فصل پنجم علوم هشتم

‎‎چهارشنبه, ۰۵ آذر ‎۱۳۹۹

فصل پنجم علوم هشتم

 حس و حرکت 1- چند مورد از محرک هایی که روی بدن ما تاثیر می گذارند را نام ببرید ؟

 نور ،صوت ، مواد شیمیایی ، گرما و فشار

 

2- آیا همه ی محرک ها در هر جایی از بدن حس می شوند ؟

 خیر هر محرکی در هر جایی از بدن احساس نمی‌شود مثلاً نور با چشم احساس می‌شود و با جاهای دیگر بدن احساس نمی‌شود و صوت با گوش و گرما و سرما با پوست احساس می‌شود

 

 

3- اندام حسی چیست ؟

به اندام هایی که اثر محرک خاصی را دریافت و به پیام عصبی تبدیل می‌کنند اندام های حسی می گویند 

 

4- وظیفه اندام های حسی چیست ؟

 دریافت ، تحریک محرک و تبدیل آن به پیام عصبی

 

5- مهم ترین اندام های حسی بدن را نام ببرید ؟

 چشم ، گوش ، زبان ، پوست ، بینی

 

6- چگونه اجسام را می بینیم 

1) ابتدا نور به جسم برخورد کرده و تصویر جسم سمت چشم ما منعکس می شود 

2) سپس نور بر سلول های گیرنده نور چشم اثر کرده و پیام عصبی ایجاد می‌شود 

3) و این پیام از طریق عصب بینایی به مغز برده می شود  

4) و مغز با اطلاعات دریافتی تصویری از جسم را می سازد و آن را می‌بینیم

 

7- مهمترین فاکتوری که برای دیدن اشیا و اجسام در محیط لازم می‌باشد نور است 

 

8- چند نوع سلول گیرنده نور داریم و در کدام قسمت چشم قرار دارند ؟

در لایه داخلی چشم (شبکیه ) دونوع سلول گیرنده نوری ( مخروطی و استوانه ای ) وجود دارد

 

9- وظیفه سلول های گیرنده نوری چیست ؟

 این سلول‌ها اثر نور را به پیام عصبی تبدیل کرده و از طریق عصب بینایی مرکزی حس بینایی در قشر مخ می فرستد 

 

10- مرکز حس بینایی درکجا قراردارند ؟

 مرکز حس بینایی در قسمت پس سری قشر مخ قرار دارد

 

11- گیرنده های مخروطی را توضیح دهید . 

 گیرنده های مخروطی سه نوع اند که هر کدام به یکی از رنگ های اصلی (قرمز ، آبی و سبز ) حساسیت دارند با تحریک یک یا چند مورد از این سلول رنگ های مختلف اجسام را می‌بینیم  

 

12- کار گیرنده استوانه ای چیست ؟

دید سیاه و سفید دارند

 

13- چگونه صدای مختلف را میشنویم ؟

 صدا یا صوت به صورت امواج در اطراف ما پراکنده اند ؛ وقتی صدا به گوش ما برسد به پیام عصبی تبدیل شده و به مرکز شنوایی در قشر مخ ارسال می شود تا ضمن درک آن در صورت نیاز پاسخ مناسب داده شود

 

14- مرکز شنوایی در کجا قرار دارد ؟ 

مرکز شنوایی در قسمت گیج گاهی قشر مخ قرار دارد

 

15- گوش ما از چند بخش تشکیل شده و مهمترین بخش آن چیست ؟

1) گوش خارجی

2) گوش میانی

3)گوش داخلی

که مهمترین آن گوش داخلی است

 

16- وظیفه گوش داخلی چیست ؟

در گوش داخلی سلول های گیرنده وجود دارد و پیام های صوتی را به پیام عصبی تبدیل می کند 

 

17- کار گیرنده ‌های صوتی را توضیح دهید ؟

گیرنده‌های صوتی سلولهای مژه داری اند که در بخش حلزونی گوش داخلی قرار دارد و با انرژی صوت مژه های آنها تحریک می‌شود و پیام عصبی تولید می کند 

 

18- بخش حلزونی در کدام قسمت گوش قرار دارد 

گوش داخلی

 

19- خطر عفونت گوش میانی از بقیه قسمتهای گوش بیشتر است . چرا ؟  

چون به حلق راه دارد و عفونت حاصل می تواند منتقل شود

 

20- از وجود بو در محیط چگونه آگاه می شویم ؟

وقتی مولکولهای مواد بودار که به حالت بخار در اطراف مواد وجود دارد وارد بینی ما می شوند روی گیرنده های بویایی قرار می گیرند و در آنجا پیام عصبی ایجاد و به قشر مخ فرستاده می‌شود . به این ترتیب بوی مواد را تشخیص می دهیم  

 

21- مرکز حس بویایی و مرکز حس بینایی در کجا قرار دارد ؟

مرکز حس بویایی :

در جلوی نیمکره‌های مخ است

مرکز حس بینایی :

در قسمت پس سری قشر مخ قرار دارد

 

22- گیرنده های بویایی در کجا قرار دارد ؟

 در بافت پوششی بینی

 

23- چه چیزی باعث می شود تنوع بوها را احساس کنیم ؟

( چطور می توانیم بوهای مختلف را از هم تشخیص دهیم ) ؟

تنوع گیرنده هایی که در بافت پوششی بینی قرار دارد زیاد است و باعث می‌شود بوهای مختلف را احساس و از هم تشخیص دهیم

 

24- اندام اصلی حس چشایی چه نام دارد 

زبان

 

25- زبان و دیواره داخلی دهان چگونه مزه غذاها را تشخیص میدهند ؟

مواد غذایی پس از حل شدن در بزاق روی گیرنده های چشایی ( زبان و دیواره دهان) قرار گرفته و پیام عصبی ایجاد می‌کنند و این پیام به قشر مخ ارسال و مزه تشخیص داده میشود

 

26- گیرنده های چشایی درکجا قراردارند ؟

زبان و دیواره دهان

 

27- آیا می توان مزه همه غذاها را تشخیص داد ؟

مزه غذاهای خیلی داغ و خیلی سرد احساس نمی‌شود

 

28- بزاق چه کمکی به حس چشایی می کند ؟

 بزاق به حل شدن مواد غذایی کمک می کند تا روی گیرنده ها قرار گیرند 

 

29- چرا مزه خودکار روی زبان احساس نمی شود ؟

 چون در بزاق حل نشده

 

30- چهار مزه اصلی را نام ببرید و جایگاه آنها را روی زبان مشخص کنید ؟

 شیرینی ، ترشی ، شوری و تلخی 

- تلخی در پشت 

 -ترشی در کناره ها

- شوری در جلو

 - شیرینی در نوک زبان قرار دارد

 

31- گیرنده های پوست را نام ببرید ؟

 گیرنده های پوست شامل گرما ، سرما ، لمس ، فشار و درد هستند که با کمک آنها تغییرات محیط را احساس می کنیم

 

32- حس لامسه چگونه کار میکند ؟

در پوست سلول های گیرنده متفاوتی وجود دارند که اثر محرک های مختلف را تبدیل به پیام عصبی می کنند و به قشر مخ می فرستند

 

33- مغز با توجه به چه چیزی پاسخ های حرکتی را به ماهیچه ها می فرستد ؟

 مغز با توجه به پیام هایی که از گیرنده های پوست دریافت می کند پاسخ های حرکتی را برای ماهیچه ها می فرستد

 

34- دستگاه حرکتی بدن از چه چیزی تشکیل شده است ؟

 ماهیچه ها و اسکلت مجموعاً دستگاه حرکتی بدن را می سازند

 

35- دستگاه اسکلتی چیست ؟

 به مجموعه استخوان ها غضروف ها و اتصالات آنها در بدن ما دستگاه اسکلت گفته می شود

 

36- بیشتر استخوان ابتدا از چه چیزی ساخته می‌شود ؟

غضروف

 

37- چگونگی تشکیل شدن استخوان را بنویسید ؟

 بیشتر استخوان های ما ابتدا از غضروف ساخته شده اند در حین رشد با جذب کلسیم و فسفر به استخوان تبدیل می شوند 

 

38- استخوان و غضروف از چه نوع بافتی هستند ؟

 بافت پیوندی

 

39- وظایف استخوان‌ها را بنویسید ؟

- از اندام های مهم مثل قلب ، مغز و شش‌ها محافظت می کند 

- به بدن ما شکل و فرم می‌دهند

- در حرکت بدن به ماهیچه ها کمک می کنند

- همچنین ذخیره مواد معدنی و تولید سلولهای خونی را انجام می‌دهند 

 

40-  استخوان را تعریف کنید ؟

استخوان استحکام و مقاومت زیادی دارد و در ماده زمینه آن کلسیم و فسفر فراوان است

 

41- در ماده زمینه‌ای استخوان چه ماده ای وجود دارد و نقش آن را بیان کنید ؟

 کلسیم و فسفر فراوان است به استخوان استحکام و مقاومت زیادی می دهد 

 

42- در ساختار استخوان بافت استخوانی به دو صورت متراکم و حفره دار دیده می شود

 

43- اهمیت و ویژگی های غضروف را بنویسید ؟

غضروف نرم و قابل انعطاف است و مانع استحکام استخوان ها در مفاصل می شود

 

44- حضور غضروف ها در مفاصل چه فایده‌ای دارد ؟

 مانع اصطکاک استخوانها در مفاصل می‌شود 

 

45- انواع مفاصل را نام ببرید و برای هر کدام مثال بزنید ؟

 مفاصل متحرک : بازو و کتف  

نیمه متحرک : مفصل بین دنده‌ای  

مفاصل ثابت : جمجمه

 

46- غضروف در کدام قسمت بدن ما قرار دارد ؟

 در نوک بینی لاله‌گوش و محل اتصال استخوان ها وجود دارد

 

47- مفصل چیست ؟

 به محلی که دو یا چند استخوان به یکدیگر متصل هستند  (بند ) مفصل می گویند

 

48- چند نوع مفصل متحرک وجود دارد ؟

سه نوع

1) مفصل هایی که در جهت های مختلفی می چرخند مانند : مفصل بین بازو و شانه 

2) مفصل هایی که فقط در یک جهت خاص حرکت می‌کنند مانند : آرنج  

3) مفصل هایی که حرکت محدودی دارند مانند : مفصل بین دنده ها و ستون مهره ها

 

49- رباط چیست ؟

 بافت پیوندی محکم و استخوان ها را در محل مفصل های متحرک به هم وصل میکند رباط نام دارد 

 

50- آیا اسکلت به تنهایی قادر به حرکت است ؟

خیر به همکاری ماهیچه‌ها نیاز است

 

51- وظیفه ماهیچه چیست ؟

 اسکلت به تنهایی قادر به حرکت نیست . اتصال و همکاری بین ماهیچه‌ها و استخوان‌های یک اندام باعث حرکت می شوند . ماهیچه ها و استخوان ها را تکیه گاه خود قرار می‌دهند و با انقباض و انبساط باعث حرکت آنها می شوند

 

52- انواع ماهیچه را نام ببرید ؟

1) ماهیچه قلبی

2) ماهیچه صاف

3) ماهیچه اسکلتی

 

53- ماهیچه قلبی را توضیح دهید ؟

 انقباض آنها غیر ارادی و قوی و منظم است و رنگ آنها قرمز و سلول‌های آنها رشته ای می باشد 

 

54- ماهیچه صاف را توضیح دهید ؟

 این نوع ماهیچه اجتماعی از سلولهای دوکی شکل و به رنگ سفید می باشند و غیر ارادی می باشد مانند ماهیچه های روده  ، معده  ، نای  ، مری ، باز و بسته شدن مردمک چشم

 

55- ماهیچه های اسکلتی یا مخطط را توضیح دهید ؟

 حرکت اسکلت بدن توسط این ماهیچه ها صورت می گیرد انقباض این ماهیچه سریع پرقدرت و تحت کنترل اراده است مانند ماهیچه های دست و پا  

 

56- سلول های ماهیچه ای را توضیح دهید ؟

 سلول های ماهیچه ای دراز و نازک اند و در طول در کنار هم قرار گرفته اند . درون آنها رشته های پروتئینی وجود دارد که می‌تواند منقبض و کوتاه تر شوند

 

57- ماهیچه چیست ؟

 بافت پیوندی ، سلول های ماهیچه را به هم متصل می کند و رشته‌های ماهیچه ای بزرگ و بزرگتر را می‌سازد که مجموع آنها ماهیچه را تشکیل می دهد

 

58- زردپی یا تاندون چیست ؟

 بافت پیوندی بین رشته ها و روی ماهیچه تا دو سر آن ادامه می‌یابد و طناب سفید رنگی به نام زردپی یا تاندون را می سازد که معمولا به استخوان متصل می شود

 

59- فرق رباط با زردپی چیست ؟

 ربات دو استخوان و مفصل متحرک را به هم متصل می کند (دو سر رباط به استخوان متصل می شود ولی زردپی یا تاندون بافتی است که عضله را به استخوان متصل می کند (پس یک سر تاندون به عضله و سر دیگر آن به استخوان متصل شده است)

 

60- بزرگترین زردپی بدن که پشت ساق پا تا کف پا امتداد دارد آشیل نام دارد

 

61- چگونگی حرکت استخوان‌ها توسط ماهیچه‌ها را بیان کنید ؟

 وقتی ماهیچه منقبض کوتاه میشود و استخوان را به یک سمت حرکت می‌دهد 

 

62- چرا ماهیچه های اسکلتی عمل متقابل دارند و جفت جفت کار می کند ؟

 چون وقتی ماهیچه منقبض کوتاه می‌شود ، استخوانی را به یک سمت حرکت می‌دهد . در حالت استراحت این ماهیچه نمی تواند استخوان را به جای قبلی خود برگرداند . این عمل باید توسط یک یا چند ماهیچه که در سمت دیگر استخوان قرار دارد انجام شود . به همین دلیل بیشتر ماهیچه های اسکلتی عمل متقابل دارند و جفت ، جفت کار می‌کنند

 

63- منظور از این که ماهیچه های اسکلتی حرکت متقابل دارند چیست ؟

یعنی ماهیچه هایی که دو طرف یک استخوان قرار دارد عکس عمل هم عمل می‌کند و موجب حرکت می‌شود

 

64- وقتی ماهیچه منقبض می شود چه تغییری میکند ؟

وقتی ماجرا نقض می‌شود کوتاه می‌شود

نظرات (۱)
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
تجدید کد امنیتی
  • الهه
  • در تاریخ: ‎‎دوشنبه, ۱۱ بهمن ‎۱۴۰۰
عالییی بوددد/(≧ x ≦)\
Arrow دانلود اپلیکیشن