گام به گام آمادگی دفاعی نهم درس هشتم

‎‎دوشنبه, ۰۶ دی ‎۱۴۰۰

 نظام جمع و شیوه های رزم انفرادی  فعالیت (1) صفحه 72 

 

در کارهای اجتماعی و زندگی فردی، »نظم« نقش عمده و تعیین‌ کننده‌ای دارد. خداوند بزرگ وجود نظم در نظام

 

آفرینش را مسئله مهمی به حساب آورده و در جای جای قرآن کریم مردم را به تفکر در نظم نظام آفرینش دعوت کرده است تا از این راه، به وجود خداوند متعال پی ببرند.


امیرالمومنین علی (ع) در آخرین وصیّت نامه خویش، بیش از هر چیز مردم را به رعایت نظم در کارها سفارش

کرده اند.


با مشورت معلم و همکلاسی ‌هایتان موارد ی از توجه و سفارش به نظم را در آیات قرآن و کلام امیرالمومنین

علی (ع) پیدا کنید و همینجا بنویسید.


1ــ توجه به نظم در آیات قرآن:

 

در آیه شریفه (إنا کل شیء خلقناه بقدر) به معنای ما هر چیزی را به اندازه آفریدیم ،خداوند سبحان به نظم در آفرینش اشاره دارد.

 

سفارش به نظم در کلام امیرالمومنین علی:

 

امام علی (ع) میفرمایند: شما را (ای حسن و حسین) و همه خانواده و فرزاندم و هر کس را که نوشته من به

او میرسد، به تقوای الهی و نظم در کارهایتان سفارش می کنم.

 


 فعالیت (2) صفحه 78 

با همراهی معلم درباره حالت دیگری از نظام جمع که در شکل نشان داده شده است، تحقیق کنید.


1ــ زیاد کردن فاصله به اندازه یک آرنج:


در این نظام جمع فقط افراد با فرد کنار دست خود به اندازه یک آرنج فاصله دارند.

 

2ــ زیاد کردن فاصله به اندازه یک دست:


در این حالت هرفرد با فرد کناری خود به اندازه یک دست فاصله دارد.

 

3ــ زیاد کردن فاصله به اندازه دو دست:


در این حالت نفر وسط به اندازه دودست با نفر راست و چپ خود فاصله دارد.

 


 فعالیت (3) صفحه 79 

این فعالیت باید به صورت عملی و درحیاط مدرسه انجام گیرد.

 


 فعالیت (4) صفحه 85 

با مشورت معلم و سایر منابع تحقیقاتی، درباره شیوه‌های دیگر جهت‌یابی بحث کنید.


1ــ تنه بریده شده درختان


اگر تنه درخت بریده شده را نگاه کنیم هریک از دایره های تنه درخت نشان دهنده یک سال عمردرخت میباشد.

درختی که به طور دائم آفتاب به تنه اش بتابد دایره های نشان دهنده عمرآن درخت ، در یک سمت به هم

نزدیک ترشده و درسمت دیگر ازهم دور خواهند بود. سمتی که به همنزدیک ترند بیشتر شمال خواهد بود و

سمتی که دایره هایش ازهم دور اند جنوب خواهد بود.

 

2ــ شاخه برگ درختان و لانه مورچه


مورچه ها خاک النه خودرا به سمت شرق می ریزند تا هنگام روز بعنوان سایه بانی برایشان عمل کند. روش

شاخه و برگ درختان خیلی قابل اطمینان نیست در نیمکره شمالی زمین جهت رو به جنوب در معرض آفتاب

بیشتری است و تابش خورشید رشد شاخه ها و برگ هارا زیاد میکند.

 

3ــ آب شدن برف در دامنه کوه


در نیمکره شمالی زمین جهت روبه جنوب در معرض آفتاب بیشتری است. پس بنابراین برف کمتری در دامنه کوه

ها باقی می ماند.

 

4ــ قبرهای مسلمانان


مرده را طوری روی دست راست به سمت قبله می خوابانند. پس اگر شما طوری ایستاده باشید که نوشته

های سنگ قبر را به درستی می خوانید سمت چپتان قبله است.

 

5  ــ محراب مساجد


.محراب مساجد به طرف قبله است. وقتی جهت قبله را بدانیم جهت های دیگر مشخص می شوند . در

کشورما قبله به سمت جنوب غربی میباشد.


 فعالیت (5) صفحه 86 

1ــ با همراهی و نظارت معلم در حیاط مدرسه (فضایی که آفتاب‌گیر باشد)جهت‌یابی با شاخص و ساعت

عقربه‌دار را به صورت عملی انجام دهید. همچنین جهت‌های اصلی و فرعی را مشخص کنید.


تذکر: از کار برد رنگ برای عالمتگذاری کف حیاط مدرسه خودداری کنید.

 

این فعالیت باید به صورت عملی و درحیاط مدرسه انجام گیرد.

 

2ــ با تحقیق و همراهی معلم خود به‌وسیله سوزن و آهنربا قطب نما بسازید و در حیاط مدرسه جهت‌یابی را

تمرین کنید.


برای درست کردن قطب نما به یک سنجاق آهنی و یک لیوان آب نیاز داریم. سنجاق باید سبک باشد تا روی آب

شناور بماند. می توان از یک کاغذ یابرگ درخت درزیر آن استفاده کرد تا سنجاق به زیر آب فرو نرود. چنانچه

سنجاقی که به کار می بریم مغناطیسی باشد دراین حالت آنرا روی آب قرار می دهیم و سنجاق می چرخد و

برای ما راستای شمال و جنوب را نشان می دهد.

 


 فعالیت(6) صفحه 88 

با مشورت معلم و استفاده از دیگر منابع، راههای دیگر جهت‌یابی در شب را توضیح دهید.

 

1ــ مجموعه ستاره بادبادکی


حدود هفت -هشت ستاره در آسمان وجود دارد که به شکل بادبادک یا علامت سوال می‌باشند. این ستارگان

نیز از شرق به غرب حرکت می‌کنند، و در همه حال دنباله بادبادکى آنها به‌طرف جنوب است.

 

2ــ مجموعه ستارگان خوشه پروین


دسته‌اى (حدود ده تا پانزده) ستاره، به شکل خوشه انگور، در یک جا مجتمع هستند که به آن مجموعه خوشه‌

پروین می‌گویند. این ستارگان مانند خورشید از شرق به طرف غرب در حرکتند، ولى در همه حال دُمِ آن‌ها به

طرف مشرق است.

 

3ــ هلال ماه


 در این روش باید بدانیم در نیمه اول ماه قمری هستیم یا نیمه دوم. به همین منظور ابتدا دوسر هلال ماه را

بایک خط فرضی به یکدیگر وصل می کنیم اگر شکلی شبیه حرف p شد نیمه اول، و سمت برجسته جهت

مغرب را نشان می دهد و اگر شکل شبیه به q در نیمه دوم ،و سمت برجسته جهت مشرق را نشان می دهد.

 


 فعالیت (7) صفحه 93 

با مشورت معلم و استفاده از منابع دیگر، راه‌های دیگر تخمین مسافت را توضیح دهید.


1ــ تخمین مسافت با استفاده از دو چشم و انگشت اشاره

 

بوسیله یکی از انگشتان خود به هدفی که میخواهید تخمین مسافت بزنید ، نشانه روی کنید و یکی از چشمان

خود را ببندید ، سپس آن چشمتان را که باز است ببندید و با چشم دیگرتان نگاه کنید ( در این حالت انگشت

خود را روی هدف نمی بینید ، بلکه مقداری جابجا شده ) مقداری که انگشتتان را جابجا می بینید تخمین زده

(تخمین مسافت در عرض ) و در عدد 10 ضرب کنید ، حاصلضرب فاصله شما تا هدف بر حسب متر بدست می

آید.

2ــ تخمین مسافت با کلاه نقابدار

 

بدین ترتیب که کلاه نقاب دار را بر سر گذاشته و بطرف منطقه مورد نظر ، لبه کلاه را با هدف مماس کرده،بدون

اینکه سر بالا و پائین حرکت کند به طرف منطقه خودی عقب گرد می کنیم،حال در منطقه خودی لبه کلاه روی

هر چیزی که قرار گرفت مشخص می کنیم و این فاصله را قدم شماری می کنیم .این فاصله بدست آمده تقریباً

مساوی با فاصله تا هدف اصلی است.

 

3ــ قدم شعار

 

ــ در زمین‌های صاف هر 125 قدم معمولی مساوی 100 متر است .


ــ در زمین‌های سر بالایی هر 130  قدم معمولی مساوی 100 متر است .


ــ در زمین‌های شیب و سرازیری هر 120 قدم معمولی مساوی 100 متر است .

 


 فعالیت (8) صفحه 95 

راه پیمایی تاکتیکی روزانه حرکت در زمین‌های باز با انجام اقدامات ایمنی و تأمینی در روز به مسافت 4 کیلومتر.


* تمرین حرکات نظام جمع شامل ایستادن، از جلو نظام، خبردار، آزاد، به چپ چپ، به راست راست، عقب گرد و

از راست نظام.
* جهت‌یابی در روز با استفاده از خورشید، شاخص یک متری، ساعت عقربهدار، درختان و سایر روشها به

تشخیص معلم.
*تخمین مسافت در روز با استفاده از یگان صد متری، شکل ظاهری افراد و سایر روش‌ها به تشخیص معلم.

 

این فعالیت باید به شکل عملی و درحیاط مدرسه انجام شود.

نظرات (۰)
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
تجدید کد امنیتی
Arrow دانلود اپلیکیشن