فصل سیزدهم علوم نهم

‎‎پنجشنبه, ۰۶ آذر ‎۱۳۹۹

فصل سیزدهم علوم نهم

 جانوران بی مهره 1- دانشمندان سلسله جانوران را در دو گروه اصلی مهره داران و بی مهره ها رده بندی میکنند که بیشتر جانوران در گروه بی مهره ها قرار می گیرند

 

2- سه خصوصیت جانوران را بنویسید ؟

1) سلول یوکاریوتی دارند

2) مصرف کنند

3) پرسلولی

 

3-  بیشتر بی مهره ها اسکلت خارجی دارند 

 

4- بی مهره ها را تعریف کنید ؟

جانورانی که ستون مهره ندارند

 

5- جانوران بی مهره به چند گروه تقسیم می‌شوند ؟

۶ گروه :

1) اسفنج ها

2) کیسه تنان

3) کرم ها

4) نرم تنان

5) بندپایان

6) خارپوستان

 

 6- ساختمان بدن اسفنج ها را به اختصار توضیح دهید ؟

ساده ترین ساختمان بدنی را دارند که آب از سوراخ های کوچک وارد آن شده و از سوراخ های بزرگ بدن اسفنج خارج می‌شوند و سلول‌های رشته داری دارند که حرکت آنها به حرکت آب در بدن و گوارش مواد غذایی کمک می کند

 

7- اسفنج ها ساده‌ترین نوع جانوران هستند

 

8- ساده ترین جانوران حتماً در دریا زندگی میکنند و دستگاه اختصاصی برای تنفس ندارند

 

9- سلول های رشته دار در اسفنج ها چه فوایدی دارند ؟

1) حرکت آب در بدن اسفنج

2) گرفتن ذرات غذایی از آب و گوارش آنها

 

10- چه عاملی به تنفس و دفع مواد زائد در اسفنج ها کمک می کند ؟

جریان آب

 

11- عروس‌ دریایی نمونه از کیسه تنان متحرک است

 

12- بزرگترین گروه کیسه تنان مرجان ها هستند که ترکیبات آهکی دارند

 

13- آبسنگ را تعریف کنید ؟

تجمع ترکیبات آهکی بدن مرجان‌ها تولید آبسنگ می کند

 

 14- کرم ها به چند دسته تقسیم می شوند و برای هر مورد مثالی بزنید ؟

سه دسته :

- پهن : کرم کدوی گاوی

- لوله ای : آسکاریش

- حلقوی : زالو

 

15- نام کیسه تنی که جابجا نمی شود و وسیله حرکتی ندارد چیست ؟

مرجان

 

16- بزرگترین گروه کیسه تنان چه نام دارد و در بدن خود چه ترکیبی دارند ؟

مرجان ، آهک

 

17- نام دو جزیره که از مرجان ساخته شده باشد ؟

کیش ، خارک

 

18- تخم کرم های لوله ای انگل بیشتر از طریق آب و سبزیجات آلوده وارد بدن می‌شود

 

19- معمولاً راه تشخیص کرم های انگلی در بدن انجام آزمایش مدفوع است

 

20- کدام مورد از علائم کرم‌ آسکاریس است ؟

خارش انتهای دستگاه گوارش از علائم کرمک است

 

21- تنفس پوستی را تعریف کنید ؟

کرمهای حلقوی با حل شدن گازهای هوا در رطوبت پوست و جذب اکسیژن از طریق پوست تنفس می کنند ؛ به این گونه تنفس ، تنفس پوستی می گویند

 

22- به چه دلیل کرم های حلقوی باید پوستی مرطوب داشته باشند ؟

زیرا تنفس پوستی دارند

 

23- کامل ترین نوع کرم ها کدامند ؟ یک نمونه از آنها که زندگی آزاد دارند نام‌ببرید ؟

حلقوی ، کرم خاکی

 

24- در مورد نقش و اهمیت کرم خاکی برای کشاورزی بنویسید ؟

با تغذیه خود باعث تولید مواد مفید برای گیاهان و کاهش مصرف کودها و با ایجاد سوراخ در خاک به تنفس گیاه کمک می کند

 

25- ویژگی نرم تنان را بنویسید ؟

1) بدن نرم و بدون حلقه دارند 

2) بیشتر آنها صدف دارند

3) بیشتر آنها در آب (دریا یا آب شیرین) و بعضی در خشکی زندگی می کنند

 

26- سه مورد از کاربرد های نرم تنان در زندگی انسان ها را بنویسید ؟

صدف آنها در تهیه ابزارهای زینتی ، صنایع دارویی بهداشتی و تهیه نخ پنبه استفاده می شود

 

27- نرم تنانی مثل لیسه و حلزون از آفت های گیاهی هستند

 

28- نرم تنان حاوی صدف که در خشکی زندگی می کنند نام ببرید ؟

حلزون

 

29- نوعی نرم تن بدون صدف که در خشکی زندگی می کند نام ببرید

لیسه

 

30- بزرگترین گروه بندپایان حشرات هستند که شش تا (سه جفت) پا دارند

 

31- به ترتیب بیشترین و کمترین پا ار در بین بندپایان هزارپایان و دارند

 

32- بندپایان بر اساس زائده های بدن به ویژه تعداد پاهای حرکتی به چند گروه تقسیم می شوند ؟ برای هر مورد مثال بزنید ؟

چهار گروه :

1) حشرات زنبور

۲) عنکبوتیان = عقرب

۳) سخت‌پوستان = میگو

4) هزارپایان = هزارپا

 

33- کدام گروه از جانوران بی مهره پوست اندازی می کنند ؟

بندپایان

 

34- فراوان ترین گروه بی مهره ها چه نام دارد ؟

حشرات

 

35- چند مورد از آزار و ضررهای حشرات در زندگی را بنویسید ؟

1) از بین بردن محصولات کشاورزی توسط ملخ

2) خورده شدن چوب و کاغذ توسط موریانه

۳) مزاحمت‌های مگس و پشه در هنگام استراحت

۴) انتشار عوامل بیماری‌زا توسط حشرات

 

36- خرخاکی نمونه خشکی زی از سخت پوستان است

 

37- خارپوستان از جانورانی بی مهره ای هستند که درون بدن آنها به جای دستگاه گردش خون دستگاه گردش آب وجود دارد

 

38- دستگاه گردش آب را تعریف کنید ؟

دستگاهی است در خارپوستان که به کمک آن به جای دستگاه گردش خون و دستگاه تنفس آب در بدن آنها به حرکت در می آید

 

39- سه خصوصیت برای همه خارپوستان بنویسید ؟

1) دستگاه گردش آب دارند

2) زیر پوستشان خارهای وجود دارد

3) همگی در دریا زندگی می کنند

 

40- توتیا و سکه شنی در بین گروه‌های خارپوستان قرار می‌گیرند

 

41- بیشتر خارپوستان کجا زندگی میکند و چند خارپوست نام ببرید ؟

در دریاها : ستاره دریایی ، توتیا ، سکه شنی

 

42- متناسب با هر ویژگی یک جانور را مثال بزنید ؟

الف) دارای چشم مرکب هستند :

زنبور

ب) بدن حلقه حلقه و نرم دارند

کرم های خاکی

ج) بند پایانی حاوی ۸ پا وفاقد شاخک هستند :

عنکبوت

د) نوعی کرم که دستگاه گوارش آن دهان و مخرج دارد اما فاقد دستگاه گردش خون است :

کرم آسکاریس 

ه) نرم تن فاقد صدف و ساکن دریا است :

هشت پا

نظرات (۰)
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
تجدید کد امنیتی
Arrow دانلود اپلیکیشن