معنی شعر ای وطن من فارسی هشتم

‎‎چهارشنبه, ۲۹ بهمن ‎۱۳۹۹

معنی شعر ای وطن من فارسی هشتم

 معنی شعر ای وطن من 

 

ای ایستاده در چمن آفتابی معلوم

وطن من!

ای تواناترین مظلوم

تو را دوست دارم!

ای سرزمین من، ای استوار در سرسبزی، ای آفتاب آشکار، ای مظلوم‌ترین سرزمین که تواناترین سرزمین هستی. تو را دوست دارم.

 

ای آفتاب شمایل دریا دل

که نام خیابان‌هایت را شهیدان برگزیده‌اند

ای وطن که صورتت مانند آفتاب و دلت همچون دریا است. ای وطن که نام شهیدان بر خیابان‌هایت است

 

ای فروتن نیرومند!

ایستاده‌ایم در کنار تو، سبز و سربلند

ای وطن متواضع و قدرتمند من! ما در کنار تو سبز و شاداب و با افتخار ایستاده‌ایم

 

و تو آن درخت گردوی کهنسالی

و بیش از آنکه من خوف تبر را نگرانم،

تو ایستاده‌ای

و تو مانند درخت گردوی کهنسال، باعظمت و ابهت، هستی. بیشتر از آنکه من از ترس تبر نگران باشم تو استوار ایستاده‌ای

 

و پسران تو

مردان نیایش و شمشیرند

پسران این سرزمین، خدا را عبادت می‌کنند و با ظلم مبارزه می‌کنند

 

و مادران صبوری داری

و پدرانی به غایت، جرئت‌مند.

و مادرانی بسیار شکیبا و پدرانی کاملا شجاع داری

 

دوست دارم تو را

آن‌گونه که عشق را

دریا را

آفتاب را …

تو را دوست دارم همانطور که عشق و دریا و آفتاب را دوست دارم

 

ای مجمع‌الجزایر گل‌ها، خوبی‌ها!

ای مجموعه همه زیبایی ها و خوبی‌ها

 

ای بهار استوار!

ای اقیانوس مواج عاطفه و خشونت ...،

ای سرزمین پرمحبت با دوستان و پرخشونت با دشمنان

 

ای شکیبای شکوهمند!

ای شکیبا و صبور و پرشکوه

 

کجای زمین از تو عاشق‌تر است؟ …

کدام سرزمین و کشور از تو عاشق‌تر و زیباتر است؟

 

من از تو برنمی‌گردم تا بمیرم

و مرگ در کنار تو زندگی است

تو را دوست می‌دارم ...

من به تو پشت نمی‌کنم و همیشه در کنارت هستم تا روزی که بمیرم و مردن در کنار تو همان زندگی است (شهیدان زنده‌اند). تو را دوست دارم

 

چقدر به اقیانوس می‌مانی!

چقدر مانند اقیانوس وسیع و باعظمت هستی

 

برای تو و به خاطر تو

ای پهلوان فروتن!

خدا چقدر مهربانی‌اش را وسعت داد

ای دلاور متواضع، خداوند چقد به خاطر تو و برای تو، مهربانی‌اش را گسترده است.