گام به گام جلسه اول درس پنجم قرآن هفتم

‎‎سه شنبه, ۲۸ بهمن ‎۱۳۹۹

گام به گام جلسه اول درس پنجم قرآن هفتم

 فعالیت اول 

جدول زیر را با استفاده ازکلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید.

 

ردیف کلمه معنا
1 سَماء آسمان
2 حَمد سپاس و ستایش 
3 سَمیع شنوا
4 مُقیم برپاکننده
5 صَالة نماز
6 ذُرّیَّة فرزند، نسل 
7 دُعاء دعا، درخواست 
8 یَوم روز
9 والِدَیَّ پدر و مادرم 
10 مُؤمِن مؤمن، با ایمان 

 فعالیت دوم 

این ترکیب ها و عبارت های قرآنی را معنا کنید.

 

1- اَلحَمدُلله :

سپاس و ستایش برای خداست.

 

2- سَمیعُ الدُّعاءِ :

شنونده ی دعا

 

3- مُقیمَ الصَّلوةِ :

برپا کننده ی نماز

 

4- لِوالِدَیَّ :

پدر و مادرم را

 

5- لِلمُؤمِنینَ :

مؤمنان را

 

6- مِن ذُرّیَّتی :

از نسل (فرزندان) من

 

7- فِی السَّماءِ :

در آسمان


 

 انس با قرآن در خانه 

ترجمه این عبارت های قرآنی از سوره ابراهیم را کامل کنید.

 

1- اَلحَمدُلله الَّذی وَهَبَ لی عَلَی الکِبَرِ اِسماعیلَ وَ اِسحاقَ :

سپاس و ستایش برای خدایی است که بخشید به من در کهن سالی اسماعیل و اسحاق را.

 

2- اِنَّ رَبّی لَسَمیعُ الدُّعاءِ :

قطعاً پروردگار من شنونده ی دعا است.

 

3- رَبِّ اجعَلنی مُقیمَ الصَّلوةِ وَ مِن ذُرّیَّتی :

پروردگارا قرار بده مرا برپاکننده ی نماز و نیز فرزندان مرا.

 

4- رَبَّنا وَ تَقَبَّل دُعاءٍ :

پروردگارا و بپذیر دعای من را.

 

5- رَبَّنا اغفِرلی وَ لِوالِدَیَّ وَ لِلمُؤمِنینَ یَومَ یَقُومُ الحِسابُ :

پروردگارا بیامرز مرا و پدر و مادرم را و مؤمنان را روزی که برپا می شود حساب (روز قیامت) .