درس هفدهم مطالعات اجتماعی سوم

‎‎چهارشنبه, ۱۹ آذر ‎۱۳۹۹

درس هفدهم مطالعات اجتماعی سوم

 از خانه محافظت کنیم 1- وظیفه ی ماموران آتش نشانی چیست؟
کمک کردن وامدادرسانی به مردمی که باحادثه روبروشده اند،اعم ازآتش سوزی،سقوط درچاه یا گودال،گیرکردن درآسانسور و ………

 

2- مراحل کارآتش نشان ها را بنویسید .
الف)دریافت اطلاعات ازراه های مختلف اعم از:تماس تلفنی،رایانه،دوربین های نصب شده درمناطق مختلف و…..
ب)آماده شدن آتش نشان هابرای حضوردرمکان وقوع حادته(پوشیدن لباس وهمراه داشتن لوازم)
ج) حرکت کردن به طرف محل حادثه باماشین های آتش نشانی دارای امکانات اطفاحریق
د) خاموش کردن آتش یابرطرف کردن  مشکلی که پیش آمده وکمک به مصدومین حادثه

 

3- ...............................موجب بروز اکثرحادثه ها است .
رعایت نکردن نکات ایمنی

 

4- شعله ی بخاری ولوازم گازسوزبایدبه چه رنگ باشد؟
آبی

 

5- اگرشعله ی لوازم گازسوز ما زرد رنگ باشدچه اتفاقی می افتد؟
اگرشعله بجای اینکه به رنگ آبی باشد،زرذرنگ بودنشانه ی این است که بدسوزی صورت می گیرد و گازهای سمی تولیدمی شود.

 

6- زمانی که میخواهیم بخاری نصب کنیم چه مواردایمنی رابایدرعایت کنیم ؟
الف) دودکش مناسب داشته باشیم
ب) بالای پشت بام روی دودکش ، کلاهک بگذاریم.
ج) شیلنگ گاز را بررسی کنیم که نشتی گاز نداشته و یا سوراخ نباشد

 

7- استفاده ازترقه وموادآتش زاچه خطراتی دارد؟

الف) موجب بروز آتش سوزی وانفجار می شود .
ب) موجب سوختگی یا صدمه دیدن می گردد .
ج) انواع خسارات مالی وجانی را ممکن است بباربیاورد
.

 

8- اگرهنگامی که واردخانه می شویم بوی گاز را احساس کنیم چه کارهایی بایدانجام دهیم ؟  
باید :

الف) شیراصلی گازراببندیم

ب)پنجره هارابازکنیم

ج)باپاریچه یاحوله ی خیس به آرامی سعی کنیم گازهارابه طرف پنجره وبه بیرون ازاتاق هدایت کنیم

د)زروشن کردن لوازمی مثل اجاق گاز،بخاری،و……خودداری کنیم(آتش روشن نکنیم)

ه) هرگزکلیدبرق رانزنیم(روشن ،خاموش نکنیم)

و)برق خانه راقطع کنیم (ازطریق کنتوربرق که همیشه درورودی ساختمان است)

 

9- چه کارهایاعواملی موجب برق گرفتگی یا آتش سوزی می شوند؟
الف)قدیمی بودن وشکسته بودن کلید ، پریز وسایل برقی

ب)استفاده نکردن ازکنتوربرق،

ج) دستکاری کردن کنتوربرق ،

د)سیم کشی های نادرست وغیراصولی،

ه)پوسیدگی ویاغیر استاندارد بودن سیم ها،کلیدوپریزها و….

و)خرابی لوازم برقی که ازآنهااستفاده میکنیم،

ز) استفاده کودکان ازلوازم گرمازابدون هماهنگی باوالدین ،روشن کردن آتش داخل اتاق ها،آویزان کردن لباس هاکناربخاری و….

وبطورکلی رعایت نکردن مواردایمنی موجب بروزحادثه های تلخی خواهدشد.

 

10- چگونه میتوانیم ازخانه های خودمراقبت ومحافظت کنیم ؟
بارعایت کردن کلیه ی نکات ایمنی درکلیه ی مراحل (اززمانی که درحال ساخت ساختمان هستیم تازمانی که درآن زندگی می کنیم)

 

11- نکات ایمنی به چه کارهایی گفته می شود؟
بطورکلی به تمام کارهایی که برای حفظ سلامتی و  پیشگیری ازوقوع حوادث بایدانجام بدهیم وکارهایی که نبایدانجام بدهیم نکات ایمنی گفته می شود.

 

12- برای تماس گرفتن باآتش نشانی چه شماره ای رابایدبگیریم ؟
شماره ی 125

 

نظرات (۰)
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
تجدید کد امنیتی
Arrow دانلود اپلیکیشن