معنی شعر یاد حسین (ع) فارسی هشتم

معنی شعر یاد حسین (ع) فارسی هشتم

 یاد حسین  

 معنی شعر یاد حسین 

۱-شد چنان از تَف دل کام سخنور تشنه *** که ردیف سخنش آمده یک سر تشنه

از شدت گرمای دل چنان دهان شاعرتشنه گشت که تمام ردیف شعرش کلمه ی تشنه شد.

 

۲-خشک گردیدهم از دود دل و دیده دوات *** خامه با سوز رقم کرد به دفتر تشنه

از شدّت غم دل و اندوه فراوان، دوات خشک شد، قلم به جای جوهر با اشک و آه خود، تشنگی را بر دفترنوشت .

ادامه مطلب ...
گام به گام درس چهاردهم فارسی هشتم

گام به گام درس چهاردهم فارسی هشتم

 یاد حسین  خودارزیابی صفحه 100 

1- درمتن درس به نامه کدام حماسه سازان واقعه کربلاشده است؟

امام حسین {ع}

 

2- چراحضرت عباس{ع}یکی ازاسوه های جوانمردی درواقعه کربلاشمرده میشوند؟

چون ایشان باآن سن کم توانستن دربرابردشمن بایستندودراین راه شهیدشوند

ادامه مطلب ...
گام به گام درس شانزدهم فارسی هشتم

گام به گام درس شانزدهم فارسی هشتم

 پرنده آزادی  خود ارزیابی صفحه 116 

1- دربند اول شعر پرندۀ آزادی تشبیه ها را بیابید؟

محمد در آغوش پدرش چونان پرنده ای بیمناک آشیان دارد.

 

2- منظور شاعر از کودکان سنگ چیست؟

کودکان سنگ به دست فلسطینی ها که برای دفاع از خود وکشورشانهیچ اسلحه ای به جزسنگ ندارند.

ادامه مطلب ...
معنی شعر کودکان و سنگ فارسی هشتم

معنی شعر کودکان و سنگ فارسی هشتم

 پرنده آزادی  

 معنی شعر کودکان سنگ 

دنیا را خیره کردند

آنکه در دستانشان جز سنگ نبود

چونان مشعل‌ها درخشیدند

و چونان بشارت از راه رسیدند

ایستادگی کردند، خروشیدند و شهید شدند.

دنیا را شگفت زده کردند با اینکه در دست‌هایشان به جز سنگ چیز دیگری نبود. مثل چراغدان‌ها درخشیدند و مثل مژدگانی از راه رسیدند. استقامت کردند و فریاد زدند و شهید شدند.

ادامه مطلب ...
گام به گام درس هفدهم فارسی هشتم

گام به گام درس هفدهم فارسی هشتم

 راه خوشبختی  خود ارزیابی صفحه 21 

١-شکسپیر،روزگار را چه چیزی تشبیه کرده است؟ 

به دریایی که کشتی زندگانی ما بر روی آن به سوی ساحل مقصود میرود.

 

٢-این بیت حافظ باکدام قسمت درس،ارتباط دارد؟

نصیحت گوش کن جانا که از جان دوست تر دارند         

جوانان سعادتمند پند پیر دانا را

برعکس اگر عقل و متانت را شعار خود کنند و پیران سالخورده را که عمر دراز تر و تجربه بیشتر دارند در این راه پر خوف و خطر راهبر خود قرار دهند زندگی را به راحت و آسایش خواهند گذرانید و ایام پیری بتوانند برای دیگران کارهای مفیدی انجام دهند.

ادامه مطلب ...
معنی شعر نیایش فارسی هشتم

معنی شعر نیایش فارسی هشتم

 الهی  

الهی جانب من کن نگاهی *** مرا بنما به سوی خویش راهی

خدایا نگاهی به سوی من بینداز و به من توجه کن و مرا به سوی خودت راهنمایی کن

 

نگاهی کن که رو آرم به سویت *** رهی بنما که جا گیرم به کویت

خدایا، به من چنان نگاه کن که به سوی تو هدایت شوم و راهی را نشانم بده که بتوانم به درگاه تو برسم

ادامه مطلب ...
Arrow دانلود اپلیکیشن