نمی گیرند. آنها قبل از ظهر نماز عید فطر می خوانند. در همه کشورهای اسلامی مردم همین مراسم را برگزار می کنند.


 (Tell Your Classmates) معنی صفحه 58 

 

* Tell your classmates five things about Festivals and Ceremonies. 

 

Example: I really like Fajr Film Festival. 

 

1- به زودی اضافه خواهد شد 

 

2- به زودی اضافه خواهد شد 

 

3- به زودی اضافه خواهد شد 

 

4- به زودی اضافه خواهد شد 

 

5- به زودی اضافه خواهد شد


 پاسخ صفحه 58 و 59 (Listening, Reading and Writing) 

 

* A) Listen to the conversation and answer the questions below. Listening, Reading and Writing

 

1. What do they eat? They eat watermelon and nuts .

 

2. What do they listen to? They listen to Poems of Hafez .

 

3. Do they stay home at Yalda Night? 

 

No they dont . They go to her grandparents house.


 

* B) Listen to the audio and answer the questions below. 

 

1. Does the New Year start in March? No, it starts in January or February .

 

2. Does it change every year? Yes, it changes every year .

 

3. What does everyone wear?

 

They wear red clothes

 

4. What do older people give to children?  

 

Older people give lucky money to childeren in red envelopes


 (Reading, Speaking, Listening and Writing) معنی صفحه 60 

 
Read the following questions on card (A).
 
Then ask your classmates and write their answers on card (B).
questions  answers 
Does your grandparent tell you stories? Yes he/she does
Do you wear special clothes on New Year holidays? No I dont
Do you visit your relatives? Yes I visit my relatives
Do you get gifts? Yes we usually get money
Does your father work on holidays? No he doesnt work on holidays .
نظرات (۰)
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
تجدید کد امنیتی
Arrow دانلود اپلیکیشن