فصل هشتم علوم هشتم

‎‎چهارشنبه, ۰۵ آذر ‎۱۳۹۹

فصل هشتم علوم هشتم

 تولید مثل در جانداران 1) چند ویژگی موجودات زنده را بنویسید

1) تغذیه

2) تنفس

3) دفع

4) تولید مثل

 

2) نقش خوردن غذا (تغذیه) در بدن را بنویسید ؟

فراهم کردن ماده و انرژی

 

3) نقش رشد در بدن را بنویسید ؟

بزرگ شدن تعداد ابعاد سلول 

 

4) نقش حرکت در بدن را بنویسید ؟

تهیه غذا و مکان زندگی

 

5) نقش تولید مثل چیست ؟

 ازدیاد نسل و تنوع موجودات 

 

6- مخمر نوعی قارچ تک سلولی است .

 

7- انواع تولید مثل رانام‌ببرید ؟

1) تولید مثل جنسی

2) تولید مثل غیر جنسی

 

8- تولید مثل جنسی چیست . مثال بزنید ؟

تولید مثل که در آن دو جنس نر و ماده شرکت دارند ، تولید مثل جنسی نامیده میشود مانند کبوتر 

 

9- تولید مثل غیر جنسی در چه موجوداتی وجود دارد ؟

در جانداران تک سلولی رایج است ولی در پرسلولی ها هم وجود دارد

 

10- نوع رایج و معمول تولید مثل در جانداران تک سلولی چیست ؟

غیر جنسی 

 

11- انواع تولید مثل غیر جنسی چیست ؟

1) دو نیم شدن 

2) جوانه زدن

3) قطع شدن 

4) هاگ زایی

 

12- منظور از دو نیم شدن چیست ؟

 سلول جاندار از وسط به دو نیم تقسیم می شود . در این حالت هر نیمه یک سلول کامل است که بعد از رشد می تواند به همین روش تقسیم و تکثیر شود

 

13- شرایط لازم برای رشد باکتری ها را بنویسید 

1) مواد مغذی کافی 

2) درمای محیط مناسب

3) رطوبت

 

14- مخمر نانوایی از چه روشی تولید مثل می کنند ؟

جوانه زدن

 

15- جوانه های ایجاد شده در مخمر چیست ؟

 هر جوانه یک سلول مخمر است

 

16- جوانه زدن را با ذکر مثال توضیح دهید ؟

 قسمتی از سطح سلول برآمده می شود و به تدریج بزرگ شده و تبدیل به یک جاندار می‌شود که ممکن است به سلول مادر متصل بماند یا از آن جدا شود مانند مخمر 

 

17- تولید مثل باکتری و مخمر از نوع تولیدمثل غیر جنسی است .

 

18- قطعه قطعه شدن را با ذکر مثال توضیح دهید ؟

 قسمتی از بدن جدا میشود و جاندار جدید را به وجود می‌آورد مانند خزه  و سیب زمینی

 

19- هاگ زایی را با ذکر مثال توضیح دهید ؟

هاگ ، سلول کوچک و مقاوم است که همراه با هوا و آب پخش می‌شود . در صورتی که در جای مناسب قرار گیرد رشد می‌کند و جانداری مانند والد خود را به وجود می‌آورد ؛ مانند کپک نان و کپک روی میوه ها  

 

20- هاگ در کجا تشکیل می‌شود

در هاگدان

 

21- هاگ چیست ؟

 سلول کوچک سبک و مقاومی است که همراه با هوا و آب پخش می‌شود و در شرایط مناسب با رشد خود جاندار جدیدی را ایجاد می‌کند

 

22- تولید مثل غیر جنسی در گیاهان چگونه انجام میشود 

 با جوانه ها ، ساقه ها 

 

23- یک نمونه از بخش های ویژه‌ای که برای تولید مثل رویشی در گیاهان استفاده می‌شود را نام ببرید ؟

جوانه‌های روی لبه برگها

 

24- آیا گیاهانی وجود دارند که به بخش های ویژه ای برای تولید مثل غیر جنسی داشته باشند ؟ توضیح دهید ؟

 بله ؛ مانند گیاهانی که روی لبه برگ های آن ها جوانه های مخصوص رشد وجود دارد. (اشک عروس، کالا کوته)

 

 25- چرا در جاندارانی که تولید مثل جنسی دارند با افزایش سن تفاوت‌ها (در نر و ماده) آشکار می شود ؟

زیرا با افزایش سن صفات ثانویه بروز می کند 

 

26- اندام های تولید مثل در جانوران چه وظیفه ای دارند ؟

در این اندام ها سلول های جنسی یا گامت تولید می‌شوند

 

27- سلول تخم چگونه به وجود می آید

ازترکیب شدن گامت نر با گامت ماده سلول تخم به وجود می آید

 

28- لقاح چیست

به ترکیب شدن گامت نر با ماده لقاح می گویند

 

29- چگونه از یک سلول تخم جانداری جدید تشکیل میشود ؟

سلول تخم بارها تقسیم میشود و در نهایت از رشد و نمو سلول های حاصل از آن جاندار کاملی تشکیل میشود

 

30- تعداد کروموزوم های گامت ها چقدر است ؟

نصف تعداد کروموزوم های سلولی است که از آن به وجود آمده است.

 

31- لقاح خارجی چیست ؟

لقاحی است که در آن گامت های ماده و اسپرم در خارج از بدن جانور ماده ترکیب میشوند

 

32- لقاح داخلی چیست ؟

در لقاح داخلی گامت های ماده و اسپرم در درون بدن جانور ماده ترکیب میشوند

 

33- کدام نوع از جانوران لقاح خارجی دارند ؟

ماهی ها

دوزیستان (جانورانی که در آب زندگی می کنند)

 

34- کدام نوع از جانوران لقاح داخلی دارند ؟

جانورانی که در خشکی زندگی می کنند مانند :

 خزندگان

پرندگان

پستانداران

 

35- رحم چیست ؟

بخشی از بدن مادر در پستانداران است که به رشد و نمو جنین اختصاص دارد

 

36- کار بند ناف چیست ؟

بندناف با رگ های خونی که دارد بین جنین و دستگاه گردش خون مادر ارتباط ایجاد میکند یعنی مواد مغذی و اکسیژن را از مادر به جنین میرساند و مواد دفعی جنین را نیز به بدن مادر میبرد

 

37- در انسان تولید اسپرم ها از چه زمانی شروع می شود و تا چه زمانی ادامه دارد ؟

بعد بلوغ تولید می شوند و این عمل معمولا تا کهنسالی ادامه دارد

 

38-  تولید گامت های ماده در انسان به چه صورت است ؟

 بعد از بلوغ معمولاً در هر ماه یک گامت از تخمدان جدا میشود و معمولاً در ۵۰ سالگی متوقف می‌شود

 

39- چه چیز برای سلامت غده های جنسی ضروری است ؟

 تغذیه مناسب و رعایت بهداشت

 

40- اندامهای تولید مثلی در گیاهان گلدار چه میباشد ؟

 گل

 

41-بخشهای ماده و نر گل چه نام دارد ؟

مادگی نام بخش ماده 

پرچم نام بخش نر

 

42- بخش ماده گل کدام است و شامل چه قسمتهایی است

 مادگی و شامل کلاله ، خامه ، تخمدان

 

43- بخش نر گل کدام است و شامل چه قسمتهایی است 

 پرچم و شامل بساک و میله

 

44- گامت جنسی در کدام قسمت از گیاهان تشکیل می شوند ؟

- گامت های ماده در تخمک ها 

- گامت های نر در دانه‌های گرده

 

45-  گرده افشانی چیست ؟

قرار گرفتن دانه‌های گرده روی مادگی و ترکیب گامت های نر و ماده و تشکیل سلول تخم

 

46-  چگونگی انجام لقاح در گیاهان از زمانی که دانه گرده بر روی کلاله می نشیند را توضیح دهید

در این هنگام لوله ای از دانه گرده تشکیل و گامت نر را به سمت گامت ماده می‌برد و سلول تخم از لقاح گامت های نر و ماده تشکیل می شوند

 

47- کار لوله گرده چیست ؟

با رشد خود گامت نر را به ماده می رساند

 

48- سلول تخم در گیاهان گلدار چگونه تشکیل می شود ؟

سلول تخم بعد از ترکیب گامت های نر و ماده تشکیل میشود

 

49- میوه چگونه به وجود می آید ؟

از رشد تخمدان ایجاد می شود

 

50- دانه چگونه به وجود می آید ؟

تخمک ها رشد می کند و به دانه تبدیل می شوند

نظرات (۰)
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
تجدید کد امنیتی
Arrow دانلود اپلیکیشن