فصل پنجم علوم هشتم

فصل پنجم علوم هشتم

 حس و حرکت 1- چند مورد از محرک هایی که روی بدن ما تاثیر می گذارند را نام ببرید ؟

 نور ،صوت ، مواد شیمیایی ، گرما و فشار

 

2- آیا همه ی محرک ها در هر جایی از بدن حس می شوند ؟

 خیر هر محرکی در هر جایی از بدن احساس نمی‌شود مثلاً نور با چشم احساس می‌شود و با جاهای دیگر بدن احساس نمی‌شود و صوت با گوش و گرما و سرما با پوست احساس می‌شود

ادامه مطلب ...
فصل ششم علوم هشتم

فصل ششم علوم هشتم

 تنظیم هورمونی 1- دو دستگاه نام ببرید که فعالیت‌های بدن را هماهنگ می کنند ؟

دستگاه عصبی  _ دستگاه هورمونی

 

2- دستگاه هورمونی چیست ؟

 گروهی از غدد یا سلول هایی هستند که هورمون ها را تولید می کنند 

ادامه مطلب ...
فصل هفتم علوم هشتم

فصل هفتم علوم هشتم

 الفبای زیست فناوری 1- صفات ارثی چه صفاتی هستند ؟

 صفاتی که از نسلی به نسل دیگر منتقل می شوند ( به ارث می رسند ) . مثل : چال روی گونه  ، توانایی لوله کردن زبان

 

2- چهار صفت انسان که توسط ژن ها کنترل میشوند را نام ببرید ؟

رنگ‌چشم ،  پیوسته یا آزاد بودن نرمه گوش ، اثر انگشت ، قد  

ادامه مطلب ...
فصل هشتم علوم هشتم

فصل هشتم علوم هشتم

 تولید مثل در جانداران 1) چند ویژگی موجودات زنده را بنویسید

1) تغذیه

2) تنفس

3) دفع

4) تولید مثل

 

2) نقش خوردن غذا (تغذیه) در بدن را بنویسید ؟

فراهم کردن ماده و انرژی

ادامه مطلب ...
فصل نهم علوم هشتم

فصل نهم علوم هشتم

 الکتریسیته 1- چگونه می توان بادکنک را دارای بار الکتریکی نمود ؟

اگر بادکنک را با پارچه پشمی و یا موهای خشک و تمیز سر مالش دهیم بادکنک و پارچه دارای بار الکتریکی می شوند

 

2- چرا بادکنکی که باردار شده است می تواند به دیوار بچسبد ؟

بادکنک که از جنس پلاستیک است به پارچه پشمی مالش داده شده ، در نتیجه باردار شده در اثر القای الکتریکی بادکنک به دیوار می چسبد

ادامه مطلب ...
فصل دهم علوم هشتم

فصل دهم علوم هشتم

 مغناطیس 1- چند وسیله مثال بزنید که بر اساس ویژگی های مغناطیسی با آهن ربا ساخته شده اند ؟

درب یخچال ، اسباب بازی های الکتریکی ، موتور الکتریکی ، بلندگوها ، دینام دوچرخه ، ماشین لباسشویی

 

2- قطب آهنربا چیست ؟

به ناحیه هایی از آهن ربا که براده های بیشتری را جذب می‌کند و خاصیت آهنربایی در آن نواحی بیشتر است قطب آهن ربا می گویند

ادامه مطلب ...
فصل دوازدهم علوم هشتم

فصل دوازدهم علوم هشتم

 سنگ ها 1- سنگ ها از چه نظر با هم تفاوت دارند ؟

مقومت ، رنگ ، چگالی و ترکیب مواد

 

2- به طور کلی سنگ ها و کانی ها به چه منظوری استخراج می شوند ؟

الف) تامین انرژی (مانند نفت ، گاز)

ب) تامین مواد اولیه صنایع مانند:(صنایع دارویی ، صنایع ساختمانی)

ج) جواهرسازی مثل فیروزه ، الماس ، یاقوت ، زمرد

ادامه مطلب ...
فصل سیزدهم علوم هشتم

فصل سیزدهم علوم هشتم

 هوازدگی 

 

1- مقدار فرسایش در کوه پیر را با کوه جوان مقایسه کنید ؟

 میزان فرسایش در کوه پیر بیشتر است و در اثر آب و باد تغییرات زیادی کرده است 

 

2- هوازدگی چیست 

به تغییراتی که در سنگها ایجاد می‌شود و باعث تغییر فیزیکی یا شیمیایی و یا هر دو آنها می‌شود هوازدگی می‌گویند . هوازدگی سنگ ها باعث خرد شدن آنها می شود

ادامه مطلب ...
Arrow دانلود اپلیکیشن