درس بیستم مطالعات اجتماعی نهم

‎‎دوشنبه, ۲۶ آبان ‎۱۳۹۹

درس بیستم مطالعات اجتماعی نهم

 آرامش در خانواده 

 

1- منظور از خانواده متعادل چیست؟

وقتی خانواده ای بتواند وظایف خود را به خوبی وبه موقع انجام دهد ازآن به خانواده متعادل یاد می شود.

 

2- اولین گام درتشکیل خانواده متعادل وسالم چیست؟

دقت درانتخاب همسر

 

3-اگر خانواده ای نتواند وظایف خود را به خوبی انجام دهد ، چه اثرات زیانباری دارد؟ ؟

در چنین حالتی ، رابطه ی خانواده با دیگر نهادهای جامعه نیز دچار مشکل می شود و در نهایت آسیب به همه ی جامعه سرایت می کند.

 

4 -انتخاب صحیح همسر چه نتیجه ای دارد؟

موجب سازگاری و آرامش در خانواده می شود .

 

5-اگر افراد در انتخاب همسر به معیارهای نادرستی تکیه کنند چه مشکلی ایجاد می شود؟

در زندگی خانوادگی با شکست روبه رو می شوند . مثلاً اگر تنها به زیبایی ظاهری یا ثروت همسر توجه شود .

 

6-عقیده ی صاحب نظران در انتخاب همسر چیست؟

برخی از صاحب نظران معتقدند که افراد در انتخاب همسر باید به تناسب و همگونی خود با طرف مقابل توجه کنند . هر چقدر افراد از نظر اعتقادات دینی ، تحصیلات ، اخلاق و روحیات و وضعیت خانوادگی با همدیگر هماهنگی داشته باشند ، زندگی شان با دوام تر است.

 

7-از دیدگاه اسلام برای انتخاب همسر به چه عواملی باید توجه کرد ؟

از دیدگاه اسلام ،

الف)مهم ترین عاملی که باید در همسر گزینی به آن توجه کرد ، ایمان و اعتقادات دینی افراد است 

ب)اسلام همچنین بر اصالت خانواده تأکید کرده است ، یعنی فردی که به عنوان همسر انتخاب می شود ریال در خانواده ای صالح و اهل ایمان و تقوا پرورش یافته باشد.

 

8- منظور از اصالت خانواده یعنی چه؟

یعنی فردی که به عنوان همسر انتخاب می شود در خانواده ای صالح و اهل ایمان و تقوا پرورش یافته باشد.

 

9-الف) درگذشته خانواده چه نقشی در همسرگزینی داشتند؟

درگذشته خانواده ها نقش بیشتری در انتخاب همسر داشتند واز خانواده نوپا حمایت بیشتری میکردند.

 

9-ب) چگونه می توانیم از این شیوه همسرگزینی استفاده کنیم؟

اگر امروزه جوانان همسر خود را با همفکری و حمایت خانواده ها انتخاب و از تجربه های آنان استفاده کنند ، ار بروز بسیاری از ناسازگاری ها جلوگیری می شود.

 

10-درآیه21 سوره روم چه چیزی از نشانه های خداوند شمرده شده است؟

 برای شما همسرانی ازجنس خودتان افرید تا درکنار آنها آرامش بیابید و انس بگیرید و بین شما رأفت و مهربانی برقرارنمود

 

11-از دیدگاه قرآن مهم ترین هدف ازدواج چیست ؟

برقراری آرامش و محبت بین زن و مرد است . زن و مرد یکدیگر را کامل می کنند و می توانند در کنار هم به کمال برسند .

 

12-حدیث پیامبر در باره رفتار با خانواده چیست؟

بهترین شما کسی است که رفتار او با خانواده اش نیکوتر باشد . و من در نیکی به خانواده ام بهترین هستم .

 

13- مهم ترین عواملی که موجب ناسازگاری زن و مرد می شوند کدام اند ؟

الف( انتخاب نادرست همسر

ب) برخی زن و شوهرها از حقوق و تکالیف خود در زندگی خانوادگی شناخت کافی و شایستگی لازم را برای انجام تکالیف خانوادگی به دست نیاورده اند .

ج) زن و مرد در دو خانواده و در دو محیط جداگانه تربیت و پرورش یافته اندو ممکن است ارزش ها وهنجارهای متفاوتی داشته باشند

د) بین افراد تفاوت های فردی وجود داردکه ممکن است به مشاجره و اختلافات مخرب تبدیل شود

ه)گاهی بین نقش هایی که فرد باید ایفا کند تعارض به وجود می آید .

 

14-ازجمله عوامل ناسازگاری بین همسران تعارض در نقش هاست،  این عامل را توضیح دهید.

مثلا" خانمی که شاغل است علاوه بر وظیفه شغلی  نقش مادری و نقش همسری و خانه داری نیز دارد که معمولا در انجام بهتر همه این نقش ها دچار مشکل می شود که ازآن به تعارض نقش ها تعبیر میشود.

 

15-برخی از کارهایی که به سازگاری زن و شوهر کمک می کنند،  کدامند؟

الف) گذراندن آموزش های خانواده قبل از ازدواج

ب) مشاوره با افراد دارای صلاحیت در زمینه ی همسر گزینی

ج) رعایت اخلاق و آداب همسرداری

د) گفت و گوی صمیمانه ی زن و شوهر برای حل مشکلات و پیدا کردن راه حل های مناسب .

 

16-چند مورد از اخلاق و آداب همسرداری بیان کنید؟

خوش خلقی- احترام گذاشتن به همسر و رعایت ادب - با الفاظ نیکو وی را صدا زدن - قدردانی کردن از زحمات همسر- گذشت کردن – بهانه جویی نکردن و نادیده گرفتن مسایل بی اهمیت – پذیرفتن اشتباه خود – عذر خواهی کردن و جبران اشتباه .

 

17-چگونه می توان از بروز ناسازگاری ها جلوگیری کرد؟

1-گذراندن دوره های آموزش خانواده قبل از ازدواج

2-مشاوره با افراد صلاحیت دار

3-رعایت اداب واخلاق همسرداری

4- پیدا کردن راه حل های مناسب  برای مشکلات از طریق گفتگوی های صمیمانه

 

18-آیا همه اختلاف نظرها وسلیقه ها مخرب هستند؟

خیر. گاهی جرّ و بحث بین زن ومرد طبیعی است و این امکان وجودندارد که زن وشوهر کاملا مثل هم باشند، اما مهم تر این است که یادبگیرنداختلاف هایشان را به روش های درست ومنطقی حل وفصل کرده وچاره اندیشی کنند.

 

19-معایب تک فرزندی را بنویسید ؟ (به نظر صاحب نظران تک فرزندی چه پیامدهای نامطلوب فردی و اجتماعی دارد؟(

الف( تجربه اجتماعی شدن و رشد اجتماعی کودکان کاهش می یابد .

ب( در این خانواده ها کودکان از داشتن همبازی محروم می شوند و رقابت ها و بازی ها و دعواهای کودکانه و همچنین الگو برداری از رفتارهای خواهر و برادر شکل نمی گیرد و کودکان همواره با افراد بزرگسال ارتباط دارند .

ج( از لذت ارتباطات وسیع تر خانوادگی و حمایت و محبت برادر و خواهر محروم می شوند .
د( فرزندانشان نیز از داشتن عمو و خاله و عمه محروم خواهند بود .

 

20- خانواده ها در داشتن تعداد مناسب فرزندان به عواملی باید توجه داشته باشند؟

الف) داشتن توانایی و صبر وحوصله لازم برای تربیت مناسب فرزندان

ب) وضعیت اقتصادی و معیشتی مناسب

 

21-طبق آیات 23و 24سوره اسرا وظایف فرزندان نسبت به پدرومادر را بنویسید؟

الف)به پدر و مادر نیکی کنید.

ب) اگر یک از آن دو یا هر دوی آنان به سالخوردگی رسیدند و این در حالی است که نزد تو هستند کوچکترین سخنی که نشانگر ناراحت ی و رنجش است به آنان مگو .

ج) با پرخاشگری آنان را از خود مران .

د) زیبا و شایسته با آنان سخن بگو

ه) از سر عطوفت و دلسوزی با آنان مهربان و فروتن باش

و) بگو پروردگارا همان طور که مرا در کودکی پرورش دادند و با من مهربان بودند به آنان ترحم کن .

 

22-طبق فرموده پیامبر پدر و مادر نسبت به فرزندشان چه تکالیفی دارند ؟

به فرزندانتان احترام بگذارید و با آداب و روش پسندیده با آنها معاشرت کنید .

 

23-اطاعت از والدین چگونه باید باشد؟

اطاعت از والدین ، رعایت اخلاق خوش و خود داری از بی احترامی به آنها درهر شرایطی واجب است مگراین که شما را به گناه و نافرمانی ازخدا دستور دهند.

 

24-چه عواملی موجب ناسازگاری والدین و فرزندان می شود؟

الف) گاه در مراحلی از زندگی والدین و فرزندان انتظارات یکدیگر را برآورده نمی کنند زیرا ممکن است پدر و مادر تغییرات فرزندانشان که به سن بلوغ رسیده اند را جدی نگیرند .

ب) فرزندان در دوران زندگی خود با محیط ها و افراد دیگری به جز خانواده آشنا می شوند . این اختلاف ارزش ها و هنجارهای خانه با سایر محیط ها ممکن است موجب ناسازگاری شود .

ج) در جوامع صنعتیِ امروز پدر و مادرهر وقت کمتری را به گفت و گو با فرزندان نوجوان خویش و گذراندن اوقاتی بیشتر با آنان اختصاص می دهند .

 

25- چرا پدرو مادرحق دارند بر رفت وامد فرزندان و معاشرت های آنها نظارت دقیق داشته باشند ؟

والدین معمولاً نسبت به روبه رو شدن جوانان با محیط های دیگر حساس اند . آنها از این که بچه ها تجربه ی کافی ندارند و ممکن است به مشکلات اخلاقی دچار شوند نگران اند و حق دارند بر رفت و آمد فرزندان و معاشرت های آنها نظارت دقیق داشته باشند .

 

26-چگونه می توان از بروز ناسازگاری های والدین و فرزندان جلوگیری کرد ؟

الف) اختلاف نظر و سلیقه والدین و فرزندان تا حدی قابل قبول است و اگر به خوبی مدیریت شود به رشد و کمال اعضای خانواده می انجامد درغیر این صورت به خانواده و جامعه آسیب می رساند.

ب) پدر و مادرم وظف اند برای گفت و گو با فرزندان وقت بگذارند و یکسره خود ار به کار و فعالیت های روزانه مشغول نکنند .

ج)  ترتیب دادن جلساتی با حضور والدین و مشاوران خُبره که در آن فرزندان و والدین بتوانند مسائل خود را بگویند مفید است .

 

27-کاهش نرخ باروری در کشور ما چه پیامدهای نامطلوبی در آینده به وجود می آورد ؟فعالیت

الف) خطر پیری و جایگزین نشدن جمعیت

ب) کاهش نیروی جوان و کار

ج) عدم رشد و توسعه اقتصادی.

د)  نشاطی جمعیت

ه) آسیب های اخلاقی و تربیتی

و) انقطاع نسل بشر

 

28-خانواده ها هنگام روبه رو شدن با مشکلات چه وظایفی دارند ؟

در چنین مواقعی اعضای خانواده باید به خدا ، صمیمیت و همکاری بین خود را بیشتر کنند و با در پیش گرفتن صبر و شکیبایی و دعوت یکدیگر به صبر ، مشکلات و حوادث را مدیریت کنند و نگذارند که خانواده دچار بحران شود وآسیب ببیند .

 

29-واژه " صله " و " ارحام " به چه معناست؟

واژه ی « صله» از وصل گرفته شده و به معنای اتحاد و پیوستگی است و « اَرحام » یعنی خویشان و نزدیکان.

 

30-منظور از صله اَرحام چیست؟

این است که افراد به دیدار و بازدید خویشاوندان خود بروند و از حال یکدیگر خبر بگیرند . . این دید و بازدیدها باید با مهر و محبت توأم باشد . کمک مالی به خویشاوندان نیز جزء صله ارحام محسوب می شود .

 

31-فواید صله ارحام برای خانوادها چیست؟

الف) مهر و محبت بین اقوام را زیاد می کند

ب ) از مشکلات یکدیگر با خبر می شوند

ج ) افزایش طول عمر و افزایش روزی

د ) پاکی اعمال و دفع بلا

ه ) از لحاظ عاطفی و روانی اثرات مثبت زیادی دارد.

 

- وقتی خانواده ای به خوبی بتواند وظایف خود را انجام دهد ، می توان از آن به عنوان خانواده متعادل یاد کرد . 

 

- اولین گام در راه تشکیل یک خانواده ی متعادل و سالم دقت در انتخاب همسر است 

 

- یکی از عواملی که موجب سازگاری و آرامش در خانواده می شود انتخاب صحیح همسر است .  

 

- در گذشته خانواده ها نقش بیشتری در همسر گزینی فرزندان خود داشتند . 

 

- یکی از عواملی که موجب امنیت و ثبات خانواده و گرمی و نشاط آن می شودوجود فرزندان است . 

 

- زندگی خانوادگی، یک دوره طولانی یعنی از ازدواج تا پایان عمر را در بر می گیرد . 

 

- صله به معنای اتحاد و پیوستگی  است و اَرحام یعنی خویشان و نزدیکان .

 

- وقتی زن ومرد باهم ازدواج میکنند، حقوق و تکالیف بر روابط آنها حاکم می شود

 

- در فقه اسلامی،  کمک کردن به ارحام و خویشاوندان نسبت به دیگران اولویت دارد.

 

نظرات (۰)
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
تجدید کد امنیتی
Arrow دانلود اپلیکیشن