درس بیست و دوم مطالعات اجتماعی نهم

‎‎يكشنبه, ۲۵ آبان ‎۱۳۹۹

درس بیست و دوم مطالعات اجتماعی نهم

 حقوق و تکالیف شهروندی 

 

1- نتیجه شکل گیری نهاد حکومت در جامعه چیست؟

روابط متقابلی بین مردم و حکومت پدید می آید .

 

2- منظور از واژه ی "شهروندی" چیست؟

واژه ی شهروندی به روابط متقابل مردم و حکومت اشاره دارد . شهروندی ارتباطی است که افراد را به یک حکومت مشخص پیوند می دهد و در نتیجه برای فرد و حکومت حقوق و تکالیفی ایجاد می شود .

 وظایف و تکالیف حکومت نسبت به مردم .

 

4- حقوق و تکالیف شهروندی در کجا مشخص شده است ؟

 قوانین هر کشور به ویژه قانون اساسی آن ، حقوق و تکالیف شهروندی را معین می کند .

 

5- آیا حقوق و تکالیف شهروندی کشورها یکسان است؟ چرا؟

خیر- زیرا حقوق و تکالیف شهروندی هر کشور متناسب با قوانین آن کشور است و قوانین ک شورها نیز با یکدیگر متفاوت است .

 

6- حقوق شهروندی طیف وسیعی از کدام حقوق ها را شامل می شود؟

 انواع حقوق سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی ، اقتصادی . ...

 

7- چند مورد از انواع حقوق شهروندی بر پایه ی قانون اساسی جمهوری اسلامی کدامند ؟               

الف) حق برخورداری از عدالت قانونی

ب) حق برخورداری از عدالت قضایی

ج) حق برخورداری از رفاه وتأمین اجتماعی

د) حق مشارکت سیاسی (حقوق فرهنگی)

 

8- عدالت قانونی یعنی چه؟ و اجرای آن چه نتیجه و فوایدی  دارد ؟

 عدالت قانونی یعنی این که حکومت در وضع قوانین ، اجرای قوانین و نظارت بر اجرای قوانین بین شهروندان تبعیضی قائل نشود . برقراری عدالت قانونی ، از پایمال شدن حقوق انسان ها و بهره کشی ظالمانه ی عده ای از عده ی دیگر جلوگیری می کند .

 

9- طبق فرمایش پیامبر رعایت نکردن کدام یک از حقوق شهروندی باعث نابودی امت های پیشین شده بود؟

حق برخورداری از عدالت قانونی . ، زیرا وقتی اشراف آنها جرمی مرتکب می شدند آنها را از مجازات معاف می کردند ، اما وقتی زیردستان آنها همان جرم را مرتکب می شدند آنها را به شدت مجازات می کردند .


10- منظور از حق برخورداری از عدالت قضایی چیست؟

شهروندان حق دادخواهی دارند و هر کس می تواند به این منظور به دادگاه های صالح مراجعه کند . شهروندان حق دارند در همه ی دادگاه ها برای خود وکیل مدافع انتخاب کنند .

 

11- حق برخورداری از رفاه و تأمین اجتماعی را توضیح دهید ؟

هر شهروند حق دارد به آموزش و و پرورش ، مراکز فرهنگی و ورزشی ، آتش نشانی ، پلیس و نظایر آن دسترسی آسان داشته باشد . شهروندان حق دارند در محیطی پاک و سالم و بدون آلودگی زندگی کنند و از خدمات و امکانات بهداشتی و درمانی مناسب به بهترین وجه برخوردار شوند.

 

12- شهروندان در چه مواردی حق دارند از تأمین اجتماعی برخوردار شوند ؟

 بیکاری ، معلولیت ، پیری ، بازنشستگی ، بی سرپرستی ، از کار افتادگی ، حوادث .

 

13- حکومت در زمینه رفاه وتأمین اجتماعی چه وظیفه ای دارد؟

.حکومت باید با برنامه ریزی مناسب، زمینه را برای رفع فقر و محرومیت و ایجاد شرایط مناسب زندگی فراهم کند.

 

14- مشارکت سیاسی یعنی چه ؟

 یعنی این که هر شهروند بتواند در امور سیاسی جامعه دخالت کند و در سرنوشت کشور خود نقش داشته باشد .

 

15- مشارکت سیاسی مردم از چه راه هایی صورت می گیرد ؟

 الف) شرکت در انتخابات

ب) عضویت و همکاری در احزاب و انجمن های سیاسی

ج) شرکت در راه پیمایی ها و تظاهرات

 

16- طبق قانون اساسی مردم چه کسانی را به طور مستقیم و چه کسانی را به طور غیر مستقیم انتخاب می کنند؟

  مستقیم: رئیس جمهور ( رئیس قوه مجریه) ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و یا اعضای شورای شهر و روستا .

غیر مستقیم : برای مثال در انتخاب رهبری ، مردم اعضای مجلس خبرگان رهبری را انتخاب می کنند و به آنها رأی می دهند . سپس اعضای مجلس خبرگان که نمایندگان مردم هستند ، رهبر را انتخاب می کنند.

 

17- چندمورد از حقوق فرهنگی که در قانون اساسی مورد تأکید قرار گرفته کدامند ؟

1) حمایت از تشکیل خانواده و پاسداری از روابط خانوادگی،

2) حمایت از تعلیم و تربیت شایسته،

3) آزاد بودن استفاده از زبان های قومی و محلی در مطبوعات و رسانه های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس، در کنار زبان فارسی .

 

18- مهم ترین تکالیف شهروندی چیست ؟

 الف) رعایت قانون و مقررات

 ب) همکاری با دولت

ج) پرداخت مالیات و عوارض

د) دفاع از کشور

 ه) تجاوز نکردن به منافع عمومی و حقوق دیگران .

و) امر به معروف ونهی از منکر

 

19- نادیده گرفتن قانون یا سرپیچی از آن چه اثراتی دارد ؟

موجب اختلال و هرج و مرج در جامعه می شود .

 

20- چه موقع قانون جایگاه واقعی خود را در جامعه پیدا می کند؟

 قانون وقتی جایگاه واقعی خود را در جامعه پیدا می کند که همه ی افراد ، اعم از کارگزاران و مسئولان و مردم، آن را رعایت کنند و به آن پایبند باشند .

 

21- برنامه ها و اقدامات عمرانی ، اقتصادی و اجتماعی حکومت ها چه زمانی ثمر می دهد و به هدف می رسد؟

 زمانی که شهروندان نسبت به پیشرفت کشور دلسوز و حساس باشند و با دولت مشارکت و همکاری کنند .

 

22- سخن رهبر در نوروز 94در باره همکاری مردم و دولت را بیان کنید؟

دولت کارگزار ملت است و ملت کارفرمای دولت است . هرچه بین ملت و دولت صمیمیت بیشتر و همدلی بیشتری باشد ، کارها بهتر پیش خواهد رفت .

 

23- مالیات چیست؟

 مبلغی است که شهروندان بر اساس قانون و به صورت بلا عوض به دولت پرداخت می کنند تا صرف هزینه های عمومی کشور شود .

 

24- عوارض چیست؟ باذکر مثال توضیح دهید .

 مبلغی است که شهروندان در مقابل دریافت خدمتی از دستگاه های اداری و دولتی ، به آنها می پردازند . برای مثال ، پولی که بابت امتیاز کنتور آب و برق ، صدور گواهینامه ی رانندگی ، عبور از بزرگراه ها یا وارد کردن کالا به کشور و مانند آن پرداخت می شود .

 

25- هدف از تشکیل نیروهای نظامی و انتظامی چیست؟

 تأمین امنیت کشور و حراست از مرزها و حفظ تمامیت ارضی .

 

26- عضویت در سازمان بسیج و انجام خدمت سربازی توسط پسران با چه هدفی انجام میگیرد؟

حفظ آمادگی دفاعی و ادای تکلیف دفاع از کشور توسط شهروندان.

 

27- قانون اساسی( اصل چهلم) در رابطه با تجاوز نکردن به منافع عمومی و حقوق دیگران چه می گوید ؟  

هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله ی اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد . به عبارت دیگر ، شهروندان مجاز نیستند برای استفاده از حقوق خود به منافع عمومی زیان برس انند و حقوق دیگران را ضایع کنند .

 

28- نمونه هایی ازتجاوز نکردن به منافع عمومی و حقوق دیگران را بیان نمائید.

الف) همه ٔ افراد حق انتخاب شغل دلخواه و کسب درآمد دارند اما فرض کنید فردی بخواهد در شهر و در حیاط خانه خوددامداری ایجاد کند و دام پرورش دهد، از آنجا که این کار موجب آلودگی و ضرر رسیدن به بهداشت و سلامت ساکنان محله میشود و البته قانون نیز چنین اجازهای را به وی نمیدهد، آن فرد مجاز به این کار نیست.

ب )  همه افراد، مالک اتومبیل خود هستند و حق دارند در جاده ها رانندگی کنند اما نباید با سرعت غیر مجاز حرکت کنند

 

29- قانون اساسی(اصل هشتم) در باره ی امربه معروف و نهی از منکر چه می گوید؟

 در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر ، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه ای همگانی و متقابل بر عهده ی مردم نسبت به یکدیگر ، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت . شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون معین می کند .

 

- قوانین هر کشور به ویژه قانون اساسی آن ، حقوق و تکالیف شهر وندی را معین می کند .

 

- در انتخابات مردم ممکن است انتخاب کننده یا انتخاب شونده باشند .

 

- بخشی از درآمدهای دولت از راه مالیات و عوارض تأمین می شود . 

 

- دفاع از کشور در مقابل دشمنان در زمان صلح و جنگ تکلیف همه ی شهروندان است .

 

نظرات (۰)
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
تجدید کد امنیتی
Arrow دانلود اپلیکیشن