گام به گام فارسی نهم درس ششم

‎‎جمعه, ۰۳ دی ‎۱۴۰۰

گام به گام فارسی نهم درس ششم

 آداب زندگی  

 خود ارزیابی صفحه 50 

 

1- هنگام سخن گفتن دیگران به چه نکاتی باید توجه کرد؟

1) زیاد حرف نزند

2) سخن دیگران را قطع نکند.

3) سوال دیگران را پاسخ ندهد و فقط سوالات مخصوص خودش را پاسخ دهد

4) اگر سخنی را کسی روایت میکند، نسبت به آن اظهار بی اطلائی کند و نگوید آن را میدانم تا سخنش تمام شود.

5) و...

 

2- بیت زیر با کدام بخش درس ارتباط معنایی دارد؟

 

بنی آدم اعضای یک پیکرند

که در آفرینش ز یک گوهرند

به غم مردمان شادی مکن تا مردمان نیز به غم تو شادی نکنند.

 

3- یک زندگی موفق دارای چه ویژگی هایی است؟

دارای برنامه ریزی، هدف، رفتار درست با اطرافیان، در نظر گرفتن انصاف در هر کاری، احترام به دیگران، داشتن خانواده خوشحال و موفق و...

 

4- هدف درس را در چند جمله بنویسید.

هدف درس آموزش آداب اجتماعی است. آدابی مانند سخن گفتن، گوش کردن، پاسخ دادن و...


 گفت و گو صفحه 52 

 

1- دربارۀ آداب معاشرت و اخلاق نیکو در زندگی اجتماعی بحث و گفت و گو کنید.

در زندگی اجتماعی رفتار و کردار انسان، فقط مربوط به خودش نیست بلکه به تمام جامعه مربوط است؛ یعنی رعایت هنجارها و آداب و رسوم مربوط به اجتماع تأثیر بسزایی در سرنوشت دیگر انسانها دارد. انسان ها باید روش زندگی خود را با دیگر اجزای جامعه تطبیق دهند. از آداب معاشرت میتوان به کم حرف زدن و به موقع سخن گفتن و از اخلاق نیکو به راست گویی، غیبت نکردن، شاد کردن دل دیگران، گناه نکردن، خوش اخلاق بودن، نیکی و صله رحم، تبسم کردن و... اشاره کرد. انسان باید تلاش کند خدایی فکر کند، خدایی سخن بگوید و خدایی عمل کند و رفتار و کردار و راز و نیازش همیشه با خداوند باشد.

 

2- دربارۀ ابیات زیر و ارتباط آن با درس گفت و گو کنید.

 

کم گوی و به جز مصلحت خویش مگوی

چیزی که نپرسند تو از پیش مگوی

دادند دو گوش و یک زبانت از آغاز

یعنی که دو بشنو و یکی بیش مگوی

 

شعر به آداب سخن گفتن و گوش کردن توصیه میکند انسان باید کم حرف باشد و به جا سخن بگوید و تا چیزی از او نپرسیده اند دخالت نکند و سعی کند بیشتر شنونده باشد تا گوینده زیرا انسان دو گوش دارد و یک دهان پس سهم گوش از دهان بیشتر است.


 

 نوشتن صفحه 52 

 

1- هم خانوادۀ واژه های زیر را از متن درس بیابید و بنویسید.

اتّهام، اقناع، طعنه، مقدّم، استماع، مقطوع، مطلب، مقتدر، مجتهد، اصیل

 

اتّهام : تهمت

 

طعنه طعن

 

استماع سمع

 

اقناع : قانع

 

مقدمّ : متقدم

 

مقطوع : قطع

 

مطلب : طالب

 

مقتدر : قادر

 

مجتهد : جهد

 

اصیل : اصل

 

2- فعل های مضارع را مشخص کنید و نوع آنها را بنویسید.

اینک دارم برای شما مینویسم، شاید بخوانید و به کار بندید؛ هرگاه ذهن تان را از کژاندیشی بپیرایید، دلتان را از احساس « ناروا بشویید و از بی رسمی ها بپرهیزید، خداوند با شما همراه میشود؛ پست و بلند آوای درونتان را میشنود و رفتار شما را » به سامان می آورد

فعل دارم  مینویسم  بخوانید  ببندید  بپرایید 
نوع فعل مضارع اخباری مضارع التزامی مضارع التزامی مضارع التزامی مضارع التزامی
فعل بشویید بپرهیزید می شود می شنود می آورد
نوع فعل مضارع التزامی مضارع التزامی مضارع اخباری مضارع اخباری مضارع اخباری

 

3- عبارت زیر را در یک بند توضیح دهید.

 

«گوهرِ تن، از گوهرِ اصل، بهتر بوَد»  

داشتن اصل و نسب، پدر و مادر باسواد، خاندان اصیل و... خوب است اما اگر انسان از گوهر وجودی خود و از گوهر تنش استفاده کند و با تلاش و گوهر اکتسابی خود به جایی برسد و گوهر تن داشته باشد بهتر است زیرا همیشگی است.

نظرات (۰)
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
تجدید کد امنیتی
Arrow دانلود اپلیکیشن