درس یازدهم مطالعات اجتماعی سوم

درس یازدهم مطالعات اجتماعی سوم

 منابع 1- منابع طبیعی چیست ؟
آب ،خاک، گیاهان ، جانوران، نفت ،و فلزات می گویند.که در طبیعت وجود دارد.

 

2- از نفت چه چیز هایی ساخته می شود؟
ظروف یکبار مصرف ،لاستیک خودرو ، مواد شوینده،رنگ،نخ مصنوعی،پاک کن و وسایل پلاستیکی

ادامه مطلب ...
درس دوازدهم مطالعات اجتماعی سوم

درس دوازدهم مطالعات اجتماعی سوم

 درست مصرف کنیم 1- صرفه جویی یعنی چه ؟
یعنی استفاده درست از منابع   

 

2- برای درست مصرف کردن از منابع چه کارهایی می توانیم انجام دهیم ؟
صرفه جویی کنیم ، از موادو وسایل دور ریختنی چیزهای جدید بسازیم وسایل قدیمی که قابل استفاده هستند را دوباره استفاده کنیم.

ادامه مطلب ...
درس سیزدهم مطالعات اجتماعی سوم

درس سیزدهم مطالعات اجتماعی سوم

 بازیافت 1- بازیافت چیست ؟
از موادی که قبلا استفاده شده کرده ایم دوباره چیز جدیدی بسازیم برای مثال قوطی های فلزی استفاده شده را در کوره حرارت می دهند و ذوب می کنند و از آن کالای جدیدی می سازند.

 

2- پدر و مادر چگونه می توانند از مصرف زیاد منابع طبیعی جلوگیری کنند؟
حداکثر استفاده را از منابع داشته باشند و اسراف نکنند.

ادامه مطلب ...
درس چهاردهم مطالعات اجتماعی سوم

درس چهاردهم مطالعات اجتماعی سوم

 خانه ام را دوست دارم 1- کارکردهای مختلف خانه را ذکر کنید؟
خانه محل امن است در خانه استراحت می کنیم و می خوابیم ، دور هم جمع می شویم و گفت و گو می کنیم و خدا را عبادت می کنیم و مشکلات خود را باهم فکری حل می کنیم و در کارها باهم مشورت می کنیم.

 

2- چرا همه ی ما به خانه نیاز داریم ؟
چون برخی از نیازها در خانه بر طرف می شود.

ادامه مطلب ...
درس پانزدهم مطالعات اجتماعی سوم

درس پانزدهم مطالعات اجتماعی سوم

 خانه ها با هم تفاوت دارند 1- چرا شکل خانه های ایران با همدیگر فرق دارد؟
چون مردم در مکان های مختلف با آب و هوای متفاوت زندگی می کنند.

 

2- معمولا در خانه های حیاط دار چند خانواده زندگی می کند؟
یک خانواده

ادامه مطلب ...
درس شانزدهم مطالعات اجتماعی سوم

درس شانزدهم مطالعات اجتماعی سوم

 خانه شما چه شکلی است 1- خانه های قدیمی وخانه های جدیدچه تفاوت هایی باهم دارند؟ 
خانه های قدیمی حیاطی بزرگ داشتند که دروسط آن حوض بزرگی وجود داشت
دراطراف آن حوض هم باغچه بود.
این خانه هاچندین اتاق داشتندکه اکثراتاق ها به حیاط پنجره داشتند.
خانه های قدیمی گاز کشی وبرق کشی نبود

بعضا حمام هم نداشت.جمعیت زیادی دراین خانه هاساکن بودند.

ادامه مطلب ...
درس هفدهم مطالعات اجتماعی سوم

درس هفدهم مطالعات اجتماعی سوم

 از خانه محافظت کنیم 1- وظیفه ی ماموران آتش نشانی چیست؟
کمک کردن وامدادرسانی به مردمی که باحادثه روبروشده اند،اعم ازآتش سوزی،سقوط درچاه یا گودال،گیرکردن درآسانسور و ………

 

2- مراحل کارآتش نشان ها را بنویسید .
الف)دریافت اطلاعات ازراه های مختلف اعم از:تماس تلفنی،رایانه،دوربین های نصب شده درمناطق مختلف و…..
ب)آماده شدن آتش نشان هابرای حضوردرمکان وقوع حادته(پوشیدن لباس وهمراه داشتن لوازم)
ج) حرکت کردن به طرف محل حادثه باماشین های آتش نشانی دارای امکانات اطفاحریق
د) خاموش کردن آتش یابرطرف کردن  مشکلی که پیش آمده وکمک به مصدومین حادثه

ادامه مطلب ...
درس هجدهم مطالعات اجتماعی سوم

درس هجدهم مطالعات اجتماعی سوم

 مدرسه دوست داشتنی ما 1- خانه ی دوم دانش آموزان کجا است ؟
مدرسه

 

2- چه افرادی دریک دبستان یامدرسه کارمی کنند؟
مدیر،معاون یامعاونین،آموزگاران یادبیران،مربی ورزش،مربی بهداشت،دفتردار،سرایدار،خدمتگزارو……

ادامه مطلب ...
درس نوزدهم مطالعات اجتماعی سوم

درس نوزدهم مطالعات اجتماعی سوم

 مدرسه دوست داشتنی ما 1- خانه ی دوم دانش آموزان کجا است ؟
مدرسه

 

2- چه افرادی دریک دبستان یامدرسه کارمی کنند؟
مدیر،معاون یامعاونین،آموزگاران یادبیران،مربی ورزش،مربی بهداشت،دفتردار،سرایدار،خدمتگزارو……

ادامه مطلب ...
درس بیستم مطالعات اجتماعی سوم

درس بیستم مطالعات اجتماعی سوم

 مکان های مدرسه را بشناسیم 1- آیامدرسه هم مانندخانه مقررات خاصی دارد؟
بله هرقسمت ازمدرسه مقررات مخصوصی دارد .

 

2- مقررات مدرسه چه فایده ای برای مادارد؟
الف)بعضی مقررات موجب حفظ سلامتی مامی شوند.
ب) بعضی مقررات را برای احترام به دیگران رعایت می کنیم 
.

ادامه مطلب ...
Arrow دانلود اپلیکیشن