معنی شعر نیایش فارسی هفتم

معنی شعر نیایش فارسی هفتم

 نیایش خداوندا، به حقّ نیک مردان *** که احوال بَدَم را نیک گردان

خدایا، تو را به حق انسان های نیک و درستکار قسَم می دهم که حال بد مرا خوب کنی.

 

مکن ما را از این درگاه، محروم *** چو گنجشکان، مران ما را ازین بوم

ما را از درگاه خودت محروم نکن و مانند گنجشک ها از این سرزمین دور نکن.

ادامه مطلب ...
فصل ششم علوم سوم

فصل ششم علوم سوم

 زندگی ما و آب 1-آیا آب در ھمه ی خاک ھا به یک اندازه فرو می رود؟

خیر .

 

2-چرا آب، ھمه جا در زمین فرو نمی رود؟

زیرا جنس خاک در زمین ھای مختلف با ھم فرق می کند و مقدار آبی که در زمین فرو می رود به جنس خاک بستگی دارد.

ادامه مطلب ...
درس اول مطالعات اجتماعی ششم

درس اول مطالعات اجتماعی ششم

 دوستی 1- چرا انسان نمیتواند تنها زندگی کند ؟

زیرا انسان موجودی اجتماعی است و تنهایی برایش احساس ناخوشایندی است.

 

2- چرا تنهایی برای انسان احساس ناخوشایندی است ؟

 زیرا دوستی یکی از مهمترین نیازهای انسان است.

ادامه مطلب ...
درس دوم مطالعات اجتماعی ششم

درس دوم مطالعات اجتماعی ششم

 آداب دوستی 1- منظور از ضرب المثل « پیداکردن دوست آسان است اما نگهداری آن مشکل » چیست ؟

منظور حفظ کردن دوستی است . یعنی سعی کنیم تا دوستی ها ادامه پیدا کند و رابطه ی دوستی محکم تر شود.

 

2- مهم ترین موضوع بعد از انتخاب دوست چیست ؟

حفظ دوستی

ادامه مطلب ...
درس سوم مطالعات اجتماعی ششم

درس سوم مطالعات اجتماعی ششم

 تصمیم گیری چیست 1- تصمیم گیری یعنی چه ؟

یعنی انتخاب

 

2- وقتی ما تصمیم گیری می کنیم ، چه کاری انجام داده ایم ؟

از بین دو یا چند چیز ، مواردی را انتخاب می کنیم و مواردی را کنار می گذاریم

ادامه مطلب ...
درس چهارم مطالعات اجتماعی ششم

درس چهارم مطالعات اجتماعی ششم

 چگونه تصمیم بگیریم 1- برای تصمیم گیری خوب چه باید کرد ؟

باید خوب فکر کنیم و نتایج هر انتخاب را پیش بینی کنیم و بهترین گزینه را انتخاب کنیم.

 

2- چگونه می فهمیم که تصمیم ، تصمیم خوبی بوده یا نه ؟

از روی نتایج آن.

ادامه مطلب ...
درس ششم مطالعات اجتماعی ششم

درس ششم مطالعات اجتماعی ششم

 محصولات کشاورزی ، از تولید تا مصرف 1- دو فعالیت مهم کشاورزی را نام ببرید .

زراعت و باغداری

 

2- زراعت چیست ؟

زراعت یعنی کشت و پرورش گیاهانی که بعد از کاشت دانه ، حداکثر تا یک سال محصول می دهند . مانند گندم ، جو ، گوجه فرنگی و هویج

ادامه مطلب ...
درس هفتم مطالعات اجتماعی ششم

درس هفتم مطالعات اجتماعی ششم

 طلای سیاه 1- ما انرژی مورد نیاز خود را از کجا به دست می آوریم ؟

به اشکال گوناگون از طبیعت

 

2- سه گروه عمده ی انرژی را نام ببرید .

سوخت های فسیلی ، انرژی های نو یا قابل تجدید ، انرژی هسته ای

ادامه مطلب ...
درس هشتم مطالعات اجتماعی ششم

درس هشتم مطالعات اجتماعی ششم

 انرژی را بهتر مصرف کنیم  1- مهم تریم منبع مصرف انرژی در دنیای امروز چیست ؟

سوخت های فسیلی

 

2- چرا به منابع سوخت های فسیلی ، غیر قابل تجدید می گویند ؟

زیرا میلیون ها سال طول می کشد تا در اعماق زمین تشکیل شوند

ادامه مطلب ...
Arrow دانلود اپلیکیشن