گام به گام درس شانزدهم فارسی هشتم

‎‎چهارشنبه, ۲۹ بهمن ‎۱۳۹۹

گام به گام درس شانزدهم فارسی هشتم

 پرنده آزادی  خود ارزیابی صفحه 116 

1- دربند اول شعر پرندۀ آزادی تشبیه ها را بیابید؟

محمد در آغوش پدرش چونان پرنده ای بیمناک آشیان دارد.

 

2- منظور شاعر از کودکان سنگ چیست؟

کودکان سنگ به دست فلسطینی ها که برای دفاع از خود وکشورشانهیچ اسلحه ای به جزسنگ ندارند.

 

3- نوجوانان فلسطینی برای آزادی سرزمین خود، چه کارهایی می کنند؟

با تمام توانشان ایستادگی می کنندودرراهشان استوار هستند.


 

گفتگو کنید صفحه 116 

1- درباره «ادبیات پایداری»تحقیق کنید و نتیجه آن را در کلاس مطرح کنید.

 

2- با راهنمایی معلم خود، درباره نماد سرزمین فلسطین تحقیق کنید و حاصل آن را در کلاس اراه دهید.


 

فعالیت های نوشتاری صفحه 111 

 

1- پیشوند «ب» را به ابتدای فعل های زیر بیفزایید و شکل تغییر یافته آنها را بنویسید.

- آمد + ب  = بیامد

- افروخته است + ب = بیفروخته است

- افکنده بودند + ب = بیفکنده بودند

 

۲- در هر یک از جمله های زیر، گروه های اسمی را بیابید و هسته ، وابسته ها و نوع هر یک را مشخص کنید.

- هر سخن ارزشمند را پاس بدار       

- سخن: هسته

ارزشمند : وابسته پسین صفت بیانی

 

- هر روز، یک شعر زیبا بخوان.        

- شعر: هسته 

زیبا: وابسته پسین، صفت بیانی

 

- دانش آموزان، چند درخت کاشتند.        

- درخت: هسته 

چند: وابسته پیشین، صفت مبهم

 

۳- درک و دریافت خود را از این بخش شعر کودکان سنگ» بنویسید.

«وطنی زاده میشود در چشم ها و افقی دیگر، نمایان...».

دنیا تولد ملتی دیگر را می بیند و قدرت مظلومان آشکار می شود.

نظرات (۰)
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
تجدید کد امنیتی
Arrow دانلود اپلیکیشن