گام به گام درس چهاردهم فارسی هشتم

‎‎چهارشنبه, ۲۹ بهمن ‎۱۳۹۹

گام به گام درس چهاردهم فارسی هشتم

 یاد حسین  خودارزیابی صفحه 100 

1- درمتن درس به نامه کدام حماسه سازان واقعه کربلاشده است؟

امام حسین {ع}

 

2- چراحضرت عباس{ع}یکی ازاسوه های جوانمردی درواقعه کربلاشمرده میشوند؟

چون ایشان باآن سن کم توانستن دربرابردشمن بایستندودراین راه شهیدشوند

 

3- .به نظره شماچگونه میتوان یاده شهدای واقعه کربلارازنده نگه داشت؟

بازنده نگه داشتنه یاده آن ها و ادامه راهی که آن ها برای آن شهید شدند


 

 گفت و گو صفحه 101 

1- نمونه دیگری از شعر عاشورایی بیابید و در کلاس بخوانید.

1- باز این چه شورش است که در خلق عالم است      

باز این چه نوحه و چه عزا و چه ماتم است؟

2- باز این چه رستخیز عظیم است؟ کز زمین           

بی نفخ ص ور، خاسته تا عرش اعظم است

3- این صبح تیره باز دمید از کجا؟ کزو                    

کار جهان و خلق جهان جمله درهم است

4- گویا، طلوع می کند از مغرب آفتاب                 

کآشوب در تمامی ذرات عالم است

5- گرخوانمش قیامت دنیا، بعید نیست                    

این رستخیز عام، که نامش محرم است

6- در بارگاه قدس که جای ملال نیست                

سرهای قدسیان همه بر زانوی غم است

7- جن و ملک بر آدمیان ن وحه میکنند              

گویا، عزای اشرف اولاد آدم است
خورشید آسمان و زمین، نور مشرقین           

پرورده کنار رسول خدا، حسین...

 

2- درباره نقش نوجوانان در احیای اهداف قیام عاشورا در گروه گفت و گو کنید. 

در این باره به حدیثی از امام صادق (ع) اشاره می کنیم که می فرمایند: «تمام روزها عاشوراست و تمام زمین ها کربلا» اگر تو حسین باشی و حسینی بیندیشی کربلا همه جا هست. ما می توانیم به همین حدیث عمل کنیم و حسینی زندگی نماییم. (از مظلوم دفاع کنیم، آزاده باشیم و...)


 

 فعالیت های نوشتاری صفحه 101 

1- واژه های متضاد را از متن درس بیابید و آنها را کنار یکدیگر بنویسید. 

- بر * بحر

- تر * خشک

- بزرگ * کوچک

- تشنه * سیراب

 

۲- در مصراع اول بیت چهارم درس، گروه های اسمی را بیابید و نوع وابسته های هر یک را مشخص کنید.

 

با لب (هسته) خشک (وابسته پسین (صفت بیانی)) دل (هسته) سوخته (وابسته پسین (صفت بیانی)) دیده (هسته) تر (وابسته پسین (صفت بیانی))

 

٣- از متن درس، یک جناس بیابید.

با لب خشک و دل سوخته و دیدنی تر        غرقه بحر بلا بود در آن بر تشنه

 

۴- از متن درس ، سه گروه اسمی بیابید که در آنها صفت اشاره به کار رفته باشد.

آن (وابسته پیشین) خسرو (هسته) بی لشکر (وابسته پسین)

آن (وابسته پیشین) روز (هسته)

آن (وابسته پیشین) بر (هسته)

نظرات (۰)
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
تجدید کد امنیتی
Arrow دانلود اپلیکیشن